Nieuws

Arriva rijdt met bussen naar en van PC

Arriva rijdt op 1 augustus met vier speciale buslijnen naar de PC. Na afloop van de kaatswedstrijd is het uiteraard weer mogelijk om met de bus naar huis te gaan. Een aantal dingen is handig om te weten:

- contante betaling is niet mogelijk
- de OV-chipkaart is niet geldig

Bezoekers vinden de routes op de website van Arriva. Daar is het ook mogelijk om een buskaartje te kopen:

https://www.arriva.nl/a/pc-franeker.htm

 

Denk er ook om, dat de laatste bussen om 22:30 uur weer uit Franeker vertrekken. Het is wel mogelijk om eerder naar huis te gaan. De eerste bus vertrekt een kwartier na afloop van de finale.

Lees meer...

PC 2018: Deelnemers Keats Off bekend

Op basis van de ranking is van vijftien parturen nu bekend, dat zij dit jaar in Franeker de PC kaatsen. Vier parturen strijden donderdag om het laatste deelnamebewijs.

PC 2018  
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
4. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
5. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
6. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
7. Jelte-Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
8. Jelle Attema | Kees van der Schoot | Sjoerd de Jong
9. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
10. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
11. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
12. Patrick van Dellen | Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
13. Durk Ennema | Jacob Klaas Haitsma | Patrick Scheepstra
14. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haye Jan Nicolay
15. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Stefan van der Meer
   
Keats Off  
16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema
17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga
18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin
19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma
   
-  
20. Willem Jan Postma | Albert Feenstra | Gerben de Boer
21. Julian Faber | Hendry Steigenga | Leon Bekema 
22. Johannes van der Veen | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
23. Habtamu de Hoop | Jouke Vlasbloem | Klaas Pier Folkertsma
24. Rienk Veltman | Jouke Bosje | Rick Poortstra
25. ieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
   
Lees meer...

Grasmat krijgt extra behandeling

Nog maar ruim twee weken, dan moet op het Sjûkelân in Franeker de PC worden gekaatst. Het gras ligt er echter niet goed bij. Dat komt door de aanhoudende droogte.

 "Het is wel zorgelijk", zegt huismeester Theunis Bakker van de PC. "De afgelopen week is er al een en ander aan gebeurd. Er wordt water op gesproeid en we geven het veld de komende week rust." Of dat genoeg is, is nog de vraag. "Het bewateren is het belangrijkst", zegt Jan van der Tol van de gemeente Waadhoeke tegen Omrop Fryslân. "We hebben er extra mest opgegooid. Dat werkt alleen als het nat wordt gemaakt. Als het iets is opgedroogd, maaien we het weer."

De gemeente geeft in aanloop naar de PC meer aandacht aan het Sjûkelân dan aan de andere sportvelden. "Met zulke omstandigheden, moeten we die afweging maken." De 165e editie van de PC is op woensdag 1 augustus. 

Lees meer...

PC-Kafee ook in 2018 weer vier keer open

PC-kafee is niet meer weg te denken als opmaat naar de PC. Het Kafee weet al vele jaren met PC-helden uit heden en verleden op een unieke wijze de bijzondere PC-sfeer op de radio te vertolken. Met het besluit van Omrop fryslân, begin dit jaar, om het aantal uitzendingen van vier terug te brengen naar één, kwam het voortbestaan van PC-Kafee op het spel te staan.

De PC heeft in samenspraak met de producent en presentator van PC-Kafee, Geert van Tuinen, gezocht naar een oplossing en deze gevonden door de gebruikelijke vier afleveringen van PC-Kafee uit te zenden via Radio Eenhoorn. De keuze voor Radio Eenhoorn, dat zichzelf graag afficheert als ‘keatsstjoerder’, heeft te maken met het feit dat PC-Kafee naadloos aansluit bij de programmering van deze omroep. Het kaatsen speelt daarin ook nu al een prominente rol. Belangrijk in de besluitvorming is ook het positieve meedenken van PC-Kafee sponsor FB-Oranjewoud.

PC-kafee zal net als voorgaande jaren op de vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag voorafgaand de PC uitgezonden worden. De aflevering op dinsdag zal simultaan door Radio Eenhoorn en Omrop Fryslân worden uitgezonden worden.  Aan de formule is niets veranderd en ook dit jaar is de locatie van het Kafee de fameuze Bogt fen Guné, pal naast It Sjûkelân. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Vrijdag (live) - 18:00 - 19:00
Zaterdag (live) - 11:00 - 12:00
Zondag (live) - 11:00 - 12:00
Dinsdag (opname) - 18:00 - 19:00
Dinsdag (uitzending) - 19:00 - 20:00

Lees meer...

Oud PC-lid Pier Hidma overleden

Oud-PC lid Pier Hidma is op 11 juli 2018 overleden. Hidma was een groot kaatsliefhebber. Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader voor het eerst naar de PC. Ook was hij begeleider van het jongenspartuur van Witmarsum.

In de jaren zestig werd Pier Hidma als scheidsrechter actief voor de KNKB.  Dat heeft hij 20 jaar gedaan. In 1965 was hij scheidsrechter op de PC.  In 1982 werd hij voorzitter van de KNKB. Dat zorgde voor veel ophef want hij was ook lid van de Permanente Commissie. De toenmalige commissie wilde niet dat Hidma lid was van de PC en voorzitter van de bond. Uiteindelijk heeft hij na tien jaar de PC verlaten en is hij zo’n zes jaar voorzitter geweest van de bond.

 Pier Hidma is 90 jaar geworden. 

 Deze foto is gemaakt tijdens de PC in 1965. De koets voor de Koornbeurs is klaar voor vertrek. In de koets zitten de winnaars van de PC in 1964 met v.l.n.r.: Rienk de Groot (Leeuwarden), koning Johan Halbesma (Harlingen) en Sjoerd Heeringa (Tzummarum). Tegenover deze drie kaatsers zitten PC-voorzitter mr. Klaas Bijlsma (Franeker) en scheidsrechter Pier S. Hidma. Foto: Kaatshistorie.nl

 

 

Lees meer...

Geen Belgisch partuur op Keats-Off

Er zal geen Belgisch partuur deelnemen aan de Keats-Off van de PC. De PC had voor dit jaar, in overleg met de KNKB, een plek voor een Belgisch partuur gereserveerd voor de Keats-Off. Deze uitnodiging was uitgegaan als onderdeel van de internationale kaatsweek Heedaar!, die in het kader van LF18 rondom de PC wordt georganiseerd in Franeker.

Afspraak tussen PC, KNKB en de Belgische Kaatsbond was dat het Belgische partuur zich moest tonen op een eerste klas KNKB-wedstrijd, alvorens toegelaten te worden tot de Keats-Off. Tijdens deze wedstrijd zou een KNKB-commissie beoordelen of het betreffende Belgische partuur “Keats-Off-waardig” zou zijn. Vanwege de drukke kaats-agenda van de Belgische kaatsers bleek dit onmogelijk, waarna in goed overleg is besloten om af te zien van Belgische deelname.

 

De Keats-Off is een selectiewedstrijd voor de parturen 16, 17, 18 en 19 op de ranking van de KNKB, welke op de donderdag voorafgaand aan de PC wordt gespeeld. De winnaar van de Keats-Off wordt als 16e partuur aan de wedstrijdlijst van de PC toegevoegd. De Keats-Off vindt dit jaar plaats op 26 juli, op ‘It Sjûkelân’ in Franeker.

Lees meer...

Permanente Commissie

De vijfde woensdag

Multimedia

Log in