De commissie

De PC bestaat sinds de oprichting uit vijf leden en opereert sindsdien volledig onafhankelijk. Vanuit deze vaste basis blijft de commissie trouw aan tradities en oprichters, stelt de sport centraal en wordt niet beïnvloed door commerciële of andere belangen. De commissie kende sinds de oprichting in 1853 slechts negen voorzitters en 46 leden.

De Permanente Commissie bestaat uit (vlnr) Klaas-Holst Meijer (huismeester), Theunis Bakker (bouwmeester), Ids Hellinga (voorzitter), Jan Bosgra (penningmeester) en  Siemen Volberda (secretaris)

Log in