Nieuws

Geen PC in 2020

Er zal dit jaar definitief geen PC gehouden worden. Covid-19 maakt het organiseren van de PC niet verantwoord en is gezien de geldende maatregelen ook niet uitvoerbaar. Voor de commissie is een PC met beperkt publiek bovendien geen optie. In april werd met het uitstellen van de datum van 29 juli naar 30 september de mogelijkheid nog opengehouden. Het is inmiddels duidelijk dat ook die datum niet haalbaar is.

Het is in de 167-jarige geschiedenis de vijfde keer dat een PC geen doorgang kan vinden. In 1859 was er om onbekende reden geen PC, in 1866 vormde een uitbraak van Cholera de reden en in de oorlogsjaren 1943 en 1944 werd eveneens geen PC gehouden.

Op de oorspronkelijke datum, 29 juli, ‘de fiifde woansdei’, organiseert de PC als alternatief een juniorenpartij op It Sjûkelân. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de in 2018 op initiatief van de PC succesvol gelanceerde juniorencompetitie voor kaatsers tussen 17 en 22 jaar. Deze partij zal als gevolg van de corona-beperkingen alleen voor genodigden toegankelijk zijn. Omrop Fryslân zal echter de hele dag, van 8.00 tot 19.00, onder titel PC-Treast-TV, via radio en televisie met oud-winnaars terugblikken op bijzondere PC’s en zal verslag doen van deze kaatspartij.

Log in