Loting

De loting voor de PC vindt plaats op de maandagavond voor de wedstrijd en vindt altijd plaats in theater De Koornbeurs in Franeker. De deelnemende parturen bepalen er, op volgorde van inschrijving, hun eigen lot. In 2014 voerde de KNKB de gestuurde loting in. Die vorm van loting werd in eerste instantie ook bij de PC toegepast, omdat de commissie nieuwe ontwikkelingen in de kaatssport (waar mogelijk) ondersteunt. Intussen is in goed overleg besloten om vanaf 2016 bij de PC weer de traditionele vrije loting toe te passen.

Log in