Nieuws

De loting voor de 170e PC

In Franeker is geloot voor de 170e editie van de PC. Die wordt op woensdag 2 augustus vanaf 9:30 uur verkaatst op it Sjûkelân in Franeker.

 

1.

Marten Bergsma
Kees van der Schoot
Hendrik Kootstra
2.

Peter van Zuiden
Gerben de Boer
Willem Heeringa
       
3.

Tjisse Steenstra
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
4.

André van Dellen
Pieter Jan Plat
Jurrit Osinga
       
5.

Wierd Baarda
Michel van der Veen
Jari Visser
6.

Corné Tuinenga
Bauke Dijkstra
Jelmer Miedema
       
7.

Paul Dijkstra
Steven Koster
Rick Minnesma
8.

Youri de Groot
Jelle Cnossen
Johan Sipma
       
9.

Johannes van der Veen
Jorn Lars van Beem
Kevin Jordi Hiemstra
10. Menno van Zwieten
Gabe-Jan van Popta
Pieter Jan Leijenaar
       
11.

Remmelt Bouma
Allard Hoekstra
Evert Pieter Tolsma
12.

Patrick van Dellen
Thomas Dijkstra
René de Haan
       
13.

Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Erwin Zijlstra
14.

Haye Jan Nicolay
Hessel Postma
Patrick Scheepstra
       
15.

Bauke Triemstra
Hendrik Jan van der Velde
Riemer Hoekstra
16.

Jelle Attema
Gerrit Jan Duiven
Hendrik Bouwhuis

Log in