Nieuws

Johannes van der Ploeg draagt stokje over aan Pieter van Althuis

Tijdens de aankomende PC zal Johannes van der Ploeg voor de 35e keer als spreekstalmeester fungeren. Dit bijzondere jubileum is voor hem aanleiding om het stokje over te dragen. De PC heeft inmiddels een opvolger benoemd in de persoon van Pieter van Althuis.

Johannes van der Ploeg begon in 1987 als 38-jarige als ‘omropper’ en gastheer bij de PC. Daarvoor kaatste hij 9 keer op ‘de Fiifde Woansdei’ op It Sjûkelân. Het leverde hem 2 keer een derde prijs op. Z’n belangrijkste triomfen als kaatser vierde hij door twee keer de Bondspartij te winnen, in 1973 voor Winsum en in 1977 voor Franeker.

Ook Pieter van Althuis is 38 jaar als hij in augustus het stokje, of beter, de microfoon overneemt. Hij kaatste 7 PC’s totdat hij in 2016 z’n abrupte afscheid aankondigde als gevolg van fysieke problemen. In 2010 won hij de tweede prijs, samen met Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn, tijdens de memorabele modder-PC. Ze kwamen in de heroïsche strijd om priis en premje slechts een paar punten tekort en verloren met 5-5 en 6-2 van het partuur Van der Bos. Na z’n kaatscarrière was Pieter van Althuis als kaatsverslaggever actief voor Radio Eenhoorn.

Het zal vanaf volgend jaar even wennen zijn voor het PC-publiek. In de 35 jaar dat Johannes van de Ploeg omropper was, werd zijn stem hét geluid van de PC. Johannes van der Ploeg blijft als vrijwilliger betrokken bij de PC.       

Log in