De Harmonie

De band tussen Stedelijk Muziekkorps Harmonie en de Koninklijke PC is een bijzonder sterke. Dat is al zo sinds de oprichting van de PC en voor een belangrijk deel te danken aan Jan Bogtstra.

Bogtstra was in 1853 een van de grondleggers van de PC. Toen een jaar later de Harmonie werd opgericht, was Bogtstra ook daar bij betrokken. Sindsdien speelt het korps op de 'fyfde woansdei' een prominente rol.

Wanneer de winnaars van een jaar eerder met de commissie in open koetsen naar It Sjûkelân worden gereden, worden zij voorafgegaan door Harmonie. Daarna spelen zij de Entrada wanneer de PC het veld betreedt, het Fries volkslied voor de wedstrijd begint en nog eens voor aanvang van de finale.

Log in