Nieuws

Geen Belgisch partuur op Keats-Off

Er zal geen Belgisch partuur deelnemen aan de Keats-Off van de PC. De PC had voor dit jaar, in overleg met de KNKB, een plek voor een Belgisch partuur gereserveerd voor de Keats-Off. Deze uitnodiging was uitgegaan als onderdeel van de internationale kaatsweek Heedaar!, die in het kader van LF18 rondom de PC wordt georganiseerd in Franeker.

Afspraak tussen PC, KNKB en de Belgische Kaatsbond was dat het Belgische partuur zich moest tonen op een eerste klas KNKB-wedstrijd, alvorens toegelaten te worden tot de Keats-Off. Tijdens deze wedstrijd zou een KNKB-commissie beoordelen of het betreffende Belgische partuur “Keats-Off-waardig” zou zijn. Vanwege de drukke kaats-agenda van de Belgische kaatsers bleek dit onmogelijk, waarna in goed overleg is besloten om af te zien van Belgische deelname.

 

De Keats-Off is een selectiewedstrijd voor de parturen 16, 17, 18 en 19 op de ranking van de KNKB, welke op de donderdag voorafgaand aan de PC wordt gespeeld. De winnaar van de Keats-Off wordt als 16e partuur aan de wedstrijdlijst van de PC toegevoegd. De Keats-Off vindt dit jaar plaats op 26 juli, op ‘It Sjûkelân’ in Franeker.

Lees meer...

PC-vrijwilligers krijgen lintje

PC-omropper Johannes van der Ploeg uit Franeker heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Van der Ploeg is sinds 1987 speaker en gastheer voor de Permanente Commissie. Daarnaast is hij sinds 1984 betrokken bij kaatsvereniging Jan Bogstra. Hier houdt hij zich bezig met de organisatie van wedstrijden. In de winterperiode doet hij het onderhoud van de materialen en de omgeving van het clubgebouw. Ook heeft hij zich tien jaar ingezet voor de Federatie Franekeradeel. Dit is het overkoepelend orgaan van elf kaatsverenigingen. Sinds 2001 is Johannes van der Ploeg actief voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Van 2001 tot 2010 was hij lid van de beroepscommissie en sinds 2015 lid van de werkgroep organisatie. In 2016 was hij lid van de werkgroep lotingen. Ook is Johannes van der Ploeg vier jaar vrijwilliger bij het Kaatsmuseum in Franeker. Hij verrichtte diverse werkzaamheden tijdens de verhuizing en verbouwing, en is hij nog steeds lid van de schoonmaakploeg en oproepkracht voor de balie.

Ook Jan Metselaar uit Deinum kreeg een lintje. Hij was van 1979 tot 2014 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Hier was hij actief als trainer en scheidsrechter. Daarnaast was hij penningmeester van 2004 tot 2007 bij de Kaatsvereniging Deinum en penningmeester van 2005 tot 2008 bij de Federatie Menaldumadeel. Van 1988 tot 2006 was Jan Metselaar actief vrijwilliger bij de toekenning van de stimuleringsprijs voor jong talent van de Koninklijke Permanente Commissie Franeker. Jan Metselaar zet zich ook al jaren in voor het kaatsmuseum.

 Foto Johannes van der Ploeg: Klaas Koopmans

Lees meer...

Loting 165e PC vindt plaats op Sjûkelân

De loting voor de 165e PC vindt op maandagavond 30 juli plaats op it Sjûkelân in Franeker en deze keer niet, zoals gebruikelijk, in De Koornbeurs in Franeker. Op die avond vindt de aftrap van de Kaatsweek plaats, die wordt georganiseerd in het kader van Leeuwarden/Fryslân 2018. Die opening is een programma met muziek, dans en cabaret. De loting voor de PC is in het programma verweven.

Het evenement is de eerste activiteit in een week, waarin Franeker helemaal in het teken staat van de kaatssport. De PC is daar onderdeel van, maar er worden door de hele stad ook meerdere internationale wedstrijden georganiseerd en er is een stadswandeling langs plekken, die voor het kaatsen belangrijk zijn of belangrijk zijn geweest. Kaarten voor het programma op maandagavond kosten in de voorverkoop  €7,50 en zijn te koop via de website vanplan.nl en aan de kassa van het Kaatsmuseum tijdens openingsuren.

De voorverkoop, ook die voor de 165e PC zelf, begint op zaterdagochtend 5 mei om 10:00 uur. Kaarten voor de wedstrijd kunnen besteld en betaald worden via de website van de PC en aan de kassa van het Kaatsmuseum. In het museum is contante betaling mogelijk.

Lees meer...

Kaartverkoop PC 2018 begint 5 mei

Op 1 augustus vindt de 165e PC plaats. Een dag waar topkaatsen centraal staat in een prachtige entourage van een rijke traditie. Niet voor niets is de PC het oudste sporttoernooi ter wereld. De PC is bovendien een dag van het elkaar ontmoeten. Kortom, dé feestdag van het jaar in Fryslân van het jaar. Die dag wilt u niet missen. De dei is uzes!

Lees meer...

PC neemt initiatief voor Juniorencompetitie

De PC en de KNKB gaan in het kaatsseizoen 2019 gezamenlijk een competitie voor junioren opstarten. Met deze nieuwe competitie wordt beoogd om junioren (17 tot 21 jaar) na de jongenscategorie een betere aansluiting te geven naar de senioren. De huidige kaatskalender bevat slechts 4 partijen voor de juniorencategorie. Dat gaat per 2019 veranderen. Naast het NK-junioren en de Jong Feintenpartij wordt er in samenwerking met de kaatsverenigingen een competitie van 10 wedstrijden opgezet, met een afsluitende finalepartij, die voorafgaand aan de Keats-Off op het Sjûkelân verkaatst gaat worden.

De opzet  van de competitie zal het komende jaar verder uitgewerkt worden. Het is de bedoeling om tijdstip en entourage van de wedstrijden aan te laten sluiten bij deze leeftijdscategorie. Vooruitlopend op de nieuwe Juniorencompetitie, zal dit jaar al een aantal extra wedstrijden voor junioren georganiseerd gaan worden.

Het initiatief voor de juniorencommissie is afkomstig van de PC. De PC beijvert zich voor het stimuleren van het jeugdkaatsen, zoals eerder een impuls is gegeven aan het Schoolkaatskampioenschap. De uitwerking en realisatie is een gezamenlijk project van KNKB en PC.

(foto: Kaatsnieuws.nl)

 

Lees meer...

Gert Jan Breman toegetreden tot de PC

Gert Jan Breman is toegetreden tot de Koninklijke Permanente Commissie. Hiermee bestaat de commissie weer uit vijf leden. Gert Jan Breman zal binnen de commissie de rol van Huismeester op zich nemen. In deze functie is hij de opvolger van Joop van der Veen, die vorig jaar in november plotseling wegviel.

Gert Jan Breman is 48 jaar en getrouwd met Emmie, heeft drie dochters en woont in Franeker. Hij is mede-eigenaar van Schoonmaakgroothandel Jaap Breman, dat behalve in Franeker vestigingen heeft in andere delen van het land. Naast z’n werk is Gert Jan Breman bestuurlijk actief. Hij is een liefhebber van de kaatssport en de PC.

‘Met Gert Jan Breman krijgt de PC een enthousiaste nieuwe huismeester, die vanuit deze rol een bijdrage zal leveren aan het verder ontwikkelen van de hospitality van de PC’, zegt voorzitter Ids Hellinga. ‘Hij brengt bovendien veel ervaring mee als bestuurder, onder meer van sport-gerelateerde evenementen’. 

 

Lees meer...

Log in