Nieuws

Hans Wassenaar koning op 163e PC

De koningscommissie was unaniem. Hans Wassenaar uit Leeuwarden verdiende de koningstitel op een volledig uitverkochte 163e PC. Met zijn maten Jan Dirk de Groot en Renze Pieter Hiemstra was hij in de finale (4-5 en 6-6) te sterk voor Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra.

Wassenaar kreeg van de commissie negen punten, opslager Jan Dirk de Groot vijf punten en voorinse Renze Pieter Hiemstra vier punten. Dat was terecht en de winnaars hadden het zelf voorspeld, want zij zetten niet voor niets Hans Wassenaar in het midden bij de prijsuitreiking.

Partuur De Groot kaatste zich naar de finale zonder in grote problemen te komen. Tegen het partuur van Dirk-Yde Sjaarda kreeg het in de eerste omloop twee eersten tegen, in de tweede omloop tegen het partuur van Peter van Zuiden maar een. In de halve finale was ook het partuur van Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer machteloos: 0-5 en 6-6.

Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra bereikten de finale na overwinningen op Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong (4-5 en 2-6) in de eerste omloop, op Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje (2-5 en 0-6). De halve finale tegen Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra was finalewaardig. Pas op 5-5 en 6-4 viel de laatste slag.

In de finale kwamen Steenstra, Sprik en Terpstra nog wel met 1-0 voor, maar daarna leek het snel te gaan. Partuur De Groot liep door naar 1-4, toen een zitbal van Tjisse Steenstra nog wat spanning leek te brengen: 2-4. Hans Wassenaar bracht het verschil op drie eersten door een kleine kaats te passeren. Op dat moment voerde partuur Steenstra een wissel door, die vruchten af leek te werpen.

Herman Sprik kaatste verder als balkeerder, Cornelis Terpstra nam zijn plaats voor in het perk in, Tjisse Steenstra werd achterinse. Een kwaadslag van De Groot op 6-4 betekende 3-5, een knapper van Hans Wassenaar zelf 4-5. In het eerst daarna hadden De Groot, Hiemstra en Wassenaar vier kansen om de wedstrijd te beslissen. Het werd echter 2-6 en na twee zitballen van Steenstra zelfs 6-6. Op die stand miste de opslager uit Bitgummole op een haar na het perk en waren de nieuwe winnaars bekend.

1. Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar
2. Tjisse Steenstra, Herman Sprik, Cornelis Terpstra
3. Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma, Jan Schurer
3. Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra

aanmoedigingsprjis: Allard Hoekstra

Permanente Commissie

De vijfde woensdag

Multimedia

Log in