Klassement

Hotze Schuil (1924-2005) uit Harlingen is de meest succesvolle PC-kaatser ooit. 'De Lange' stond 26 maal op It Sjûkelân en ging achttien keer met een prijs naar huis. Van de nog actieve kaatsers is Daniël Iseger uit Leeuwarden de hoogst geklasseerde. Hij is nog maar twee punten verwijderd van een plaats tussen de beste tien PC-kaatsers ooit. Voor de helderheid: een kaatser krijgt drie punten voor de eerste plaats, twee voor de tweede en een voor de derde.

  Naam Woonplaats  1e  2e  3e  Punten Koning 
1. Hotze Schuil  Harlingen  37 
2. Piet Jetze Faber  Vrouwenparochie  35 
3. Taede Zijlstra  Witmarsum  9 33 
4. Jan Reitsma sr.  Pingjum  9 2 32 
  Auke Miedema  Zweins  8 32 
6.  Klaas Boorsma  Zweins  29 
  Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 5 3 8 29 1
7.  Sake Saakstra  Wergea  27 
  Daniël Iseger Leeuwarden 3 27  3
10.  Sjirk de Wal  Dronryp  25 
  Sjouke Helfrich  Wergea  25 
  Klaas van Wieren  Berltsum  25 
  Wijbren van Wieren  Marsum  25 
14. Klaas Kuiken  Sint Annaparochie  24 
15.  Tunno Schurer  Arum  23 
  Gert-Anne van der Bos Mantgum  23 
               
               
               

 Klavertje vier

De PC heeft een bijzondere prijs, het "Klavertje vier", ingesteld voor de winnaar van 4 bijzondere en hoog gewaardeerde kaatswedstrijden: De Freulewedstrijd (voor jongens van 14 - 16 jaar), de Jong Nederland wedstrijd (voor junioren mannen) en de Bonds-wedstrijd (voor senioren mannen) en de PC-wedstrijd. Onderstaand worden de kaatsers vermeld die deze zeer begeerde status hebben bereikt, met daarachter het jaartal waarin de eerste overwinning per categorie werd behaald.

Naam Freule  Jong Nederland  Bondspartij   PC
Ids Jousma 1916 1918 1920 1920
Taede Zijlstra 1917 1917 1923 1920
Klaas Kooistra 1919 1920 1921 1928
Frans Helfrich 1936 1938 1947 1942
Dirk van der Zee 1953 1956 1959 1960
André Roosenburg 1968 1973 1974 1972
Johannes Westra 1960 1964 1976 1968
Joop Bierma 1978 1982 1982 1989
Erik Seerden 1987 1991 1991 1991
Jacob Wassenaar 1996 2000 2001 2002
Cornelis Terpstra 1997  2000 2003 2002
Auke van der Graaf 1994 1996 2004 1998
Hans Wassenaar 2007 2009 2017 2016

 

Gerelateerde items (op tag)

Log in