In Memoriam

Leo Vogels ( 1923-2018)

Op 5 november 2018 overleed in Tzummarum de op 22 januari 1923 geboren Leo Vogels. Leo Vogels kaatste vijf keer op de PC en hij debuteerde daarop op 31 juli 1940 , samen J. M. van Sinderen uit Ternaard en Jan Ferwerda uit Bolsward. In de eerste omloop werd nipt verloren op de stand 5-5 en 4-6.

In 1941 volgende zijn tweede optreden op deze wedstrijd, opnieuw met J.M.   van Sinderen en met S. Kooistra Tjz. uit Dokkum en ook nu viel het doek in de eerste omloop op dezelfde stand als in 1940. In 1942 trad Leo Vogels in het strijdperk aan met Klaas Falkena uit Bolsward en Lammert Heeringa uit Holwerd. Dit werd het hoogtepunt in Vogels PC-loopbaan, want nu werd de finale bereikt. Hierin moest worden aangetreden tegen het gerenommeerde partuur Jan Rodenhuis, Feite de Jager en Frans Helfrich. In deze gedenkwaardige eindstrijd, waarbij de laatsten ten overstaan van de Duitse Ortskommandant aantraden in fel oranje shirts, was dit drietal oppermachtig en wonnen met 5-1 en 6-4.

Daarna kaatste Vogels nog op  de PC in 1945, waarbij  hij in de eerste omloop  sneuvelde. Op 31 juli 1946 was zijn laatste PC , samen met Jelle Stellingwerf uit Easterlittens en Tjerk Zijlstra uit Sexbierum.  Ook nu vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop (5-0 en 6-4).  Verder was er op de Bondswedstrijd in 1947 nog een zevende prijs voor Leo Vogels weggelegd voor de kaatsvereniging uit Tzummarum.
Leo Vogels gold als een van de trouwste bezoekers van de PC. Dit jaar beleefde hij als 95-jarige zijn 86e PC. Alleen tijdens de PC in 1938 moest hij door ziekte van zijn vader verstek laten gaan.
    

Log in