Nieuws

Oud PC-winnaar Sikke Sikkema overleden

Sikke Sikkema tijdens de Junioren PC in 2020 (foto: Carina Twerda)

Op 23 november jl. kwam een einde aan het leven van oud PC-winnaar Sikke Sikkema. Met hem is een op-en-top sportman, een succesvolle PC-kaatser en bovenal een uiterst plezierig mens heengegaan. In 14 PC-deelnames wist hij 11 punten te verzamelen. Z’n hoogtepunt beleefde hij in 1969 toen hij samen met Johan van Seijst en Johannes Westra de PC wist te winnen.

‘In echte kopkeatser’, zo typeert Johannes Westra z’n maat van 1969. Een bescheiden mens en een fijne maat, die in het veld niet opviel. Een uitstekende perkspeler die het met name van z’n inzicht moest hebben. En dat is op die glorieuze 30e juli ook nodig. Want kaatsend loopt het tot aan de finale uiterst stroef. Met name in de tweede omloop sleept Sikkema z’n partuur er doorheen. Even wisselen in het perk geeft de doorslag, zo herinnert Johannes Westra zich deze dag. Na afloop was het echt feest en dat bleef het ook de rest van het seizoen. Het feit dat er na de PC niets meer werd gewonnen kon daar niets aan afdoen.

Sikke Sikkema koesterde de PC-winst als geen ander en mocht er graag over vertellen. Bijvoorbeeld dat hij op de PC-dag eerst z’n ronde als postbode nog moest lopen en z’n buurman spontaan aanbood om de zware posttas te dragen. De arm moest immers gespaard worden. Of het unieke moment op de fiifde woansdei in 1970. Toen zowel Sikke Sikkema als z’n vrouw Tjitske deel uitmaakten van de stadstoer. Sikke in de landauer van koetsier Jelke Kreger en Tjitske als muzikant in het korps ‘De Harmonie’.

Naast het kaatsen was Sikke Sikkema een fervent voetballer. Het leverde in de overgangsweken soms moeilijke beslissingen op. In 1969 besluit hij de ‘Rypster merke partij’ te laten schieten, voor een beslissingswedstrijd van de Franeker voetbalclub Freno, uit in Wolvega. Het verhaal wil, dat dit de reden is dat z’n maten op dat moment, Gerrit Okkinga en Durk Talsma, waarmee hij het misschien wel sterkste partuur vormt, hem de wacht aan zeggen. Hierdoor was de weg open voor het formeren van het winnende partuur van 1969.

Overigens kenden Sikke Sikkema en Johan van Seijst elkaar al goed. In 1968 weten ze samen met Piet de Groot de Bondspartij te winnen voor Franeker. En kunststukje dat Sikkema en Van Seijst weten te herhalen in 1974, dan met Sikkema’s teamgenoot bij Freno en Klavertjevier-houder André Roosenburg. Zelf behaalt hij drie klaverblaadjes. In 1956 wint hij samen met Jan Seerden en neef Piet Sikkema de Freule.

 We zullen Sikke Sikkema missen, vooral in de week voorafgaand aan de PC. Steevast kwam hij dan even langs om de voortgang op It Sjûkelân te inspecteren. Even een ‘praatsie’. Vaak over 1969, maar minstens zo vaak over 1972 toen het in de finale met alles aan de hang net misging. Sikke Sikkema is 80 jaar geworden.    

 

Palmares van Sikke Sikkema 17 april 1941 – 23 november 2021.

(Samengesteld door Willem Hiemstra)

PC-deelname:
1960: nr. 15 met Sikke Bouwma en Sake Faber: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-6; 2e omloop: winst 5-3 en 6-6; 3eomloop: verlies 5-5 en 6-8 ; 3e prijs.

1962: nr.1 met Roel Hoekstra en Wijtse Vlietstra: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-2; 2e omloop: winst 5-1 en 6-6; 3e omloop: verlies 3-5 en 0-6; 4e prijs.

1963: nr.10 met Daan Scheepstra en Dirk van der Zee; 1ste omloop: winst 5-4 en 6-6; 2e omloop: winst 5-1 en 6-0; 3e omloop: verlies 4-5 en 6-6; 3e prijs.

1964: nr.16 met Gerrit Okkinga en Klaas Cuperus: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-2; 2e omloop:  winst 5-0 en 6-0; 3e omloop: winst 5-1 en 6-6; finale: verlies 0-5 en 4-6; 2e prijs.

1965: nr.16 met Gerrit Okkinga en Piet IJsbrandij:  1ste omloop: winst 5-1 en 6-6; 2e omloop: verlies 5-5 en 4-6.

1966: nr. 9 met Daan Scheepstra en Klaas van Wieren: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-4; 2e omloop: verlies 4-5 en 6-6.

1967: nr. 6 met Gerrit Okkinga en Klaas Cuperus: 1ste omloop: winst 5-4 en 6-4; 2e omloop: winst 5-3 en 6-4; 3e omloop: verlies 4-5 en 4-6; 4e prijs.

1968: nr.13 met Hein Zijlstra en Piet IJsbrandij: 1ste omloop: winst 5-0 en 6-0; 2e omloop: verlies 3-5 en 4-6.

1969: nr. 6 met Johan van Seijst en Johannes Westra: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-2; 2e omloop: winst 5-5 en 6-4; 3e omloop: winst 5-4 en 6-6; finale: winst 5-0 en 6-6; 1ste prijs.

1970: nr. 8 met Hotze Schuil en Jelle Kooistra: 1ste omloop: winst 5-5 en 6-0; 2e omloop: verlies 2-5 en 4-6.

1971: nr. 9 met Daan Scheepstra en Anton Sikkema: 1ste omloop: verlies 4-5 en 2-6.

1972: nr.8 met Hein Zijlstra en Flip Soolsma: 1ste omloop: winst 5-3 en 6-6; 2e omloop: winst 5-2 en 6-0; 3eomloop: winst 5-5 en 6-0; finale: verlies 5-5 en 6-8; 2e prijs.

1973: nr.10 met Johan van Seijst en André Roosenburg: 1ste omloop: verlies 4-5 en 6-6.

1974: nr. 5 met Tjisse Wallendal en Jelle Kooistra: 1ste omloop: verlies 2-5 en 4-6.

Aantal deelnames: 14x; aantal PC punten: 11.

Verdere successen:

Freulepartij: 1956: 1ste prijs voor Franeker met Jan Seerden  en Piet Sikkema.

Bondswedstrijd: (steeds voor Franeker):

1963: 5e prijs met Wijtse Vlietstra en Foppe de Vries;

1964: 2e prijs met Wijtse Vlietstra en Klaas Cuperus;

1966: 3e prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1968: 1ste prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1970: 5e prijs met Johan van Seijst en Piet de Groot;

1974: 1ste prijs met Johan van Seijst en André Roosenburg.

Klassement allertijden: 254 punten

Koningschappen: totaal 5: Bolsward 1960; Witmarsum 1964; Pingjum 1965: Holwerd en Marssum 1967.

 

Lees meer...

Oud-PC-bestuurslid Johan Dijkstra overleden

Op 6 september is oud-bestuurslid en erelid van de PC, Johan Dijkstra overleden. Johan Dijkstra maakte 25 jaar deel uit van de Permanente Commissie.

Johan Dijkstra werd geboren in Garijp en groeide op in Leeuwarden. In z’n jeugd ontwikkelde hij z’n bovengemiddelde talent voor de zwemsport. Hij was hierin zowel succesvol als kortebaanzwemmer en als speler van het eerste team van waterpoloclub Orca. Hoogtepunt was z’n Friese kampioenschap op de rugslag. Binnen de Leeuwarder zwemsport startte ook zijn imposante bestuurdersloopbaan. Als 17-jarige trad hij toe tot het bestuur van de Leeuwarder zwemvereniging LZO. Nadat hij verhuisde naar Bergum werd hij daar voorzitter van de zwem- en polovereniging Wetterwille. Z’n bestuurlijke activiteiten kwamen vooral tot bloei toen hij benoemd werd tot directeur van het kantoor van de Friesland Bank in Franeker. Hij vervulde in de academiestad vele bestuursfuncties op het gebied van sport en cultuur. Al vroeg had ook de kaatssport z’n warme belangstelling. In 1986 werd hij gevraagd zitting te nemen in de Permanente Commissie. Hij bekleedde in de PC de functies van vice-voorzitter, huismeester en penningmeester. Toen hij in 2011, na 25 jaar, afscheid nam van de PC werd Johan Dijkstra koninklijk onderscheiden en werd hij benoemd tot erelid van de PC. De kaatssport bleef hem boeien. Vanaf 2017 was hij een periode voorzitter van de Stichting Keatsstêd, die onder meer verantwoordelijk was voor de prachtige theatrale voorstelling Heedaar!, die in de PC-week tijdens LF18 werd opgevoerd op It Sjûkelân. Samen met zijn vrouw Imkje bleef hij bovendien zeer frequent de kaatspartijen bezoeken. Totdat een slopende ziekte dit uiteindelijk onmogelijk maakte. We herinneren Johan Dijkstra als een plezierige, gezellige collega en als een zakelijke en rechtlijnige bestuurder die veel betekend heeft voor de PC. Johan Dijkstra is 81 jaar geworden.

Op de foto: Johan Dijkstra met zijn vrouw Imkje tijdens de 157e PC in 2010, z'n laatste PC als commissielid.

Lees meer...

PC 2021: De Loting

Op it Sjûkelân in Franeker vond de loting voor de 168e PC plaats. Die wordt verkaatst op woensdag 4 augustus. Er staan (uiteraard) zestien parturen op de lijst.

Lees meer...

De 16 parturen die kaatsen op de 168e PC

Het rankingsysteem van de KNKB heeft uitgewezen welke parturen dit jaar mogen uitkomen op de PC. De Keats Off vervalt dit jaar helaas, waardoor aan de hand van de ranking ook het zestiende partuur is aangewezen. De loting is maandag om 18 uur op it Sjûkelân.

Lees meer...

René de Haan koning Juniorencompetie 2021

Patrick van Dellen, Jorn Lars van Beem en René de Haan wonnen vrijdag de finale van de Juniorencompetitie 2021. René de Haan werd uitgeroepen tot koning. Voorafgaand aan de finale werden er drie wedstrijden verkaatst. Dat waren er, mede door de coronapandemie, een stuk minder dan de zeven wedstrijden van twee jaar eerder. De inzet bleef hetzelfde. Sponsor FGD Lease stelt opnieuw een kaatsseizoen lang een auto beschikbaar aan de winnaars.

Lees meer...

Log in