De commissie

De PC bestaat sinds de oprichting uit vijf leden en opereert sindsdien volledig onafhankelijk. Vanuit deze vaste basis blijft de commissie trouw aan tradities en oprichters, stelt de sport centraal en wordt niet beïnvloed door commerciële of andere belangen. De commissie kende sinds de oprichting in 1853 slechts negen voorzitters en 44 leden.

Door het overlijden van huismeester Joop van der Veen bestaat de commissie momenteel uit vier leden. Na de 164e PC zal een vijfde commissielid benoemd gaan worden. De huidige Permanente Commissie bestaat uit Ids Hellinga (voorzitter), Siemen Volberda (secretaris), Jan Bosgra (penningmeester) en Theunis Bakker (bouwmeester).

Permanente Commissie

De vijfde woensdag

Multimedia

Log in