Nieuws

Deze kaatsers staan in de kwart finale van de Juniorencompetitie

Vierentwintig kaatsers staan vrijdag 30 juli 2021 op it Sjûkelân in de finale van de Juniorencompetitie. Alleen Wessel van der Woud haalde de maximale score van 9 punten. Hij won met Paul Dijkstra en Dirk Henk Kuipers de laatste voorronde in Wommels, nadat hij ook al in Bolsward en Leeuwarden won.

Voorafgaand aan de finale werden er drie wedstrijden verkaatst. Dat waren er, mede door de coronapandemie, een stuk minder dan de zeven wedstrijden van twee jaar eerder. De inzet blijft hetzelfde. Sponsor FGD Lease stelt opnieuw een jaar lang een auto beschikbaar aan de winnaars.

Wessel van der Woud
Paul Dijkstra
Dirk Henk Kuipers 
Steven Koster 
Corné Tuinenga
Redmer Zaagemans
Youri de Groot
Jorn Lars van Beem
Lennard Feenstra
Thomas Dijkstra
Jelle Cnossen
Lucas Postma
René de Haan
Mark Polstra
Jasper de Boer
Jelmer Miedema
Christiaan Stremler
Gerben de Boer
Patrick van Dellen
Aizo Veltman
Gabe van Popta
Jurrit Osinga
Marco van Dijk
Jolt Vollema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Log in