Nieuws

PC 2018: Trio Van Zuiden wint

In Franeker wordt de 165e PC verkaatst. Alle zitplaatsen zijn verkocht. Er zijn uiteraard nog wel veldkaarten te koop aan de kassa.

1. 


Remmelt Bouma
Jelte Visser
Willem Heeringa
5-5
2-6

2.


Enno Kingma
Renze P. Hiemstra
Hans Wassenaar
         
3.


Durk Ennema 
Jacob Klaas Haitsma
Patrick Scheepstra
3-5
4-6

4. 


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
         
5.


Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
5-4
6-4
 
6. 


Paul Dijkstra
Gabe Jan van Popta
Stefan van der Meer
         
7. 


Arnold Zijlstra
Pier Piersma
Haye Jan Nicolay
2-5
2-6

8. 


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
         
9. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent 
Hendrik Kootstra
5-2
6-4

10.


Jelte-Pieter Dijkstra 
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
         
11.


Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
5-4
6-2

12.


Elgar Boersma
Hyltje Bosma
Hendrik Bouwhuis
         
13.


Bouke Willem Tuinman
Rene de Haan
Wybren Postma
4-5
2-6

14.


Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
         
15.


Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag
3-5
2-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
   TWEEDE OMLOOP      
2.


Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
5-5
6-6

4.


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra 
         
5.


Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
0-5
4-6

8.


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
         
9.


Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra 
5-0
6-4

11.


Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
         
14.


Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer 
1-5
4-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
   HALVE FINALE      
2.


Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
1-5
6-6

8.


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
         
9. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra 
4-5
2-6

16.


Peter van Zuiiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
  FINALE      
8.  Gert Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
5-5
2-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         

Log in