Nieuws

De 16 parturen die kaatsen op de 168e PC

Het rankingsysteem van de KNKB heeft uitgewezen welke parturen dit jaar mogen uitkomen op de PC. De Keats Off vervalt dit jaar helaas, waardoor aan de hand van de ranking ook het zestiende partuur is aangewezen. De loting is maandag om 18 uur op it Sjûkelân.

 

1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra  
2. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra  
3. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar  
4. Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten  
5. Jelle Attema | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar  
6. André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa  
7. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma  
8. Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer  
9. Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden  
10. Youri de Groot | Hendrik Jan van der Velde | Jelte-Pieter Dijkstra  
11. Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra  
12. Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga  
13. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten  
14. Auke Boomsma | Hyltje Bosma | Patrick Scheepstra  
15. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong  
16. Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra  
   
17. Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser  
18. Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma  

Log in