Klassement

Hotze Schuil (1924-2005) uit Harlingen is tot nu toe de meest succesvolle PC-kaatser ooit. 'De Lange' stond 26 maal op It Sjûkelân en ging achttien keer met een prijs naar huis. Van de nog actieve kaatsers is Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie de hoogst geklasseerde. Hij heeft nog één overwinning nodig om de koppositie in het klassement van Hotze Schuil over te nemen. Voor de helderheid: een kaatser krijgt drie punten voor de eerste plaats, twee voor de tweede en een voor de derde.

  Naam Woonplaats  1e  2e  3e  Punten Koning 
1. Hotze Schuil  Harlingen  37 
2. Piet Jetze Faber  Vrouwenparochie  35 
3. Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 6 4 9 35 1
4. Taede Zijlstra  Witmarsum  9 33 
5. Jan Reitsma sr.  Pingjum  9 2 32 
6. Auke Miedema  Zweins  8 32 
7.  Klaas Boorsma  Zweins  29 
8. Gert-Anne van der Bos Mantgum 6 4 3 29 3
9.  Sake Saakstra  Wergea  27 
  Daniël Iseger Leeuwarden 3 27  3
11.  Sjirk de Wal  Dronryp  25 
12.  Sjouke Helfrich  Wergea  25 
  Klaas van Wieren  Berltsum  25 
14.  Wijbren van Wieren  Marsum  25 
15. Klaas Kuiken  Sint Annaparochie  24 
16.  Tunno Schurer  Arum  23 
               
               
               

 Klavertje vier

De PC heeft een bijzondere prijs, het "Klavertje vier", ingesteld voor de winnaar van 4 bijzondere en hoog gewaardeerde kaatswedstrijden: De Freulewedstrijd (voor jongens van 14 - 16 jaar), de Jong Nederland wedstrijd (voor junioren mannen) en de Bonds-wedstrijd (voor senioren mannen) en de PC-wedstrijd. Onderstaand worden de kaatsers vermeld die deze zeer begeerde status hebben bereikt, met daarachter het jaartal waarin de eerste overwinning per categorie werd behaald.

Naam Freule  Jong Nederland  Bondspartij   PC
Ids Jousma 1916 1918 1920 1920
Taede Zijlstra 1917 1917 1923 1920
Klaas Kooistra 1919 1920 1921 1928
Frans Helfrich 1936 1938 1947 1942
Dirk van der Zee 1953 1956 1959 1960
André Roosenburg 1968 1973 1974 1972
Johannes Westra 1960 1964 1976 1968
Joop Bierma 1978 1982 1982 1989
Erik Seerden 1987 1991 1991 1991
Jacob Wassenaar 1996 2000 2001 2002
Cornelis Terpstra 1997  2000 2003 2002
Auke van der Graaf 1994 1996 2004 1998
Hans Wassenaar 2007 2009 2017 2016

 

 Stimuleringsprijs

Sinds 1987 kent de PC een stimuleringsprijs voor het partuur dat in de eerste of tweede omloop buitengewoon heeft gepresteerd, maar zich niet heeft geplaatst voor de halve finale. Vanaf 2015 wordt de prijs niet meer uitgereikt aan een partuur, maar aan het grootste kaatstalent van de dag, jonger dan 23 jaar. De stimuleringsprijs is een zilveren houder met een kaatsbal.

 

jaar

winnaar(s)

   
2023 Jelmer Miedema    
2022 Hessel Postma    
2021 Kevin Jordi Hiemstra    
2020 GEEN PC    
2019 Gabe-Jan van Popta    
2018 Remmelt Bouma    
2017 Kees van der Schoot    
2016 Allard Hoekstra    
2015 Erwin Zijlstra    
2014 Haye Jan Nicolay Rene Anema Jan Schurer
2013 Enno Kingma  Dylan Drent Rick Poortstra
2012 Michiel Scheepvaart Jacob Zaagemans Gert Jan Meekma
2011  Pieter Bakker Sjoerd de Jong  Tjibbe Hansma 
2010  Jan Brandt Wiersma  Hillebrand Visser  Jouke Bosje 
2009  Marten v.d. Leest  Pieter Jan Plat  Feiko Broersma 
2008  Jelte Pieter Dijkstra  Hans Wassenaar  Site Ferwerda 
2007  Jan Dirk de Groot  Marten Hiemstra  Alle Jan Anema 
2006  Feite de Haan  Rene Anema  Willem Rienks 
2005  Jan Dirk de Groot  Eppie Weidenaar   Hylke Bruinsma
2004  Pieter Bakker  Peter Dijkstra  Marten Hiemstra 
2003  Ronald de Boer  Gerrit Flisijn  Anno Wytsma 
2002  Hendrik Sweering  Gerrit C. Bijlsma  Johan v.d. Meulen 
2001  Herman Vijlbrief  Bauke van der Graaf  Simke Altenburg 
2000  Rimar Goudberg  Jacob Wassenaar  Cornelis Terpstra 
1999  Rimar Goudberg  Richard van Wier  Cornelis Terpstra 
1998 Rutmer v.d. Meer  Jasper Boomsma  Minne Groenveld 
1997  Wim Henk Nicolay  Johannes Wassenaar  Andre Iedema 
1996  Sjirk Gjalt de Groot  Richard van Wier  Rimar Goudberg 
1995  Hendrik Sweering  John Peter Boersma  Fokke C. Dijkstra 
1994 Reinoud Monsma  Rienk Bijlsma  Tjitte Bonnema 
1993  Luitzen Idsardi  Peter Rinia  Geert Wijma 
1992  Douwe de Boer  Piet Zondervan  Jan Bantema 
1991  Luitzen Idsardi  Tetman de Boer  Johannes Dijkstra 
1990  Klaas Berkepas  Tjipko Vellinga  Robert Postma 
1989 Christiaan de Rijke  Rinse Bleeker  Thomas v.d. Meer 
1988  Peter Wieringa  Johan Hiemstra  Thomas v.d. Meer 
1987 Jurjen Dijkstra Klaas Dijkstra Thomas v.d. Meer

Gerelateerde items (op tag)

Log in