In Memoriam

Riemer Reinalda

Op 21 januari 2018 overleed te Frederiksoord  de langst nog in leven zijnde PC-winnaar, namelijk Riemer Reinalda.   De in 1922 te Winsum geboren Reinalda debuteerde op de PC in 1940 met Lammert Heeringa (Holwerd) en Jan de Groot (Weidum).  In de tweede omloop werd dit partuur uitgeschakeld.  Hij onderging datzelfde lot in 1941, toen hij met Jelle Stellingwerf (Oosterlittens) en Jan Ferwerda  (Bolsward) aantrad.  In 1942 was de  eerste omloop zijn eindstation. Na de Tweede Wereldoorlog  trad de toen te Menaldum wonende Reinalda  in 1945 aan met Klaas Wassenaar (Wier) en de eerder genoemde Jan Ferwerda. Ook nu kwam hij niet verder dan de eerste omloop. 

 

In 1946 vormde hij een partuur met Hotze Schuil (Harlingen) en Aebe Haima (Dongjum). En met deze twee partuurmaten was hij deze dag niet te stuiten. Zonder al te veel hindernissen bereikte dit drietal de finale en ook hierin waren zij oppermachtig. In 1948 kaatste de nu te Zuidhorn wonende Reinalda zijn zesde en tevens laatste PC. Met dezelfde spelers als in 1946 bereikte hij opnieuw de finale, maar moest nu in de opponenten zijn meerdere erkennen. In totaal behaalde Riemer Reinalda op het hoogste niveau 77 punten en twee koningsprijzen. Hij was getrouwd met Fokje van der Velde,  Nederlands kortebaan kampioene op de schaats in 1942 te Kampen. Zij overleed in augustus 2008 te Zuidhorn.

 

Willem Hiemstra

Log in