Nieuws

PC-vrijwilligers krijgen lintje

PC-omropper Johannes van der Ploeg uit Franeker heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Van der Ploeg is sinds 1987 speaker en gastheer voor de Permanente Commissie. Daarnaast is hij sinds 1984 betrokken bij kaatsvereniging Jan Bogstra. Hier houdt hij zich bezig met de organisatie van wedstrijden. In de winterperiode doet hij het onderhoud van de materialen en de omgeving van het clubgebouw. Ook heeft hij zich tien jaar ingezet voor de Federatie Franekeradeel. Dit is het overkoepelend orgaan van elf kaatsverenigingen. Sinds 2001 is Johannes van der Ploeg actief voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Van 2001 tot 2010 was hij lid van de beroepscommissie en sinds 2015 lid van de werkgroep organisatie. In 2016 was hij lid van de werkgroep lotingen. Ook is Johannes van der Ploeg vier jaar vrijwilliger bij het Kaatsmuseum in Franeker. Hij verrichtte diverse werkzaamheden tijdens de verhuizing en verbouwing, en is hij nog steeds lid van de schoonmaakploeg en oproepkracht voor de balie.

Ook Jan Metselaar uit Deinum kreeg een lintje. Hij was van 1979 tot 2014 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Hier was hij actief als trainer en scheidsrechter. Daarnaast was hij penningmeester van 2004 tot 2007 bij de Kaatsvereniging Deinum en penningmeester van 2005 tot 2008 bij de Federatie Menaldumadeel. Van 1988 tot 2006 was Jan Metselaar actief vrijwilliger bij de toekenning van de stimuleringsprijs voor jong talent van de Koninklijke Permanente Commissie Franeker. Jan Metselaar zet zich ook al jaren in voor het kaatsmuseum.

 Foto Johannes van der Ploeg: Klaas Koopmans

Log in