Nieuws

Privacy Statement

Privacy verklaring van Stichting Koninklijke Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij (hierna te noemen PC), gevestigd te Franeker

De PC verwerkt persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we duidelijk en transparant informeren over hoe de PC omgaat met persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de PC persoonsgegevens?

De PC verwerkt alleen persoonsgegevens van mensen die toegangskaarten bestellen voor de jaarlijkse PC-kaatspartij.

Waarvoor verwerkt de PC persoonsgegevens?

I Om de toezending van de bestelde kaarten in goede orde te laten verlopen

II Om informatie te verstrekken over de kaatsdag en zaken die verband houden met de PC middels een digitale nieuwsbrief. In het geval het ontvangen van deze nieuwsbrief niet gewenst wordt, kan men zich hiervoor afmelden

III Voor de bedrijfsvoering van de PC, bijvoorbeeld m.b.t. het versturen van facturen

Opslag van persoonsgegevens

Alle data inclusief persoonsgegevens wordt gehost op beveiligde servers.

Foto's en video's tijdens de PC

Tijdens de PC worden foto's en video's gemaakt door hiervoor door de PC geaccrediteerde personen. Dit materiaal wordt door de PC gebruikt voor haar media: sociale media, website, etc.

Overige

De PC respecteert de privacy van al haar relaties en gaat op vertrouwelijke wijze om met persoonsgegevens. De PC is in dezen gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het geval u vragen of klachten heeft over het privacybeleid kunt u zich altijd wenden tot de PC.

Meer in deze categorie: « PC-Selskip

Log in