Koning van de PCDe titel Koning van de PC is de hoogst haalbare titel in de kaatssport. De koningsprijs wordt toegekend aan de beste kaatser van het winnende partuur en toegekend door een commissie, samengesteld uit oud-kaatsers. In die commissie zitten een opslager, een voorinse en een achterinse. Deze oud-kaatsers zijn slechts voor een beperkte periode lid van de commissie. Wie het zijn, is elk jaar een van de best bewaarde geheimen van de PC.

De PC-koning krijgt de zilveren koningsbal omgehangen, die hij tot de volgende PC in zijn bezit mag houden. De bal werd in 1883 aan de PC geschonken door de toenmalige Commissaris des Konings, mr. Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten. De (symbolische) waarde is inmiddels zo groot, dat de Permanente Commissie in 1997 een natuurgetrouwe replica van de bal heeft laten vervaardigen. Op de bal staat het familiewapen van de familie Van Harinxma, een gedicht van Jacobus van Loon en een afbeelding van het "Franeker Kaatsen" in het verre verleden.

Log in