Nieuws

Klavertje 4-houder Dirk van der Zee overleden

Op 10 oktober is oud-PC-winnaar Dirk van der Zee overleden. Van der Zee was een van de slechts 13 kaatsers in bezit van het vermaarde Klavertje Vier, de prijs die door de Permanente Commissie wordt uitgereikt aan kaatsers die zowel de Freule, de Jong-Nederland Partij, de Bondspartij en de PC op hun naam hebben geschreven. Ondanks z'n broze gezondheid was hij de laatste jaren nog veelvuldig op de kaatsvelden aanwezig. Onder meer als coach van het Leeuwarder afdelingspartuur. 'Ik snap it ook niet, maar dy jonges wille my graach met hewwe', zo zei hij dan, met die op en top humoristische ondertoon die Dirk van der Zee zo kenmerkte. Een hoogtepunt was het voor hem dan ook toen Leeuwarden in 2017 de bondspartij op It Sjûkelân won. Zeker ook omdat 'zijn pupil' Hans Wassenaar hiermee in zijn navolging als dertiende kaatser het Klavertje-Vier veilig wist te stellen. Dirk van der Zee werd 83 jaar.

Willem Hiemstra schreef het onderstaande In Memoriam over de kaasloopbaan van Dirk van der Zee.

Dirk van der Zee werd op 2 juni 1937 geboren.  Na winst op de Freulepartij in 1953 met Wim Hulscher en Jantinus Dijkhuis en winst in 1956 op de Jong-Nederland in dezelfde samenstelling voor de kaatsvereniging ‘LKC Sonnenborgh’ te  Leeuwarden, debuteerde hij op 30 juli 1958 op de PC. Met Johannes van Sinderen (Ternaard) en Sip van der Zee (Leeuwarden) wist hij de eerste omloop niet te overleven na een 5-5 en 4-6 nederlaag. Ook in 1959 viel het doek voor hem in de eerste omloop. In dat jaar was hij wel succesvol op de Bondswedstrijd, want met Jan Rodenhuis en Arp Hiemstra won hij de eerste prijs voor genoemde kaatsvereniging uit Leeuwarden.  In 1960 wist hij het vermaarde ‘Klavertje Vier’ te bemachtigen. Met Jan Sijtsma (Ried) en koning Johannes Zijlstra (Creil) bereikte hij de finale. Dit ging niet bepaald zonder slag of stoot, want in de halve finale was het kantje boord gezien de 5-5 en 6-6 eindstand. De eindstrijd was evenmin eenvoudig, maar tenslotte kwam de eindstand 5-4 en 6-6 in hun voordeel aan de telegraaf. In 1961 trad Dirk van der Zee voor de vierde keer aan op de PC, nu met Johannes Stavinga (Poppingawier) en Tamme Velstra (Baard).  Ook nu werd de finale bereikt, doch hierin moesten zij met 3-5 en 4-6 het onderspit delven. In 1962 was de eerste omloop het nipte einde (5-5 en 6-6) voor Dirk van der Zee, maar in 1963 was er opnieuw succes. Nu werd met Daniӫl Scheepstra (Leeuwarden) en Sikke Sikkema (Franeker) de derde prijs veroverd. Dit was de zesde en tevens de laatste keer dat hij op de PC optrad, want een schouderblessure verhinderde hem daarna om op het hoogste niveau op te treden.  Wel waren er nog prijzen voor deze sympathieke achterinse op de Bondswedstrijd, namelijk de tweede (1961) en de eerste (1963)  voor Leeuwarden en voor de kaatsvereniging ‘Baerd” uit zijn  geboorteplaats in 1965   (8e prijs),  in1967 (1ste prijs) en in 1972 (2e prijs). In totaal verzamelde de op 10 oktober 2020 overleden Dirk van der Zee 134 punten in het klassement aller tijden.  Na zijn kaatsloopbaan was hij nog een regelmatige bezoeker van kaatswedstrijden.

foto: kaatshistorie.nl  | Dirk van der Zee met het winnende Leeuwarder partuur tijdens de Bondspartij in 2017

 

Lees meer...

August Bootsma overleden

Na een lange worsteling met ziekte die hij niet kon overwinnen, overleed op 7 oktober jl. August Bootsma op 73 jarige leeftijd. Met August verliezen we een bijzonder mens. Elk jaar konden we in de week van de opbouw van de PC rekenen op de hulp van August. August hield zich o.a. bezig met de aanleg van de water tappunten, zodat bezoekers van de PC onder aan de tribunes vers water kunnen tappen. Bij warm weer was dat hard nodig. Ook verzorgde August de stroomvoorziening onder de tribunes. Maar ook andere klussen schuwde August niet. Zo toog August samen met zijn vrouw Anke eens daags voor de PC met een vrachtauto halsoverkop naar Nieuwkoop om de verkeerd geleverde tribunedelen om te wisselen, zodat de nummering van de tribuneplaatsen tot ieders opluchting net op tijd weer klopte met het schema.

Jarenlang heeft August samen met de eerder dit jaar overleden Frans Poppes bij aanvang van de PC de vlag in top gehesen. August was een echte sfeermaker, hij genoot van de voorbereidingen op de grote dag en de samenwerking met de andere vrijwilligers en commissieleden. De week voor de PC was voor hem misschien wel mooier dan de PC zelf. Nooit zat hij om een praatje verlegen, altijd met humor. En op de dag zelf zat hij met zijn vrouw Anke op een mooi plekje in de tribune voor genodigden.

August en Anke kun je super vrijwilligers noemen die altijd klaar staan voor de ‘mienskip’. Zo waren ze heel actief voor buurtvereniging het Oosten, de katholieke kerk en altijd te vinden bij activiteiten van kaatsvereniging Jan Bogtstra. August voor hulp bij de opbouw en Anke in de catering. Ze raakten betrokken bij het kaatsen toen dochter Sybrigje destijds de want aantrok en ging kaatsen bij de dames. Sindsdien hebben ze het kaatsen in hun hart gesloten. Niet voor niets werd August benoemd tot lid van verdienste van KV Jan Bogtstra. En menigeen zal op Anke kunnen blijven rekenen.

Op zijn ziekbed heeft August de sleutels ingeleverd van de PC torens en de box met materialen. Hij had er altijd goed op gepast en zei: “Tink derom dat se net weireitsje”. Waarop een stevige handdruk als afscheid volgde. Op dinsdag 13 oktober wordt August in een boerenwagen met ‘Fryske hynders’ (een andere passie van August)  ervoor naar de afscheidsdienst in de Sint Franciscuskerk aan de Godsacker gereden. Op de kist ligt conform de wens van August een Friese vlag. Niet zomaar een vlag, één van de vlaggen die op de ‘fiifde woansdei’ rond het Sjûkelân wapperen. August Bootsma, een Fries in hart en nieren en bovenal een ‘moai en belutsen minske’.  Wij gaan hem heel erg missen.

Lees meer...

Plaquette voor oud PC voorzitter

Op de Voorstraat in Franeker is woensdag op het woonhuis van Mr. Klaas Bijlsma een plaquette onthuld. Bijlsma was naast notaris en advocaat ook van 1929 tot en met 1973 voorzitter van de PC. In de bezettingsjaren werd hij opgepakt omdat hij weigerde akten te ondertekenen die Joods bezit zouden overdragen aan de bezetter. Meester Bijlsma werd opgepakt en opgesloten in kamp Beekvliet in Sint Michielsgestel in Brabant.

In die plaats organiseerde Bijlsma, zo goed en zo kwaad als het ging, zelfs nog kaatspartijen. Verslagen van de PC in Franeker kreeg hij van zijn klerk Tjitte Sleijffer.

De plaquette werd onthuld door zijn kleinzoon Titus Hoogslag. De plaatsing van de steen is een initiatief van Stichting Keatsstêd 2018. Daarin zijn de PC, het Keatsmuseum, Kaatsvereniging Jan Bogtstra en de KNKB vertegenwoordigd.

 

 

 

 

 

Lees meer...

Junioren 2020: Uitslagen en Winnaars

Geen PC op de fyfde woansdei. Het blijft een beetje onwerkelijk. Gelukkig werd er toch gekaatst op het Sjûkelan. 58 junioren-kaatsers streden om de prijzen. De winnaars en de uitslagen zetten we voor je op een rijtje.

Lees meer...

Wachtsje op ‘e PC (part v) ( PC-dag 2020)

Wachtsje op ‘e PC (part v)

 

It Sjûkelân, hoe leaflik op ‘e iere moarn

As in sliepende prinsesse wachtsjend op dy tút

Fan prinzen dy’t hjoed ferskine sille

Foar hearsende Keningen yn stee

Dy’t Wachtsje moatte op ‘e PC

 

De acht slagen, se klinke hjoed om ‘e nocht

Dy klanken oars sa fan ferwachting swier

Foarmje no de toan fan kwetsberens

En fan weemoed fan’t keatspublyk dat gedwee

Wachtet op ‘e PC

 

It sil de dei fan betinking wêze

Sa as de helden fan twa feans ieu lyn

De winners fan ‘trije keningen dei’

Sy stean hjoed op ‘e heechste tree

En Wachtsje op ‘e PC

 

De dei sil lykwols bjusterbaarlik hjitte

Net ien nimt dat PC-gefoel ús ôf

Ek dizze dei sil uzes wêze

Wy bliuwe rêstich en hâlde ús ree

At wy Wachtsje op ‘e PC

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

Log in