Logo
About University

Het huidige bestuur van de Koninklijke Permanente Commissie bestaat uit Ids Hellinga (voorzitter), Jan Bosgra (penningmeester), Theunis Bakker (bouwmeester), Siemen Volberda (secretaris) en Gert Jan Breman (huismeester).

Contact:

Stichting Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij | Breedeplaats 8 | 8801LZ Franeker | KVK 4100 1555 | BTW-nummer 0026.61.834B01 | info@pc-franeker.nl