In Memoriam

Oud-PC-bestuurslid Johan Dijkstra overleden

Op 6 september is oud-bestuurslid en erelid van de PC, Johan Dijkstra overleden. Johan Dijkstra maakte 25 jaar deel uit van de Permanente Commissie.

Johan Dijkstra werd geboren in Garijp en groeide op in Leeuwarden. In z’n jeugd ontwikkelde hij z’n bovengemiddelde talent voor de zwemsport. Hij was hierin zowel succesvol als kortebaanzwemmer en als speler van het eerste team van waterpoloclub Orca. Hoogtepunt was z’n Friese kampioenschap op de rugslag. Binnen de Leeuwarder zwemsport startte ook zijn imposante bestuurdersloopbaan. Als 17-jarige trad hij toe tot het bestuur van de Leeuwarder zwemvereniging LZO. Nadat hij verhuisde naar Bergum werd hij daar voorzitter van de zwem- en polovereniging Wetterwille. Z’n bestuurlijke activiteiten kwamen vooral tot bloei toen hij benoemd werd tot directeur van het kantoor van de Friesland Bank in Franeker. Hij vervulde in de academiestad vele bestuursfuncties op het gebied van sport en cultuur. Al vroeg had ook de kaatssport z’n warme belangstelling. In 1986 werd hij gevraagd zitting te nemen in de Permanente Commissie. Hij bekleedde in de PC de functies van vice-voorzitter, huismeester en penningmeester. Toen hij in 2011, na 25 jaar, afscheid nam van de PC werd Johan Dijkstra koninklijk onderscheiden en werd hij benoemd tot erelid van de PC. De kaatssport bleef hem boeien. Vanaf 2017 was hij een periode voorzitter van de Stichting Keatsstêd, die onder meer verantwoordelijk was voor de prachtige theatrale voorstelling Heedaar!, die in de PC-week tijdens LF18 werd opgevoerd op It Sjûkelân. Samen met zijn vrouw Imkje bleef hij bovendien zeer frequent de kaatspartijen bezoeken. Totdat een slopende ziekte dit uiteindelijk onmogelijk maakte. We herinneren Johan Dijkstra als een plezierige, gezellige collega en als een zakelijke en rechtlijnige bestuurder die veel betekend heeft voor de PC. Johan Dijkstra is 81 jaar geworden.

Op de foto: Johan Dijkstra met zijn vrouw Imkje tijdens de 157e PC in 2010, z'n laatste PC als commissielid.

Log in