In Memoriam

Klavertje 4-houder Dirk van der Zee overleden

Op 10 oktober is oud-PC-winnaar Dirk van der Zee overleden. Van der Zee was een van de slechts 13 kaatsers in bezit van het vermaarde Klavertje Vier, de prijs die door de Permanente Commissie wordt uitgereikt aan kaatsers die zowel de Freule, de Jong-Nederland Partij, de Bondspartij en de PC op hun naam hebben geschreven. Ondanks z'n broze gezondheid was hij de laatste jaren nog veelvuldig op de kaatsvelden aanwezig. Onder meer als coach van het Leeuwarder afdelingspartuur. 'Ik snap it ook niet, maar dy jonges wille my graach met hewwe', zo zei hij dan, met die op en top humoristische ondertoon die Dirk van der Zee zo kenmerkte. Een hoogtepunt was het voor hem dan ook toen Leeuwarden in 2017 de bondspartij op It Sjûkelân won. Zeker ook omdat 'zijn pupil' Hans Wassenaar hiermee in zijn navolging als dertiende kaatser het Klavertje-Vier veilig wist te stellen. Dirk van der Zee werd 83 jaar.

Willem Hiemstra schreef het onderstaande In Memoriam over de kaasloopbaan van Dirk van der Zee.

Dirk van der Zee werd op 2 juni 1937 geboren.  Na winst op de Freulepartij in 1953 met Wim Hulscher en Jantinus Dijkhuis en winst in 1956 op de Jong-Nederland in dezelfde samenstelling voor de kaatsvereniging ‘LKC Sonnenborgh’ te  Leeuwarden, debuteerde hij op 30 juli 1958 op de PC. Met Johannes van Sinderen (Ternaard) en Sip van der Zee (Leeuwarden) wist hij de eerste omloop niet te overleven na een 5-5 en 4-6 nederlaag. Ook in 1959 viel het doek voor hem in de eerste omloop. In dat jaar was hij wel succesvol op de Bondswedstrijd, want met Jan Rodenhuis en Arp Hiemstra won hij de eerste prijs voor genoemde kaatsvereniging uit Leeuwarden.  In 1960 wist hij het vermaarde ‘Klavertje Vier’ te bemachtigen. Met Jan Sijtsma (Ried) en koning Johannes Zijlstra (Creil) bereikte hij de finale. Dit ging niet bepaald zonder slag of stoot, want in de halve finale was het kantje boord gezien de 5-5 en 6-6 eindstand. De eindstrijd was evenmin eenvoudig, maar tenslotte kwam de eindstand 5-4 en 6-6 in hun voordeel aan de telegraaf. In 1961 trad Dirk van der Zee voor de vierde keer aan op de PC, nu met Johannes Stavinga (Poppingawier) en Tamme Velstra (Baard).  Ook nu werd de finale bereikt, doch hierin moesten zij met 3-5 en 4-6 het onderspit delven. In 1962 was de eerste omloop het nipte einde (5-5 en 6-6) voor Dirk van der Zee, maar in 1963 was er opnieuw succes. Nu werd met Daniӫl Scheepstra (Leeuwarden) en Sikke Sikkema (Franeker) de derde prijs veroverd. Dit was de zesde en tevens de laatste keer dat hij op de PC optrad, want een schouderblessure verhinderde hem daarna om op het hoogste niveau op te treden.  Wel waren er nog prijzen voor deze sympathieke achterinse op de Bondswedstrijd, namelijk de tweede (1961) en de eerste (1963)  voor Leeuwarden en voor de kaatsvereniging ‘Baerd” uit zijn  geboorteplaats in 1965   (8e prijs),  in1967 (1ste prijs) en in 1972 (2e prijs). In totaal verzamelde de op 10 oktober 2020 overleden Dirk van der Zee 134 punten in het klassement aller tijden.  Na zijn kaatsloopbaan was hij nog een regelmatige bezoeker van kaatswedstrijden.

foto: kaatshistorie.nl  | Dirk van der Zee met het winnende Leeuwarder partuur tijdens de Bondspartij in 2017

 

Lees meer...

August Bootsma overleden

Na een lange worsteling met ziekte die hij niet kon overwinnen, overleed op 7 oktober jl. August Bootsma op 73 jarige leeftijd. Met August verliezen we een bijzonder mens. Elk jaar konden we in de week van de opbouw van de PC rekenen op de hulp van August. August hield zich o.a. bezig met de aanleg van de water tappunten, zodat bezoekers van de PC onder aan de tribunes vers water kunnen tappen. Bij warm weer was dat hard nodig. Ook verzorgde August de stroomvoorziening onder de tribunes. Maar ook andere klussen schuwde August niet. Zo toog August samen met zijn vrouw Anke eens daags voor de PC met een vrachtauto halsoverkop naar Nieuwkoop om de verkeerd geleverde tribunedelen om te wisselen, zodat de nummering van de tribuneplaatsen tot ieders opluchting net op tijd weer klopte met het schema.

Jarenlang heeft August samen met de eerder dit jaar overleden Frans Poppes bij aanvang van de PC de vlag in top gehesen. August was een echte sfeermaker, hij genoot van de voorbereidingen op de grote dag en de samenwerking met de andere vrijwilligers en commissieleden. De week voor de PC was voor hem misschien wel mooier dan de PC zelf. Nooit zat hij om een praatje verlegen, altijd met humor. En op de dag zelf zat hij met zijn vrouw Anke op een mooi plekje in de tribune voor genodigden.

August en Anke kun je super vrijwilligers noemen die altijd klaar staan voor de ‘mienskip’. Zo waren ze heel actief voor buurtvereniging het Oosten, de katholieke kerk en altijd te vinden bij activiteiten van kaatsvereniging Jan Bogtstra. August voor hulp bij de opbouw en Anke in de catering. Ze raakten betrokken bij het kaatsen toen dochter Sybrigje destijds de want aantrok en ging kaatsen bij de dames. Sindsdien hebben ze het kaatsen in hun hart gesloten. Niet voor niets werd August benoemd tot lid van verdienste van KV Jan Bogtstra. En menigeen zal op Anke kunnen blijven rekenen.

Op zijn ziekbed heeft August de sleutels ingeleverd van de PC torens en de box met materialen. Hij had er altijd goed op gepast en zei: “Tink derom dat se net weireitsje”. Waarop een stevige handdruk als afscheid volgde. Op dinsdag 13 oktober wordt August in een boerenwagen met ‘Fryske hynders’ (een andere passie van August)  ervoor naar de afscheidsdienst in de Sint Franciscuskerk aan de Godsacker gereden. Op de kist ligt conform de wens van August een Friese vlag. Niet zomaar een vlag, één van de vlaggen die op de ‘fiifde woansdei’ rond het Sjûkelân wapperen. August Bootsma, een Fries in hart en nieren en bovenal een ‘moai en belutsen minske’.  Wij gaan hem heel erg missen.

Lees meer...

Frans Poppes overleden

Gisteren, op 6 mei, is Frans Poppes overleden. Frans Poppes maakte deel uit van die grote groep vrijwilligers die de jaarlijkse PC tot zo’n onvergetelijke dag maakt. Binnen dit korps nam Frans Poppes een bijzondere plek in. Hij was sinds 1993 bij de PC als vrijwilliger actief. Zo hees hij 27 keer, op de fiifde woansdei om half tien ’s ochtends op It Sjûkelân, de PC-vlag als ultiem teken: ‘de dei is begûn’. Zijn betrokkenheid bij de PC dateert eigenlijk al van veel eerder. Twee jaar terug werd er namelijk tijdens de PC-dag aan herinnerd, dat hij samen met z’n maat Rienk Bikowski voor de veertigste keer de perken voor de PC had gelegd.

Frans was een echte Franeker. Het was een vertrouwd beeld, Frans Poppes in z’n onvermijdelijke spijkerjack op z’n racefiets in een tempo dat hij nog net niet omviel en met een royaal armgebaar de bekenden groetend die hij in de stad tegenkwam. Hij was een echt gezelligheidsmens, een uitgesproken verenigingsman. Meer dan 55 jaar was hij actief voor kaatsvereniging Jan Bogstra, als vrijwilliger en als bestuurder en waarvan hij erelid was. Maar ook bij voetbalvereniging SC Franeker en Freno, waar hij jarenlang als grensrechter fungeerde. Hij werd in 2015 voorafgaand aan de 162PC op It Sjûkelân voor al dit vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden. Frans Poppes gaf door z’n joviale, humorvolle karakter kleur aan z’n omgeving, recht voor z’n raap. Het kan niet anders dan dat de komende jaren op de dinsdagmiddag voor de PC als het voorbereidende werk erop zit en er traditioneel een glas bier gedronken wordt bij de Bogt, op Frans geproost gaat worden. Een moment waarvan hij altijd met volle teugen genoot. ‘Enne, jimme hoeve it niet bij eentsje te laten’, zo gaf hij deze week in het laatste contact met de PC nog aan.

Bij de foto: Frans Poppes hijst de vlag voorafgaand aan de 162PC. Enkele minuten eerder is hij door burgemeester Fred Veenstra koninklijk onderscheiden

Lees meer...

Leo Vogels ( 1923-2018)

Op 5 november 2018 overleed in Tzummarum de op 22 januari 1923 geboren Leo Vogels. Leo Vogels kaatste vijf keer op de PC en hij debuteerde daarop op 31 juli 1940 , samen J. M. van Sinderen uit Ternaard en Jan Ferwerda uit Bolsward. In de eerste omloop werd nipt verloren op de stand 5-5 en 4-6.

In 1941 volgende zijn tweede optreden op deze wedstrijd, opnieuw met J.M.   van Sinderen en met S. Kooistra Tjz. uit Dokkum en ook nu viel het doek in de eerste omloop op dezelfde stand als in 1940. In 1942 trad Leo Vogels in het strijdperk aan met Klaas Falkena uit Bolsward en Lammert Heeringa uit Holwerd. Dit werd het hoogtepunt in Vogels PC-loopbaan, want nu werd de finale bereikt. Hierin moest worden aangetreden tegen het gerenommeerde partuur Jan Rodenhuis, Feite de Jager en Frans Helfrich. In deze gedenkwaardige eindstrijd, waarbij de laatsten ten overstaan van de Duitse Ortskommandant aantraden in fel oranje shirts, was dit drietal oppermachtig en wonnen met 5-1 en 6-4.

Daarna kaatste Vogels nog op  de PC in 1945, waarbij  hij in de eerste omloop  sneuvelde. Op 31 juli 1946 was zijn laatste PC , samen met Jelle Stellingwerf uit Easterlittens en Tjerk Zijlstra uit Sexbierum.  Ook nu vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop (5-0 en 6-4).  Verder was er op de Bondswedstrijd in 1947 nog een zevende prijs voor Leo Vogels weggelegd voor de kaatsvereniging uit Tzummarum.
Leo Vogels gold als een van de trouwste bezoekers van de PC. Dit jaar beleefde hij als 95-jarige zijn 86e PC. Alleen tijdens de PC in 1938 moest hij door ziekte van zijn vader verstek laten gaan.
    

Lees meer...

Henk Seerden (1936 -2018)

Op 29 november 2018 overleed in Leeuwarden Hendrikus (Henk) Jan Seerden. De op 5 november 1936 in Franeker geboren Seerden won in 1953, uit een lijst van 46 parturen,  de derde prijs op de Freulepartij in Wommels,  in 1955 en 1956 gevolgd door de derde prijs op de Jong-Nederlandpartij en in 1961 de achtste prijs op de Bondswedstrijd. Op de PC debuteerde hij op 3 augustus 1955, samen met Jan Sijtsma uit Ried en Chris Oostenbrug uit Vrouwenparochie. Zij wisten de tweede omloop te halen en werden daarin uitgeschakeld.

In 1957, 1958,1962 en 1964 verloor hij in de eerste omloop, in 1959, 1960, 1961 en 1963 in de tweede omloop. In 1965 won hij met Sjoerd Tjeerdema uit Witmarsum en Foppe de Vries uit Franeker de vierde prijs, zijn enige succesje op de PC. Hij besloot zijn PC-loopbaan op 3 augustus 1966. Samen met Wilco Kolthof en Gerrit Tempel, beide uit St.-Jacobiparochie, viel het doek voor hem in de eerste omloop op de stand 5-4 en 6-4. In totaal kaatste hij dus elf keer op de PC.


Henk Seerden bleef het kaatsen tot op het laatst volgen, ondanks dat dit in fysieke zin niet eenvoudig was. Vooral de voor kleindochter Manon Scheepstra bleef hij eentrouw supporter. In de weekenden vormde Henk Seerden in z’n elektrische rolstoel onderweg naar kaatsvelden tot ver buiten Franeker een vertrouwd beeld.
 

   

Lees meer...

Johannes van Sinderen

Op 29 september 2018 overleed in zijn geboorteplaats Ternaard achtvoudig PC-deelnemer Johannes van Sinderen. De op 18 april 1929 geboren Van Sinderen debuteerde op de PC, als voorinse, in 1949, samen met Roel Hoekstra en Sjoerd Rijpstra. Op de stand 5-5 en 6-4 werd dit trio in de eerste omloop uitgeschakeld en in 1952 volgde eliminatie in de tweede omloop. In 1953 werd Johannes van Sinderen opslager en met Johannes Zijlstra en Jouke Tolsma werden zij in de eerste omloop, weliswaar met alles aan de hang, naar de kleedkamer verwezen. Ook in 1954 deed hij zonder succes mee aan de PC, maar de daaropvolgende twee jaren bereikte hij de halve finale. In 1955 was er voor hem met Sikke Bouwma en Dreeuwes Smedinga de derde prijs weggelegd en in 1956 de vierde prijs, nu met Pieter de Haan en Elias Zijlstra. In 1957 verloor hij in de eerste omloop en op 30 juli 1958 nam hij, met Sipke van der Zee en Dirk van der Zee, opnieuw in de eerste omloop en op de stand 5-5 en 6-4, afscheid van de PC. Op de Bondswedstrijd voor senioren won hij voor de kaatsvereniging uit Ternaard twee derde prijzen, twee vierde prijzen en als besluit in 1962 de zesde prijs. Op het hoogste kaatsniveau verzamelde Johannes van Sinderen 72 punten en werd hij in 1956 te Menaldum, Ternaard en St.-Jacobiparochie tot koning uitgeroepen.

Bij de foto (kaatshistorie): De Oldehove-dag in 1954 te Leeuwarden. Staand v.l.n.r.: Aebe Haima (Groningen), Hotze Schuil (Harlingen) en Dreeuwes Smedinga (Harlingen): de eerste prijs. Geknield v.l.n.r.: Johannes vanSinderen (Ternaard), Johannes Zijlstra (Joure) en Jan Venema (Achlum): de tweede prijs.

 

 

 

 

Tekst: Willem Hiemstra

Lees meer...

Log in