Nieuws

PC 2015: Loting


In De Koornbeurs in Franeker is maandagavond geloot voor de 162e PC. Bezoekers die de lijst op een mobiel apparaat willen bekijken, doen er goed aan hun scherm te roteren.

1.


Jelte-Pieter Dijkstra
Hendrik Jan van der Velde
Evert Pieter Tolsma
    2. 


Hendrik Tolsma
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
3.


Pieter van Althuis
Jacob-Klaas Haitsma
Steven de Bruin
    4. 


Tjisse Steenstra
Herman Sprik
Marten Feenstra
5.


Michiel Scheepvaart
Gert-Jan Meekma
Erwin Zijlstra
    6. 


Johan van der Meulen
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
7. 


Jan Dirk de Groot
Renze Pieter Hiemstra
Hans Wassenaar
    8.


Dirk-Yde Sjaarda
Bauke Dijkstra
Jan Schurer
9. 


Jelle Attema
Hendrik Bouwhuis
Hillebrand Visser
    10. 


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Daniël Iseger
11. 


Wierd Baarda
Gerrit Jan Duiven
Douwe Anema
    12. 


Enno Kingma
Pieter Jan Plat
Jouke Bosje
13. 


Menno van Zwieten
Laas Pieter van Straten
Pier Piersma
    14. 


Johan Diertens
Erik Haitsma
Willem Heeringa
15. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent
Patrick Scheepstra
    16. 


Martijn Olijnsma
Alle Jan Anema
Sjoerd de Jong
           

 

 

Log in