Nieuws

Johannes van Sinderen

Op 29 september 2018 overleed in zijn geboorteplaats Ternaard achtvoudig PC-deelnemer Johannes van Sinderen. De op 18 april 1929 geboren Van Sinderen debuteerde op de PC, als voorinse, in 1949, samen met Roel Hoekstra en Sjoerd Rijpstra. Op de stand 5-5 en 6-4 werd dit trio in de eerste omloop uitgeschakeld en in 1952 volgde eliminatie in de tweede omloop. In 1953 werd Johannes van Sinderen opslager en met Johannes Zijlstra en Jouke Tolsma werden zij in de eerste omloop, weliswaar met alles aan de hang, naar de kleedkamer verwezen. Ook in 1954 deed hij zonder succes mee aan de PC, maar de daaropvolgende twee jaren bereikte hij de halve finale. In 1955 was er voor hem met Sikke Bouwma en Dreeuwes Smedinga de derde prijs weggelegd en in 1956 de vierde prijs, nu met Pieter de Haan en Elias Zijlstra. In 1957 verloor hij in de eerste omloop en op 30 juli 1958 nam hij, met Sipke van der Zee en Dirk van der Zee, opnieuw in de eerste omloop en op de stand 5-5 en 6-4, afscheid van de PC. Op de Bondswedstrijd voor senioren won hij voor de kaatsvereniging uit Ternaard twee derde prijzen, twee vierde prijzen en als besluit in 1962 de zesde prijs. Op het hoogste kaatsniveau verzamelde Johannes van Sinderen 72 punten en werd hij in 1956 te Menaldum, Ternaard en St.-Jacobiparochie tot koning uitgeroepen.

Bij de foto (kaatshistorie): De Oldehove-dag in 1954 te Leeuwarden. Staand v.l.n.r.: Aebe Haima (Groningen), Hotze Schuil (Harlingen) en Dreeuwes Smedinga (Harlingen): de eerste prijs. Geknield v.l.n.r.: Johannes vanSinderen (Ternaard), Johannes Zijlstra (Joure) en Jan Venema (Achlum): de tweede prijs.

 

 

 

 

Tekst: Willem Hiemstra

Log in