In Memoriam

Oud PC-winnaar Sikke Sikkema overleden

Sikke Sikkema tijdens de Junioren PC in 2020 (foto: Carina Twerda)

Op 23 november jl. kwam een einde aan het leven van oud PC-winnaar Sikke Sikkema. Met hem is een op-en-top sportman, een succesvolle PC-kaatser en bovenal een uiterst plezierig mens heengegaan. In 14 PC-deelnames wist hij 11 punten te verzamelen. Z’n hoogtepunt beleefde hij in 1969 toen hij samen met Johan van Seijst en Johannes Westra de PC wist te winnen.

‘In echte kopkeatser’, zo typeert Johannes Westra z’n maat van 1969. Een bescheiden mens en een fijne maat, die in het veld niet opviel. Een uitstekende perkspeler die het met name van z’n inzicht moest hebben. En dat is op die glorieuze 30e juli ook nodig. Want kaatsend loopt het tot aan de finale uiterst stroef. Met name in de tweede omloop sleept Sikkema z’n partuur er doorheen. Even wisselen in het perk geeft de doorslag, zo herinnert Johannes Westra zich deze dag. Na afloop was het echt feest en dat bleef het ook de rest van het seizoen. Het feit dat er na de PC niets meer werd gewonnen kon daar niets aan afdoen.

Sikke Sikkema koesterde de PC-winst als geen ander en mocht er graag over vertellen. Bijvoorbeeld dat hij op de PC-dag eerst z’n ronde als postbode nog moest lopen en z’n buurman spontaan aanbood om de zware posttas te dragen. De arm moest immers gespaard worden. Of het unieke moment op de fiifde woansdei in 1970. Toen zowel Sikke Sikkema als z’n vrouw Tjitske deel uitmaakten van de stadstoer. Sikke in de landauer van koetsier Jelke Kreger en Tjitske als muzikant in het korps ‘De Harmonie’.

Naast het kaatsen was Sikke Sikkema een fervent voetballer. Het leverde in de overgangsweken soms moeilijke beslissingen op. In 1969 besluit hij de ‘Rypster merke partij’ te laten schieten, voor een beslissingswedstrijd van de Franeker voetbalclub Freno, uit in Wolvega. Het verhaal wil, dat dit de reden is dat z’n maten op dat moment, Gerrit Okkinga en Durk Talsma, waarmee hij het misschien wel sterkste partuur vormt, hem de wacht aan zeggen. Hierdoor was de weg open voor het formeren van het winnende partuur van 1969.

Overigens kenden Sikke Sikkema en Johan van Seijst elkaar al goed. In 1968 weten ze samen met Piet de Groot de Bondspartij te winnen voor Franeker. En kunststukje dat Sikkema en Van Seijst weten te herhalen in 1974, dan met Sikkema’s teamgenoot bij Freno en Klavertjevier-houder André Roosenburg. Zelf behaalt hij drie klaverblaadjes. In 1956 wint hij samen met Jan Seerden en neef Piet Sikkema de Freule.

 We zullen Sikke Sikkema missen, vooral in de week voorafgaand aan de PC. Steevast kwam hij dan even langs om de voortgang op It Sjûkelân te inspecteren. Even een ‘praatsie’. Vaak over 1969, maar minstens zo vaak over 1972 toen het in de finale met alles aan de hang net misging. Sikke Sikkema is 80 jaar geworden.    

 

Palmares van Sikke Sikkema 17 april 1941 – 23 november 2021.

(Samengesteld door Willem Hiemstra)

PC-deelname:
1960: nr. 15 met Sikke Bouwma en Sake Faber: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-6; 2e omloop: winst 5-3 en 6-6; 3eomloop: verlies 5-5 en 6-8 ; 3e prijs.

1962: nr.1 met Roel Hoekstra en Wijtse Vlietstra: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-2; 2e omloop: winst 5-1 en 6-6; 3e omloop: verlies 3-5 en 0-6; 4e prijs.

1963: nr.10 met Daan Scheepstra en Dirk van der Zee; 1ste omloop: winst 5-4 en 6-6; 2e omloop: winst 5-1 en 6-0; 3e omloop: verlies 4-5 en 6-6; 3e prijs.

1964: nr.16 met Gerrit Okkinga en Klaas Cuperus: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-2; 2e omloop:  winst 5-0 en 6-0; 3e omloop: winst 5-1 en 6-6; finale: verlies 0-5 en 4-6; 2e prijs.

1965: nr.16 met Gerrit Okkinga en Piet IJsbrandij:  1ste omloop: winst 5-1 en 6-6; 2e omloop: verlies 5-5 en 4-6.

1966: nr. 9 met Daan Scheepstra en Klaas van Wieren: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-4; 2e omloop: verlies 4-5 en 6-6.

1967: nr. 6 met Gerrit Okkinga en Klaas Cuperus: 1ste omloop: winst 5-4 en 6-4; 2e omloop: winst 5-3 en 6-4; 3e omloop: verlies 4-5 en 4-6; 4e prijs.

1968: nr.13 met Hein Zijlstra en Piet IJsbrandij: 1ste omloop: winst 5-0 en 6-0; 2e omloop: verlies 3-5 en 4-6.

1969: nr. 6 met Johan van Seijst en Johannes Westra: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-2; 2e omloop: winst 5-5 en 6-4; 3e omloop: winst 5-4 en 6-6; finale: winst 5-0 en 6-6; 1ste prijs.

1970: nr. 8 met Hotze Schuil en Jelle Kooistra: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-0; 2e omloop: verlies 2-5 en 4-6.

1971: nr. 9 met Daan Scheepstra en Anton Sikkema: 1ste omloop: verlies 4-5 en 2-6.

1972: nr.8 met Hein Zijlstra en Flip Soolsma: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-6; 2e omloop: winst 5-2 en 6-0; 3eomloop: winst 5-5 en 6-0; finale: verlies 5-5 en 6-8; 2e prijs.

1973: nr.10 met Johan van Seijst en André Roosenburg: 1ste omloop: verlies 4-5 en 6-6.

1974: nr. 5 met Tjisse Wallendal en Jelle Kooistra: 1ste omloop: verlies 2-5 en 4-6.

Aantal deelnames: 14x; aantal PC punten: 11.

Verdere successen:

Freulepartij: 1956: 1ste prijs voor Franeker met Jan Seerden  en Piet Sikkema.

Bondswedstrijd: (steeds voor Franeker):

1963: 5e prijs met Wijtse Vlietstra en Foppe de Vries;

1964: 2e prijs met Wijtse Vlietstra en Klaas Cuperus;

1966: 3e prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1968: 1ste prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1970: 5e prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1974: 1ste prijs met Johan van Seijst en André Roosenburg.

Klassement allertijden: 254 punten

Koningschappen: totaal 5: Bolsward 1960; Witmarsum 1964; Pingjum 1965: Holwerd en Marssum 1967.

 

Lees meer...

Oud-PC-bestuurslid Johan Dijkstra overleden

Op 6 september is oud-bestuurslid en erelid van de PC, Johan Dijkstra overleden. Johan Dijkstra maakte 25 jaar deel uit van de Permanente Commissie.

Johan Dijkstra werd geboren in Garijp en groeide op in Leeuwarden. In z’n jeugd ontwikkelde hij z’n bovengemiddelde talent voor de zwemsport. Hij was hierin zowel succesvol als kortebaanzwemmer en als speler van het eerste team van waterpoloclub Orca. Hoogtepunt was z’n Friese kampioenschap op de rugslag. Binnen de Leeuwarder zwemsport startte ook zijn imposante bestuurdersloopbaan. Als 17-jarige trad hij toe tot het bestuur van de Leeuwarder zwemvereniging LZO. Nadat hij verhuisde naar Bergum werd hij daar voorzitter van de zwem- en polovereniging Wetterwille. Z’n bestuurlijke activiteiten kwamen vooral tot bloei toen hij benoemd werd tot directeur van het kantoor van de Friesland Bank in Franeker. Hij vervulde in de academiestad vele bestuursfuncties op het gebied van sport en cultuur. Al vroeg had ook de kaatssport z’n warme belangstelling. In 1986 werd hij gevraagd zitting te nemen in de Permanente Commissie. Hij bekleedde in de PC de functies van vice-voorzitter, huismeester en penningmeester. Toen hij in 2011, na 25 jaar, afscheid nam van de PC werd Johan Dijkstra koninklijk onderscheiden en werd hij benoemd tot erelid van de PC. De kaatssport bleef hem boeien. Vanaf 2017 was hij een periode voorzitter van de Stichting Keatsstêd, die onder meer verantwoordelijk was voor de prachtige theatrale voorstelling Heedaar!, die in de PC-week tijdens LF18 werd opgevoerd op It Sjûkelân. Samen met zijn vrouw Imkje bleef hij bovendien zeer frequent de kaatspartijen bezoeken. Totdat een slopende ziekte dit uiteindelijk onmogelijk maakte. We herinneren Johan Dijkstra als een plezierige, gezellige collega en als een zakelijke en rechtlijnige bestuurder die veel betekend heeft voor de PC. Johan Dijkstra is 81 jaar geworden.

Op de foto: Johan Dijkstra met zijn vrouw Imkje tijdens de 157e PC in 2010, z'n laatste PC als commissielid.

Lees meer...

Klavertje 4-houder Dirk van der Zee overleden

Op 10 oktober is oud-PC-winnaar Dirk van der Zee overleden. Van der Zee was een van de slechts 13 kaatsers in bezit van het vermaarde Klavertje Vier, de prijs die door de Permanente Commissie wordt uitgereikt aan kaatsers die zowel de Freule, de Jong-Nederland Partij, de Bondspartij en de PC op hun naam hebben geschreven. Ondanks z'n broze gezondheid was hij de laatste jaren nog veelvuldig op de kaatsvelden aanwezig. Onder meer als coach van het Leeuwarder afdelingspartuur. 'Ik snap it ook niet, maar dy jonges wille my graach met hewwe', zo zei hij dan, met die op en top humoristische ondertoon die Dirk van der Zee zo kenmerkte. Een hoogtepunt was het voor hem dan ook toen Leeuwarden in 2017 de bondspartij op It Sjûkelân won. Zeker ook omdat 'zijn pupil' Hans Wassenaar hiermee in zijn navolging als dertiende kaatser het Klavertje-Vier veilig wist te stellen. Dirk van der Zee werd 83 jaar.

Willem Hiemstra schreef het onderstaande In Memoriam over de kaasloopbaan van Dirk van der Zee.

Dirk van der Zee werd op 2 juni 1937 geboren.  Na winst op de Freulepartij in 1953 met Wim Hulscher en Jantinus Dijkhuis en winst in 1956 op de Jong-Nederland in dezelfde samenstelling voor de kaatsvereniging ‘LKC Sonnenborgh’ te  Leeuwarden, debuteerde hij op 30 juli 1958 op de PC. Met Johannes van Sinderen (Ternaard) en Sip van der Zee (Leeuwarden) wist hij de eerste omloop niet te overleven na een 5-5 en 4-6 nederlaag. Ook in 1959 viel het doek voor hem in de eerste omloop. In dat jaar was hij wel succesvol op de Bondswedstrijd, want met Jan Rodenhuis en Arp Hiemstra won hij de eerste prijs voor genoemde kaatsvereniging uit Leeuwarden.  In 1960 wist hij het vermaarde ‘Klavertje Vier’ te bemachtigen. Met Jan Sijtsma (Ried) en koning Johannes Zijlstra (Creil) bereikte hij de finale. Dit ging niet bepaald zonder slag of stoot, want in de halve finale was het kantje boord gezien de 5-5 en 6-6 eindstand. De eindstrijd was evenmin eenvoudig, maar tenslotte kwam de eindstand 5-4 en 6-6 in hun voordeel aan de telegraaf. In 1961 trad Dirk van der Zee voor de vierde keer aan op de PC, nu met Johannes Stavinga (Poppingawier) en Tamme Velstra (Baard).  Ook nu werd de finale bereikt, doch hierin moesten zij met 3-5 en 4-6 het onderspit delven. In 1962 was de eerste omloop het nipte einde (5-5 en 6-6) voor Dirk van der Zee, maar in 1963 was er opnieuw succes. Nu werd met Daniӫl Scheepstra (Leeuwarden) en Sikke Sikkema (Franeker) de derde prijs veroverd. Dit was de zesde en tevens de laatste keer dat hij op de PC optrad, want een schouderblessure verhinderde hem daarna om op het hoogste niveau op te treden.  Wel waren er nog prijzen voor deze sympathieke achterinse op de Bondswedstrijd, namelijk de tweede (1961) en de eerste (1963)  voor Leeuwarden en voor de kaatsvereniging ‘Baerd” uit zijn  geboorteplaats in 1965   (8e prijs),  in1967 (1ste prijs) en in 1972 (2e prijs). In totaal verzamelde de op 10 oktober 2020 overleden Dirk van der Zee 134 punten in het klassement aller tijden.  Na zijn kaatsloopbaan was hij nog een regelmatige bezoeker van kaatswedstrijden.

foto: kaatshistorie.nl  | Dirk van der Zee met het winnende Leeuwarder partuur tijdens de Bondspartij in 2017

 

Lees meer...

August Bootsma overleden

Na een lange worsteling met ziekte die hij niet kon overwinnen, overleed op 7 oktober jl. August Bootsma op 73 jarige leeftijd. Met August verliezen we een bijzonder mens. Elk jaar konden we in de week van de opbouw van de PC rekenen op de hulp van August. August hield zich o.a. bezig met de aanleg van de water tappunten, zodat bezoekers van de PC onder aan de tribunes vers water kunnen tappen. Bij warm weer was dat hard nodig. Ook verzorgde August de stroomvoorziening onder de tribunes. Maar ook andere klussen schuwde August niet. Zo toog August samen met zijn vrouw Anke eens daags voor de PC met een vrachtauto halsoverkop naar Nieuwkoop om de verkeerd geleverde tribunedelen om te wisselen, zodat de nummering van de tribuneplaatsen tot ieders opluchting net op tijd weer klopte met het schema.

Jarenlang heeft August samen met de eerder dit jaar overleden Frans Poppes bij aanvang van de PC de vlag in top gehesen. August was een echte sfeermaker, hij genoot van de voorbereidingen op de grote dag en de samenwerking met de andere vrijwilligers en commissieleden. De week voor de PC was voor hem misschien wel mooier dan de PC zelf. Nooit zat hij om een praatje verlegen, altijd met humor. En op de dag zelf zat hij met zijn vrouw Anke op een mooi plekje in de tribune voor genodigden.

August en Anke kun je super vrijwilligers noemen die altijd klaar staan voor de ‘mienskip’. Zo waren ze heel actief voor buurtvereniging het Oosten, de katholieke kerk en altijd te vinden bij activiteiten van kaatsvereniging Jan Bogtstra. August voor hulp bij de opbouw en Anke in de catering. Ze raakten betrokken bij het kaatsen toen dochter Sybrigje destijds de want aantrok en ging kaatsen bij de dames. Sindsdien hebben ze het kaatsen in hun hart gesloten. Niet voor niets werd August benoemd tot lid van verdienste van KV Jan Bogtstra. En menigeen zal op Anke kunnen blijven rekenen.

Op zijn ziekbed heeft August de sleutels ingeleverd van de PC torens en de box met materialen. Hij had er altijd goed op gepast en zei: “Tink derom dat se net weireitsje”. Waarop een stevige handdruk als afscheid volgde. Op dinsdag 13 oktober wordt August in een boerenwagen met ‘Fryske hynders’ (een andere passie van August)  ervoor naar de afscheidsdienst in de Sint Franciscuskerk aan de Godsacker gereden. Op de kist ligt conform de wens van August een Friese vlag. Niet zomaar een vlag, één van de vlaggen die op de ‘fiifde woansdei’ rond het Sjûkelân wapperen. August Bootsma, een Fries in hart en nieren en bovenal een ‘moai en belutsen minske’.  Wij gaan hem heel erg missen.

Lees meer...

Frans Poppes overleden

Gisteren, op 6 mei, is Frans Poppes overleden. Frans Poppes maakte deel uit van die grote groep vrijwilligers die de jaarlijkse PC tot zo’n onvergetelijke dag maakt. Binnen dit korps nam Frans Poppes een bijzondere plek in. Hij was sinds 1993 bij de PC als vrijwilliger actief. Zo hees hij 27 keer, op de fiifde woansdei om half tien ’s ochtends op It Sjûkelân, de PC-vlag als ultiem teken: ‘de dei is begûn’. Zijn betrokkenheid bij de PC dateert eigenlijk al van veel eerder. Twee jaar terug werd er namelijk tijdens de PC-dag aan herinnerd, dat hij samen met z’n maat Rienk Bikowski voor de veertigste keer de perken voor de PC had gelegd.

Frans was een echte Franeker. Het was een vertrouwd beeld, Frans Poppes in z’n onvermijdelijke spijkerjack op z’n racefiets in een tempo dat hij nog net niet omviel en met een royaal armgebaar de bekenden groetend die hij in de stad tegenkwam. Hij was een echt gezelligheidsmens, een uitgesproken verenigingsman. Meer dan 55 jaar was hij actief voor kaatsvereniging Jan Bogstra, als vrijwilliger en als bestuurder en waarvan hij erelid was. Maar ook bij voetbalvereniging SC Franeker en Freno, waar hij jarenlang als grensrechter fungeerde. Hij werd in 2015 voorafgaand aan de 162PC op It Sjûkelân voor al dit vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden. Frans Poppes gaf door z’n joviale, humorvolle karakter kleur aan z’n omgeving, recht voor z’n raap. Het kan niet anders dan dat de komende jaren op de dinsdagmiddag voor de PC als het voorbereidende werk erop zit en er traditioneel een glas bier gedronken wordt bij de Bogt, op Frans geproost gaat worden. Een moment waarvan hij altijd met volle teugen genoot. ‘Enne, jimme hoeve it niet bij eentsje te laten’, zo gaf hij deze week in het laatste contact met de PC nog aan.

Bij de foto: Frans Poppes hijst de vlag voorafgaand aan de 162PC. Enkele minuten eerder is hij door burgemeester Fred Veenstra koninklijk onderscheiden

Lees meer...

Leo Vogels ( 1923-2018)

Op 5 november 2018 overleed in Tzummarum de op 22 januari 1923 geboren Leo Vogels. Leo Vogels kaatste vijf keer op de PC en hij debuteerde daarop op 31 juli 1940 , samen J. M. van Sinderen uit Ternaard en Jan Ferwerda uit Bolsward. In de eerste omloop werd nipt verloren op de stand 5-5 en 4-6.

In 1941 volgende zijn tweede optreden op deze wedstrijd, opnieuw met J.M.   van Sinderen en met S. Kooistra Tjz. uit Dokkum en ook nu viel het doek in de eerste omloop op dezelfde stand als in 1940. In 1942 trad Leo Vogels in het strijdperk aan met Klaas Falkena uit Bolsward en Lammert Heeringa uit Holwerd. Dit werd het hoogtepunt in Vogels PC-loopbaan, want nu werd de finale bereikt. Hierin moest worden aangetreden tegen het gerenommeerde partuur Jan Rodenhuis, Feite de Jager en Frans Helfrich. In deze gedenkwaardige eindstrijd, waarbij de laatsten ten overstaan van de Duitse Ortskommandant aantraden in fel oranje shirts, was dit drietal oppermachtig en wonnen met 5-1 en 6-4.

Daarna kaatste Vogels nog op  de PC in 1945, waarbij  hij in de eerste omloop  sneuvelde. Op 31 juli 1946 was zijn laatste PC , samen met Jelle Stellingwerf uit Easterlittens en Tjerk Zijlstra uit Sexbierum.  Ook nu vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop (5-0 en 6-4).  Verder was er op de Bondswedstrijd in 1947 nog een zevende prijs voor Leo Vogels weggelegd voor de kaatsvereniging uit Tzummarum.
Leo Vogels gold als een van de trouwste bezoekers van de PC. Dit jaar beleefde hij als 95-jarige zijn 86e PC. Alleen tijdens de PC in 1938 moest hij door ziekte van zijn vader verstek laten gaan.
    

Lees meer...

Log in