In Memoriam

Pier Hidma

Oud-PC lid Pier Hidma is op 11 juli 2018 overleden. Hidma was een groot kaatsliefhebber. Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader voor het eerst naar de PC. Ook was hij begeleider van het jongenspartuur van Witmarsum.

In de jaren zestig werd Pier Hidma als scheidsrechter actief voor de KNKB.  Dat heeft hij 20 jaar gedaan. In 1965 was hij scheidsrechter op de PC.  In 1982 werd hij voorzitter van de KNKB. Dat zorgde voor veel ophef want hij was ook lid van de Permanente Commissie. De toenmalige commissie wilde niet dat Hidma lid was van de PC en voorzitter van de bond. Uiteindelijk heeft hij na tien jaar de PC verlaten en is hij zo’n zes jaar voorzitter geweest van de bond.

 Pier Hidma is 90 jaar geworden. 

 Deze foto is gemaakt tijdens de PC in 1965. De koets voor de Koornbeurs is klaar voor vertrek. In de koets zitten de winnaars van de PC in 1964 met v.l.n.r.: Rienk de Groot (Leeuwarden), koning Johan Halbesma (Harlingen) en Sjoerd Heeringa (Tzummarum). Tegenover deze drie kaatsers zitten PC-voorzitter mr. Klaas Bijlsma (Franeker) en scheidsrechter Pier S. Hidma. Foto: Kaatshistorie.nl

 

 

Log in