Nieuws

PC 2017: De loting

Er is geloot voor de 164e PC. Hier vind je de eerste lijst, zoals die woensdag vanaf half tien wordt verkaatst.1.


Bauke Triemstra
Alle Jan Anema
Hendrik Kootstra
  2.


Elgar Boersma
Bauke Dijkstra
Willem Heeringa
         
3.


Johan Diertens
Hyltje Bosma
Steven de Bruin
  4.


Durk Ennema
Pieter van de Schoot
Laas Pieter van Straten
         
5.


Hendrik Tolsma
Allard Hoekstra
Sjoerd de Jong
  6.


Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
         
7.


Peter van Zuiden
Kees van der Schoot
Evert Pieter Tolsma
  8.


Johannes van der Veen
Hendrik Jan van der Velde
Thomas van Zuiden
         
9.


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
  10.


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
         
11.


Marten Bergsma
Dylan Drent
Patrick Scheepstra
  12.


Arnold Zijlstra
Pieter Jan Plat
Haye Jan Nicolay
         
13.


Jelte-Pieter Dijkstra
Pier Piersma
Jan Schurer
  14.


Jelle Attema
Jacob Klaas Haitsma
Hillebrand Visser
         
15.


Auke Boomsma
Jelle Jaap Stiemsma
Sip Jaap Bos
  16.


Wierd Baarda
Marco de Groot
Douwe Anema
         

Log in