Keatsoff

Keatsoff nnn

Op de donderdag voor de PC wordt sinds 2012 een Keatsoff gekaatst. Vier parturen strijden om de laatste plek op de PC. Dit zijn de parturen die 16e, 17e, 18e en 19e geworden zijn in de ranking. Om 18.00 uur mogen de parturen hun eigen lot bepalen. De loting vindt plaats in de Bogt fen Guné, het oudste studentencafé van Nederland, pal naast it Sjûkelân. Daarna kaatsen de parturen een halve- en een finale. De winnaars krijgen van de PC-voorzitter een krans en mogen zich maandag melden voor de loting in De Koornbeurs. 

 De winnaars

2012 Pieter Vogels Jan Sjoerd Tolsma Steven de Bruin
2013 Pieter Bakker Jacob Klaas Haitsma Patrick Scheepstra
2014 Johannes van der Veen Hyltje Bosma Steven de Bruin
2015 Michiel Scheepvaart Gert Jan Meekma Erwin Zijlstra 
2016 Haije Jan Nicolay Kees van der Schoot Pieter van der Schoot
2017 Jelte-Pieter Dijkstra Pier Piersma Jan Schurer
2018 Bouke Willem Tuinman René de Haan Wybren Postma
2019 Paul Dijkstra Hendrik Jan van der Velde Stefan van der Meer
2022 Peter van Zuiden Kevin Jordi Hiemstra Gerben de Boer
2023 Johan Sipma Jelle Cnossen Youri de Groot

 

Log in