Nieuws

Jacob Stelwagen

Jacob Stelwagen

Geen Keatsoff in 2021

Er zal dit jaar geen Keatsoff georganiseerd gaan worden voorafgaand aan de PC. Dit betekent dat de hoogste 16 parturen op de rankingslijst per 1 augustus deel zullen nemen aan de 168e PC.

Aanleiding is dat het de KNKB niet gelukt is om in de vijf kaatsweekenden vóór de Keatsoff (die gepland stond op 29 juli) een volledige cyclus van 8 rankingspartijen te organiseren. Dit betekent dat de partijen die gepland staan voor het weekend van 31 juli ook deel moeten gaan uitmaken van de kwalificatie voor de PC. Overigens blijft ook dan het aantal rankingspartijen in 2021, voorafgaand aan de PC, steken op 7.

De PC heeft nog overwogen om de Keatsoff te verplaatsen naar maandagmiddag, maar is tot de conclusie gekomen dat dit stuit op te veel praktische bezwaren. Gezien het feit dat pas op zondagavond de nieuwe ranking vaststaat en daarmee ook de deelnemers aan de Keatsoff, wordt het voor de kaatsers kort dag om zich hiervoor vrij te maken. Bovendien wordt dan het wedstrijdschema in de ogen van de PC te belastend.

De Keatsoff is de kwalificatiepartij voor de rankingsparturen 16, 17, 18 en 19 om het 16e en laatste ticket voor deelname aan de PC te bemachtigen. Het is met name voor jonge kaatsers een mooi ervaringsmoment om te kaatsen op It Sjûkelân met meestal veel publiek. Voor het publiek is de Keatsoff de laatste jaren een in populariteit toenemende opmaat naar de Fiifde Woansdei. 

Lees meer...

168e PC op 4 augustus gaat door! Kaartverkoop start op 10 juli

De PC gaat door! Dat is de uitkomst van het overleg dat de PC afgelopen maandag heeft gehad met Gemeente Waadhoeke, Veiligheidsregio Fryslân, brandweer en politie. Vorig jaar moest als gevolg van de Corona-maatregelen de PC voor de vijfde keer in de geschiedenis afgelast worden. De Permanente Commissie is zeer verheugd dat de PC dit jaar door kan gaan en mét publiek. Er zullen wel een aantal aanpassingen zijn om aan de Corona-maatregelen voor evenementen te kunnen voldoen.

Aanpassingen
De belangrijkste aanpassing is dat de bezoekers van de PC bij de ingang moeten kunnen aantonen dat ze of geënt zijn tegen corona of recent negatief getest zijn. Hierdoor kan de algemeen geldende anderhalve meter maatregel op It Sjûkelan komen te vervallen evenals de mondkapjesplicht. De tribunecapaciteit zal gelijk zijn aan voorgaande jaren. Het evenemententerrein zal vergroot worden, zodat de bezoekers van de PC toegang hebben tot de horeca. Omdat buiten It Sjûkelân de anderhalve meter regel wél van toepassing is, zal er van het gebruikelijke feest in de stad, met feesttenten en live muziek dit jaar helaas geen sprake zijn. Op It Sjûkelân zal er daardoor sprake zijn van het ‘oude normaal’, erbuiten zal het sober zijn.

Kaartverkoop start op 10 juli
De kaartverkoop zal op zaterdag 10 juli van start gaan. Digitaal via www.pc-franeker.nl en fysiek via het kaatsmuseum. Over de details hierover zal de PC binnenkort informeren via de website en voor de vaste bezoekers aan de PC tevens via een nieuwsbrief. De PC zal daarnaast nader informeren over de wijze waarop de controle op entingen en/of testen bij de toegangspoorten van It Sjûkelân zal plaatsvinden.

Lees meer...

Kaartverkoop voorlopig uitgesteld

De kaartverkoop voor de 168e PC zal niet zoals gebruikelijk is op de eerste zaterdag van mei van start gaan. Op dit moment is het nog niet in te schatten hoeveel publiek er op 4 augustus aanwezig mag zijn. De tribune en daarmee ook de kaartverkoop zal hierop aangepast worden.

De commissie zal tijdig bekend maken wanneer de kaartverkoop wel van start gaat. Bezoekers die de voorgaande jaren kaarten online besteld hebben, krijgen hierover via de mail bericht.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in