Nieuws

Partuur Tuinman wint Keatsoff

Bouke Willem Tuinman (Dronryp), René de Haan (Franeker) en Wybren Postma (Ingelum), de nummer 19 in de ranking, zijn het zestiende partuur op de lijst van de 165e PC. De drie jonge kaatsers wonnen de finale van de Keats Off op it Sjûkelân met 5-3 6-4 van Johan Diertens, Erik Haitsma en Steven de Bruin.

Het partuur Tuinman wist door degelijk te kaatsen het ervaren partuur Diertens te verslaan. Eerder stuurden de jonge kaatsers Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Pieter van der Schoot al naar huis nadat ze in eerste instantie tegen een achterstand (5-2)moesten opboksen. Uiteindelijk werd er toch gewonnen: 5-5 en 6-2. In de finale bleven de jonge kaatsers rustig en namen ze al snel een 4-0 voorsprong. Pas op 4-0 6-6 pakte het partuur Diertens een eerst.

Diertens, Haitsma en De Bruin kwamen zelfs nog terug tot 4-3 en leken daarmee de spanning terug te brengen. Twee gewonnen eersten op rij voor partuur Tuinman maakten echter een einde aan de hoop op een spannende ontknoping. Partuur Diertens won eerder de halve finale van André van Dellen, Gerrit Jan Duiven en Lennart Adema met 5-3 6-6.

Lees meer...

Opening Keatswike op 30 juli

De internationale kaatsweek in Franeker begint op maandag 30 juli. Kaatstoppers uit Nederland en andere delen van Europa strijden om Europese titels in Internationaal Spel, WallBall en Llargues. De dames kaatsen met zachte bal op de Voorstraat, de mannen strijden op de 165e PC om de hoogste eer en de jongens kaatsen de generale voor de Freulepartij in Wommels.

De officiële en feestelijke opening van de Keatswike vindt plaats op maandagavond 30 juli op it Sjûkelân in Franeker met een bijzondere kaatsshow. Uiteraard staat de kaatssport daarbij centraal. Filmbeelden van de PC-finale van 2017 lopen als een rode draad door de voorstelling. Er is muziek en er zijn liedjes, gecomponeerd door Peter van der Zwaag en Clara Rullman. Solisten vertellen verhalen. De loting voor de 165e PC is in deze show verweven en vindt dus deze ene keer niet plaats in De Koornbeurs.De show begint om 21:00 uur. It Sjûkelân is geopend vanaf 20:00 uur. Kaarten kunnen in de voorverkoop met korting worden besteld aan de kassa van het Keatsmuseum en op de website www.vanplan.nl. Kaarten zijn op de avond zelf ook aan de kassa te koop. Bezoekers kunnen daar op vertoon van hun PC-kaart toegang krijgen tegen voorverkoopprijs (€7,50). Anderen betalen aan de kassa €10.

Lees meer...

Arriva rijdt met bussen naar en van PC

Arriva rijdt op 1 augustus met vier speciale buslijnen naar de PC. Na afloop van de kaatswedstrijd is het uiteraard weer mogelijk om met de bus naar huis te gaan. Een aantal dingen is handig om te weten:

- contante betaling is niet mogelijk
- de OV-chipkaart is niet geldig

Bezoekers vinden de routes op de website van Arriva. Daar is het ook mogelijk om een buskaartje te kopen:

https://www.arriva.nl/a/pc-franeker.htm

 

Denk er ook om, dat de laatste bussen om 22:30 uur weer uit Franeker vertrekken. Het is wel mogelijk om eerder naar huis te gaan. De eerste bus vertrekt een kwartier na afloop van de finale.

Lees meer...

PC 2018: Deelnemers Keats Off bekend

Op basis van de ranking is van vijftien parturen nu bekend, dat zij dit jaar in Franeker de PC kaatsen. Vier parturen strijden donderdag om het laatste deelnamebewijs.

PC 2018  
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
4. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
5. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
6. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
7. Jelte-Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
8. Jelle Attema | Kees van der Schoot | Sjoerd de Jong
9. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
10. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
11. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
12. Patrick van Dellen | Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
13. Durk Ennema | Jacob Klaas Haitsma | Patrick Scheepstra
14. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haye Jan Nicolay
15. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Stefan van der Meer
   
Keats Off  
16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema
17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga
18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin
19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma
   
-  
20. Willem Jan Postma | Albert Feenstra | Gerben de Boer
21. Julian Faber | Hendry Steigenga | Leon Bekema 
22. Johannes van der Veen | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
23. Habtamu de Hoop | Jouke Vlasbloem | Klaas Pier Folkertsma
24. Rienk Veltman | Jouke Bosje | Rick Poortstra
25. ieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
   
Lees meer...

Grasmat krijgt extra behandeling

Nog maar ruim twee weken, dan moet op het Sjûkelân in Franeker de PC worden gekaatst. Het gras ligt er echter niet goed bij. Dat komt door de aanhoudende droogte.

 "Het is wel zorgelijk", zegt huismeester Theunis Bakker van de PC. "De afgelopen week is er al een en ander aan gebeurd. Er wordt water op gesproeid en we geven het veld de komende week rust." Of dat genoeg is, is nog de vraag. "Het bewateren is het belangrijkst", zegt Jan van der Tol van de gemeente Waadhoeke tegen Omrop Fryslân. "We hebben er extra mest opgegooid. Dat werkt alleen als het nat wordt gemaakt. Als het iets is opgedroogd, maaien we het weer."

De gemeente geeft in aanloop naar de PC meer aandacht aan het Sjûkelân dan aan de andere sportvelden. "Met zulke omstandigheden, moeten we die afweging maken." De 165e editie van de PC is op woensdag 1 augustus. 

Lees meer...

PC-Kafee ook in 2018 weer vier keer open

PC-kafee is niet meer weg te denken als opmaat naar de PC. Het Kafee weet al vele jaren met PC-helden uit heden en verleden op een unieke wijze de bijzondere PC-sfeer op de radio te vertolken. Met het besluit van Omrop fryslân, begin dit jaar, om het aantal uitzendingen van vier terug te brengen naar één, kwam het voortbestaan van PC-Kafee op het spel te staan.

De PC heeft in samenspraak met de producent en presentator van PC-Kafee, Geert van Tuinen, gezocht naar een oplossing en deze gevonden door de gebruikelijke vier afleveringen van PC-Kafee uit te zenden via Radio Eenhoorn. De keuze voor Radio Eenhoorn, dat zichzelf graag afficheert als ‘keatsstjoerder’, heeft te maken met het feit dat PC-Kafee naadloos aansluit bij de programmering van deze omroep. Het kaatsen speelt daarin ook nu al een prominente rol. Belangrijk in de besluitvorming is ook het positieve meedenken van PC-Kafee sponsor FB-Oranjewoud.

PC-kafee zal net als voorgaande jaren op de vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag voorafgaand de PC uitgezonden worden. De aflevering op dinsdag zal simultaan door Radio Eenhoorn en Omrop Fryslân worden uitgezonden worden.  Aan de formule is niets veranderd en ook dit jaar is de locatie van het Kafee de fameuze Bogt fen Guné, pal naast It Sjûkelân. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Vrijdag (live) - 18:00 - 19:00
Zaterdag (live) - 11:00 - 12:00
Zondag (live) - 11:00 - 12:00
Dinsdag (opname) - 18:00 - 19:00
Dinsdag (uitzending) - 19:00 - 20:00

Lees meer...

Log in