Nieuws

Foto ontdekt van eerste PC-voorzitter

Bij toeval is een foto ontdekt van de eerste voorzitter van de Franeker PC, Bote Gosses Bruinsma. Eerdere zoektochten bleven vruchteloos. De man, die van 1853 tot 1880 voorzitter was, heeft eindelijk een gezicht gekregen, staat in een verslag over de ontdekking in De Keatsfreon 2015, een jaarlijkse uitgave van ‘de vrienden van het kaatsmuseum’.

De foto dook op op de facebookpagina ‘Friends of Frjentsjer’ en was geplaatst door Klaas Dijkstra die hem tegengekomen was in zijn speurtocht naar bekende Franekers van vroeger. Niet dat Dijkstra besefte dat het om de PC-voorzitter ging. Hij plaatste de foto omdat de inwoner van Franeker bekend was geweest als plaatselijk correspondent van Woudsend Verzekeringen.

Bij toeval kreeg Theo Kuipers van Tresoar de foto onder ogen. Laat hij nu in 2003, vanwege het jubileumboek van de PC, op zoek zijn geweest naar een foto van de eerste voorzitter. In 2006 deed hij nog eens een poging. ,,It like der op dat der absolút gjin foto wêze soe.’’ Kuipers dook in diverse archieven, deed navraag bij kaatshistoricus Pieter Breuker en bij de nazaten van Bruinsma in Amerika.

Rond diezelfde tijd belandde het bedrijfsarchief van Woudsend Verzekeringen bij Tresoar. Foto’s uit zo’n archief worden zo snel mogelijk gescand voor de database van Tresoar, maar het archief belandde eerst op de plank. Dijkstra kwam de foto tegen en linkte deze alleen aan het beroep van de man, maar bij Kuipers ging een lichtje branden.

De combinatie van de naam en het beroep deed hem direct denken aan de eerste PC-voorzitter. Vervolgonderzoek wees uit dat alles klopte. Bij het vijftigjarig bestaan van Woudsend Verzekeringen was de Franeker correspondent op de foto gekomen. ,,Persoanlik fyn ik dat moai. Sa’n keatshistoaryske ûntdekking’’, zegt Kuipers.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Log in