Nieuws

PC 2015: Loting


In De Koornbeurs in Franeker is maandagavond geloot voor de 162e PC. Bezoekers die de lijst op een mobiel apparaat willen bekijken, doen er goed aan hun scherm te roteren.

Lees meer...

PC 1990: Coos Veltman


Coos Veltman was 25 jaar geleden koning van de PC. Met Piet Jetze Faber en Tunno Schurer hoorde hij bij de beste kaatsers, maar toch waren zij in 1990 niet het favoriete partuur.

Lees meer...

Elgar Boersma over KeatsOff

Elgar Boersma (midden) uit Stiens kaatst donderdag op de KeatsOff. Samen met zijn maten Kees van der Schoot (rechts) en Pieter van der Schoot (links) strijdt hij voor het laatste plekje op de PC.

Lees meer...

Log in