In Memoriam

August Bootsma overleden

Na een lange worsteling met ziekte die hij niet kon overwinnen, overleed op 7 oktober jl. August Bootsma op 73 jarige leeftijd. Met August verliezen we een bijzonder mens. Elk jaar konden we in de week van de opbouw van de PC rekenen op de hulp van August. August hield zich o.a. bezig met de aanleg van de water tappunten, zodat bezoekers van de PC onder aan de tribunes vers water kunnen tappen. Bij warm weer was dat hard nodig. Ook verzorgde August de stroomvoorziening onder de tribunes. Maar ook andere klussen schuwde August niet. Zo toog August samen met zijn vrouw Anke eens daags voor de PC met een vrachtauto halsoverkop naar Nieuwkoop om de verkeerd geleverde tribunedelen om te wisselen, zodat de nummering van de tribuneplaatsen tot ieders opluchting net op tijd weer klopte met het schema.

Jarenlang heeft August samen met de eerder dit jaar overleden Frans Poppes bij aanvang van de PC de vlag in top gehesen. August was een echte sfeermaker, hij genoot van de voorbereidingen op de grote dag en de samenwerking met de andere vrijwilligers en commissieleden. De week voor de PC was voor hem misschien wel mooier dan de PC zelf. Nooit zat hij om een praatje verlegen, altijd met humor. En op de dag zelf zat hij met zijn vrouw Anke op een mooi plekje in de tribune voor genodigden.

August en Anke kun je super vrijwilligers noemen die altijd klaar staan voor de ‘mienskip’. Zo waren ze heel actief voor buurtvereniging het Oosten, de katholieke kerk en altijd te vinden bij activiteiten van kaatsvereniging Jan Bogtstra. August voor hulp bij de opbouw en Anke in de catering. Ze raakten betrokken bij het kaatsen toen dochter Sybrigje destijds de want aantrok en ging kaatsen bij de dames. Sindsdien hebben ze het kaatsen in hun hart gesloten. Niet voor niets werd August benoemd tot lid van verdienste van KV Jan Bogtstra. En menigeen zal op Anke kunnen blijven rekenen.

Op zijn ziekbed heeft August de sleutels ingeleverd van de PC torens en de box met materialen. Hij had er altijd goed op gepast en zei: “Tink derom dat se net weireitsje”. Waarop een stevige handdruk als afscheid volgde. Op dinsdag 13 oktober wordt August in een boerenwagen met ‘Fryske hynders’ (een andere passie van August)  ervoor naar de afscheidsdienst in de Sint Franciscuskerk aan de Godsacker gereden. Op de kist ligt conform de wens van August een Friese vlag. Niet zomaar een vlag, één van de vlaggen die op de ‘fiifde woansdei’ rond het Sjûkelân wapperen. August Bootsma, een Fries in hart en nieren en bovenal een ‘moai en belutsen minske’.  Wij gaan hem heel erg missen.

Log in