Nieuws

Minstens 5 debutanten op PC

Zoals het er nu uitziet, staan er op 3 augustus 2022 minstens vijf debutanten op de PC. Minstens, want het aantal kan nog oplopen. Dat is afhankelijk van de uitslag van de Keats Off (donderdag 29 juli). Deze kaatsers weten zeker dat ze voor het eerst mogen meekaatsen op de Fyfde Woansdei en zjn dus nieuw voor het grote publiek:

  • Hessel Postma (Winsum, Frl)
  • Rutger Torensma (Oosternijkerk)
  • Harold de Boer (Jellum)
  • Jurrit Osinga (Ingelum)
  • Rick Minnesma (Dronryp)

Hessel Postma (2019) en Rick Minnesma (2020) wonnen al eens de Freulepartij in Wommels. Harold de Boer werd tweede in 2021 en 2020. Hessel Postma (foto: Romy Postma) won zondag in Huizum zijn eerste krans op de hoofdklasse.

Log in