Nieuws

Hulp nodig voor het verkrijgen van een QR-code?

Bezoekers kunnen alleen toegang krijgen tot It Sjûkelân en het omringende evenemententerrein als aangetoond kan worden dat ze geënt zijn, recent negatief getest zijn of in bezit zijn van een coronaherstelbewijs. Bij de ingang van It Sjûkelân zal een groot aantal toegangspoorten zijn, waar het coronabewijs gescand zal worden in combinatie met een geldig toegangsbewijs voor de PC. 

Controle op vaccinatie met de CoronaCheck-app 
Bezoekers die geënt zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone. Deze is te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden, welke bij de controle gescand wordt. Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. Voor het maken van de QR-code is uw DigiD nodig.
Voor de duidelijkheid: de vaccinatiebevestiging die na het enten is ontvangen is geen geldig vaccinatiebewijs. Hetzelfde geldt voor het 'gele boekje'. 


Controle op test 
Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij hiervoor speciaal ingerichte testlocaties. Informatie hierover (locaties, etc.) kan opgezocht worden via www.testenvoortoegang.org. Op deze site kan tevens een afspraak gemaakt worden voor een test. De testgegevens kunnen vervolgens ingevoerd worden in de CoronaCheck-app. Testen via de locaties van testenvoortoegang is gratis! 

Hoe werkt de CoronaCheck-App? 
Hoe de CoronaCheck-App precies werkt, wordt uitgelegd in de volgende video: https://youtu.be/fuwzLKOwJIQ 

Vraag iemand in uw omgeving!
In het geval het niet lukt om een QR-code aan te maken, vraag dan iemand in uw omgeving om u te helpen!

PC biedt hulp bij het verkrijgen van een QR-code
Naast de bovengenoemde mogelijkheden om aan een QR-code te komen, biedt de PC hulp aan. Op vrijdag 23 juli zitten van 15:00 tot 17:00 een aantal mensen voor u klaar in het Keatsmuseum om u te helpen met het downloaden van uw QR-code op uw telefoon of het uitprinten van een QR-code.

 

Log in