Nieuws

Klavertje Vier voor Hans Wassenaar

Hans Wassenaar schaarde zich op Pinkstermaandag 2017 in een illuster gezelschap. Met de winst op de Bondspartij is hij nu bezitter van een Klavertje Vier en dat kunnen niet veel kaatsers zeggen. Met Leeuwarden zegevierde hij met de kaatsers Enno Kingma en Jouke Bosje op It Sjûkelân. In de finale was Leeuwarden te sterk voor Sexbierum/Pietersbierum (Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot: 5-4 en 6-2.

Lees meer...

Koos van der Veen overleden

Op 26 april jl. is Koos van der Veen op 65-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Bolsward. Veel te vroeg, hij was al geruime tijd ziek. Koos heeft zich heel veel jaren als vrijwilliger ingezet voor de PC. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de eerste versie van de website van de PC, hield de site actueel en zorgde er jarenlang voor dat tijdens de PC na elke omloop de uitslagen direct op onze site werden vermeld. Hij zat daarvoor met een laptop op de Skiltribune. Deze rol bezorgde hem binnen de PC de titel ‘ús internetman’. Koos, zelf een verdienstelijk schaatser en fietser, was erg betrokken bij de kaatssport en de PC. Als bestuurder van de kaatsvereniging (o.a. als voorzitter van de KV Bolsward), maar bovenal als liefhebber van het spel. Hij genoot er van dat enkele kleinkinderen gingen kaatsen en was zo vaak hij kon aanwezig om hen aan te moedigen. Dat had hij graag nog heel veel jaren willen doen. Het mocht niet zo zijn. Wij hebben bewondering voor de wijze waarop Koos met zijn ziekte omging. Niet bij de pakken neer zitten, maar kansen pakken. Zo heeft hij nog mooie reizen gemaakt naar China, om te schaatsen op de Gele Rivier, en Zuid Afrika. Begin oktober vorig jaar hebben enkele kaatsers onder aanvoering van Jan Hospes nog een verrassingswedstrijd voor Koos in Bolsward georganiseerd. Een prachtige en verdiende geste voor deze aimabele man. Bovenaan de rouwkaart staat “It libben jout, mei stean en fallen, rju driuwerkers nei stive ballen”. Treffender kan het niet. We zullen Koos missen en wensen Afie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.    

Lees meer...

Kaartverkoop PC 2017 begint 6 mei

Op 2 augustus vindt de 164e PC plaats. Een dag waar topkaatsen centraal staat in een prachtige entourage van een rijke traditie. Niet voor niets is de PC het oudste sporttoernooi ter wereld. De PC is bovendien een dag van het elkaar ontmoeten. Kortom, dé feestdag van het jaar in Fryslân van het jaar. Die dag wilt u niet missen. De dei is uzes!

Lees meer...

Dirk de Vries overleden

Op 14 januari is op 94-jarige leeftijd Dirk de Vries overleden. De geboren Sexbierumer stond in de periode tussen 1940 en 1949 zeven keer op de lijst van deelnemers van de PC. Meestal als opslager, maar ook als perkspeler kon De Vries prima uit de voeten. Het leverde hem tweemaal een achtste prijs op en eenmaal een zevende. Z’n afscheid als kaatser betekende niet het einde van z’n optreden op It Sjûkelân. Jarenlang behoorde hij tot het keurmeesterskorps van de PC en later fungeerde De Vries als omroeper van de PC. Tot 1987, toen de huidige spreekstalmeester Johannes van der Ploeg deze functie van hem overnam. 

Op de foto het keurmeesterskorps van de PC in 1979. Dirk de Vries is zittend de tweede van rechts (bron: kaatshistorie.nl).

 

 

Lees meer...

Permanente Commissie

De vijfde woensdag

Multimedia

Log in