Geschiedenis

Opgericht in 1853


De PC is niet alleen de hoogtijdag van de kaatssport, het is ook de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland èn de grootste kaatspartij ter wereld.

Vanaf de middeleeuwen wordt de kaatssport ook in Nederland beoefend. Kaatsen was zelfs lange tijd een nationale en de meest beoefende sport. Door maatschappelijke veranderingen kwam daar in de achttiende en negentiende eeuw verandering in. De organisatie kwam in handen van kasteleins. Die hadden behalve sportieve ook economische doelstelling. Mede door die vroege vorm van commercialisering nam ook in Franeker de belangstelling voor het 'balverkaatsen' sterk af.

Het kaatsen bereikte een dieptepunt in 1853. Totale ondergang dreigde. In dat jaar richtten vijf Franeker notabelen een commissie op, met als doel "de bevordering en instandhouding van de kaatssport". Het 'Franeker kaatsen', de PC werd lang zo genoemd, groeide door het initiatief weer uit tot een feestelijke hoogtijdag. De partij had zo'n grote uitstraling, dat die een belangrijke impuls bleek voor de kaatssport in het algemeen. De commissie bleef, werd permanent en kreeg in de volksmond de naam Permanente Commissie (PC).

De kaatsdag vond voor het eerst plaats in 1854. Sinds dat jaar kwam het slechts vijf keer voor, dat de wedstrijd niet door kon gaan. In 1859 (reden niet bekend), 1866 (cholera-epidemie), 1943 en 1944 (Duitse bezetting) en 2020 (corona-pandemie) werd er niet gekaatst. In de eerste jaren streden de deelnemers op een terrein even buiten de Oosterpoort van Franeker. Op het veld daar werd zeker al sinds 1650 gekaatst. De plaats is al jarenlang bebouwd, maar heet nog steeds het Oud Kaatsveld. In 1856 verplaatste de Permanente Commissie de wedstrijd naar het Sternse Slotland (It Sjûkelân).

Log in