De wedstrijd

Vanaf half tien wordt er op de vijfde woensdag van juli gekaatst in twee perken. De eerste wedstrijden beginnen om half tien. In totaal strijden zestien parturen om de hoogste eer. Dat betekent dat er vier omlopen verkaatst worden:  de eerste omloop, de tweede omloop, de halve finale en de finale. Die finale begint meestal rond de klok van vijf uur 's middags, maar dat hangt helemaal af van het wedstrijdverloop.

Meteen na afloop van de finale vindt de prijsuitreiking plaats. Daarna roept de voorzitter van de PC de nieuwe koning uit. Dat is de beste kaatser van het winnende partuur. Hij krijgt de koningsbal omgehangen. De koningsprijs wordt toegekend aan de beste kaatser van het winnende partuur en toegekend door een commissie, samengesteld uit oud-kaatsers. In die commissie zitten een opslager, een voorinse en een achterinse. Deze oud-kaatsers zijn slechts voor een beperkte periode lid van de commissie. Wie het zijn, is elk jaar een van de best bewaarde geheimen van de PC.

Log in