Nieuws

Tjisse Steenstra voor tweede jaar op rij PC-koning

"Hjir wie ik dan lang om let," zei Tjisse Steenstra in 2022 toen hij voor het eerst een PC-krans in ontvangst mocht nemen. "Hjir wie ik alwer," zei een lachende Steenstra dit jaar. En dat hij daar met Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 'alweer' stond, was over de hele dag bekeken terecht.

Nu is de PC altijd een bjusterbaarlike dei, maar deze 170e editie was al vanaf het begin een bijzondere. De weersverwachtingen dwongen de commissie tot een aantal ingrijpende maatregelen. Het tijdstip van aanvang verschoof naar het begin van de middag. Om die verloren tijd weer in te halen, werd ook gekaatst op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. Op die wijze konden alle partijen in de eerste omloop, en later ook die in de tweede omloop, op hetzelfde moment worden verkaatst. Zodoende konden de halve finales om drie 's middags los op it Sjûkelân.

Op de sportvelden sneuvelde het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra als eerste favoriet. Tegen de latere premiewinnaars Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra ontsnapte Van der Bos nog op de ogenschijnlijk hopeloze achterstand van 2-5 en 2-6. Sterker nog... Het werd nog 5-5 en zelfs 5-5 en 6-6. Op die stand sloeg Van der Bos de bal voor.

Het was het begin van een beslist niet gemakkelijke route naar de finale voor het partuur van Haye Jan Nicolay. In de tweede omloop liet het een andere Triemstra struikelen: opslager Bauke. Hij kaatst met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Nog steeds op de sportvelden won Nicolay ook die partij: 5-3 en 6-6. Daarna mocht Nicolay in de halve finale aantreden op it Sjûkelân.

Daar was de tegenstand van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma niet gering. Partuur Nicolay nam net als in de eerste omloop een ruime voorsprong (2-5), maar opnieuw ook kwam de tegenstander terug tot 5-5. Pas op 5-5 en 4-6 trokken Nicolay, Postma en Scheepstra de finaleplek over de streep.

De latere winnaars begonnen de PC-dag tegen André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga: 5-1 en 6-2. Reikhalzend werd uitgekeken naar de clash tussen de parturen van Steenstra en Marten Bergsma, maar eerstgenoemde was duidelijk de bovenliggende partij: 3-5 en 4-6. In de halve finale hadden Steenstra cs het in eerste instantie zeker niet gemakkelijk tegen Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma. Het werd 2-3 voor Dijkstra, maar daarna deden Steenstra, Hiemstra en Wassenaar er een schepje bovenop. Op 5-3 en 6-6 miste opslager Paul Dijkstra het perk.

Of het de moeizame weg naar de finale was of omdat het krachtsverschil 'gewoon' te groot was? Wie het weet, mag het zeggen. Feit is, dat de finale nooit spannend werd. De latere winnaars kaatsten scherp en koninklijk en liepen vlot uit naar 5-0. Gelukkig bleef een schone telegraaf Nicolay, Postma en Scheepstra bespaard, maar op 5-1 en 6-2 was het toch echt over. Dat betekende dezelfde winnaars als vorig jaar en ook zeker een gedroomd afscheid van Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Het was hun laatste PC.

De koningscommissie koos voor Tjisse Steenstra als koning, voor de tweede keer in zijn PC-loopbaan dus. De aanmoediginsprijs was voor Jelmer Miedema. Die prijs is bestemd voor een veelbelovende kaatser, jonger dan 23 jaar, die voor de halve finale is uitgeschakeld. Het scheelde overigens maar weinig of Miedema had wèl in de halve finale gestaan. In de tweede omloop tegen het partuur van Paul Dijkstra kregen Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema meerdere kansen om de partij te beslissen. Dat lieten ze en uiteindelijk trokken ze met alles oan'e hang aan het kortste eind.

1. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Patrick Scheepstra
3. Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
3. Paul Dijkstra | Steven Koster | Rick Minnesma

aanmoedigingsprijs: Jelmer Miedema

Lees meer...

PC 2023 | Het laatste nieuws (blog)

De PC heeft een aantal maatregelen genomen op basis van de weersverwachtingen voor morgen. We begrijpen, dat dat veel vragen oproept. Op sommige vragen hebben we een antwoord, maar (nog) niet op alles. Wat we wel weten, lees je hier.

Lees meer...

PC 2023: Nieuw tijdstip, twee locaties

De Permanente Commissie heeft, vanwege de weersverwachting, met pijn in het hart een aantal besluiten moeten nemen. De 170e PC vindt plaats op twee locaties: it Sjûkelân èn de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. De wedstrijd begint op beide locaties om 12:00 uur. Het weer, met name de hoeveelheid regen die voorspeld wordt, is de belangrijkste reden. Bovendien hangt er onweer in de lucht. Dat was in 2019 al eens reden geweest om it Sjûkelân te ontruimen. Bovendien kan het speelveld met zulke hoeveelheden water geen vijftien kaatspartijen aan.

Wat het kaatsen betreft, het is en blijft het allerbelangrijkste op deze dag:
- De parturen 1 tot en met 4 kaatsen vanaf 12:00 uur op it Sjûkelân
- De parturen 5 tot en met 16 kaatsen vanaf 12:00 uur op de sportvelden
- De parturen 5 tot en 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Samenvattend: de parturen 1 tot en met 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Alle wedstrijden in de eerste omloop gaan op hetzelfde moment los
- De wedstrijd voor verder voor de lijst, zoals die vastgelegd bij de loting
- De parturen 9 tot en met 16 kaatsen ook de tweede omloop op de sportvelden

De receptie in de Koornbeurs in Franeker begint om 10 uur. It Sjûkelân gaat om 11:30 uur open voor publiek. Er is geen rijtoer door de stad.

Houd onze site, socials en Omrop Fryslân in de gaten met het oog op eventuele wijzigingen.

Facebook: https://www.facebook.com/PCfraneker

Twitter: https://twitter.com/PCFraneker

Instagram: https://www.instagram.com/pc_franeker/

(foto: Henk Bootsma)

Lees meer...

Arriva rijdt met extra bussen naar PC

Arriva rijdt op woensdag 2 augustus met vier speciale buslijnen naar de PC. Na afloop van de kaatswedstrijd is het uiteraard weer mogelijk om met de bus naar huis te gaan. Een aantal dingen is handig om te weten:

Lees meer...

Keatsoff verplaatst naar sportvelden Franeker

De keatsoff wordt donderdag op de sportvelden aan de Hertog van Saksenlaan in Franeker gehouden. Normaal gesproken wordt de wedstrijd, waar bepaald wordt welk laatste partuur naar de PC, mag op It Sjûkelân in Franeker gehouden.  PC voorzitter Ids Hellinga: ,,De keatsoff is moarn op de fjilden by de Hertog van Saxenlaan. Dit is omdat er nochal wat reinwetter ferwachte wurdt. We wolle it fjild sparje foar de PC-dei."

De loting is om 18:00 uur op het sportveld. Daarna wordt er gekaatst

De volgende parturen kaatsen de keatsoff 

16. Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
17. Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Jan Tymen Eisma
18. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
19. Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Lees meer...

Log in