Uitslag

uitslagen

uitslagen (162)

2019

1. Marten Bergsma; Rense Pieter Hiemstra; Hans Wassenaar (12)
2. Gert-Anne van der Bos; Taeke Triemstra; Tjisse Steenstra (3)
3. Auke Boomsma; Marten Feenstra; Laas Pieter van Straten (7)
3. Menno van Zwieten; Kees van der Schoot; Erwin Zijlstra (16)
Lees meer...

2018

1. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Thomas van Zuiden (16)
2.  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra (8)
3.  Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar (2)
3.  Bauke Triemstra, Dylan Drent, Hendrik Kootstra (9)
Lees meer...

2017

1. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema, Hendrik Kootstra (1)
2.  Jelle Attema, Jacob Klaas Haitsma, Hillebrand Visser (14)
3.  Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Sjoerd de Jong ( 5)
3.  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra (9)

Lees meer...

2016

1e omloop   2e omloop   1/2 finale   finale  
1-2  5-2 | 6-0 1-4 2-5 | 0-6 4-7  5-5 | 6-4 4-14 4-5 | 6-6
3-4  4-5 | 2-6 6-7 3-5 | 6-6 11-14 0-5 | 6-6    
5-6  0-5 | 4-6 10-11  1-5 | 2-6        
7-8  5-3 | 6-6 14-16  5-1 | 6-2        
9-10  3-5 | 0-6            
11-12  5-4 | 6-0            
13-14  2-5 | 6-6            
15-16  5-5 |6-8            

 

1. Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar (14)
2.  Tjisse Steenstra, Herman Sprik, Cornelis Terpstra (4)
3.  Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra ( 7)
3.  Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma, Jan Schurer (11)

 

Lees meer...

2015

1e omloop   2e omloop   1/2 finale   finale  
1-2  1-5 | 6-6 2-4 5-5 | 6-2 2-7  2-5 | 4-6 7-10 2-5 | 2-6
3-4  2-5 | 6-6 6-7 5-5 | 4-6 10-15  5-4 | 6-4    
5-6  2-5 | 0-6 10-12  5-2 | 6-2        
7-8  5-0 | 6-0 13-15 1-5 | 4-6        
9-10  1-5 | 4-6            
11-12  4-5 | 4-6            
13-14  5-2 | 6-2            
15-16  5-2 | 6-6            

 

1. Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Daniël Iseger (10)
2.  Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar (7)
3.  Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra (15)
3.   Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, Thomas van Zuiden (2)

 

Lees meer...

1854

De lijst ontbreekt. De uitslagen per partij zijn onbekend. 

1.  Pieter. B. Rijpma (Pingjum), Rients D. Yntema (Pingjum), Willem K. Boorsma (Tzummarum)
2.  Johannes F. Felkers (Wommels), Pieter F. Felkers (Winsum) , Machiel T. Tuinstra (Easterein)
Lees meer...

1855

De wedstrijd op 19 juni 1855, waarvan de lijst met 12 parturen aanwezig is, werd uitgesteld in verband met weersomstandigheden. De wedstrijd werd nu vastgesteld op 26 juni 1855, nu met 9 parturen. De lijst ontbreekt van deze wedstrijd. (uitslagen per partij onbekend)

1.  Jan. K. Boorsma (Tzummarum) , Evert K. Boorsma (Tzummarum) , Willem K. Boorsma (Tzummarum)
2.  Folkert H. Kiestra (Berlikum) , Gerrit P. de Jong (Berlikum) , Sijmen E. de Haan (Berlikum)
Lees meer...

1856

 

1e omloop   2e omloop   1/2 finale   Finale  
1-2  2 wint 15-2 15 wint 15-3 15 wint 15-10 10 wint
3-4  3 wint 3-6 3 wint 10-13 10 wint    
5-6  6 wint 8-10 10 wint        
7-8  8 wint 11-13 13 wint        
9-10  10 wint            
11-12  11 wint            
13-14  13 wint            
15 vrij            

 

1.  Johannes F. Felkers (Wommels) , Pieter F. Felkers (Winsum) , Frans F. Felkers (Winsum) (partuur 10)
2.  Johannes Noordenbos (Beetgum), Jacob A. Dijkstra (Beetgum) , Evert K. Boorsma (Tzummarum) (partuur 15)
Lees meer...

1857

 De lijst ontbreekt. De uitslagen per partij zijn onbekend.

1.  Evert K. Boorsma (Tzummarum) , Jan K. Boorsma (Tzummarum), Willem K. Boorsma (Tzummarum)
2.  Johannes F. Felkers (Winsum) , Pieter F. Felkers (Winsum) , Frans F. Felkers (Winsum)
Lees meer...

1858

 

 

1e omloop   2e omloop   3e omloop   1/2 finale   Finale  
1-2  2 wint 2-4 4 wint 17-4 4 wint 14/15 -4 4 wint 11-4  4 wint
3-4  4 wint 6-8 8 wint 8-11 11 wint 11  vrij    
5-6  6 wint ? -11 11 wint 14/15  vrij        
7-8  8 wint 14-15 *            
9-10  * 17  vrij            
11-12 11 wint                
13-14 14 wint                
15-16 15 wint                
17-18 17 wint                

 * uitslag onbekend

1.  Rients D. Yntema (Pingjum) , Pieter B. Rijpma (Pingjum) , Pieter U. Rijpma (Pingjum) (partuur 4)
2.  Sijtse J. Sijtsma (Minnertsga) , Pieter S. van der Wal (Minnertsga) , Meinte D. Koopmans (Minnertsga) (partuur 11)  
Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in