Nieuws

Tjisse Steenstra voor tweede jaar op rij PC-koning

"Hjir wie ik dan lang om let," zei Tjisse Steenstra in 2022 toen hij voor het eerst een PC-krans in ontvangst mocht nemen. "Hjir wie ik alwer," zei een lachende Steenstra dit jaar. En dat hij daar met Renze Hiemstra en Hans Wassenaar 'alweer' stond, was over de hele dag bekeken terecht.

Nu is de PC altijd een bjusterbaarlike dei, maar deze 170e editie was al vanaf het begin een bijzondere. De weersverwachtingen dwongen de commissie tot een aantal ingrijpende maatregelen. Het tijdstip van aanvang verschoof naar het begin van de middag. Om die verloren tijd weer in te halen, werd ook gekaatst op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. Op die wijze konden alle partijen in de eerste omloop, en later ook die in de tweede omloop, op hetzelfde moment worden verkaatst. Zodoende konden de halve finales om drie 's middags los op it Sjûkelân.

Op de sportvelden sneuvelde het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra als eerste favoriet. Tegen de latere premiewinnaars Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra ontsnapte Van der Bos nog op de ogenschijnlijk hopeloze achterstand van 2-5 en 2-6. Sterker nog... Het werd nog 5-5 en zelfs 5-5 en 6-6. Op die stand sloeg Van der Bos de bal voor.

Het was het begin van een beslist niet gemakkelijke route naar de finale voor het partuur van Haye Jan Nicolay. In de tweede omloop liet het een andere Triemstra struikelen: opslager Bauke. Hij kaatst met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Nog steeds op de sportvelden won Nicolay ook die partij: 5-3 en 6-6. Daarna mocht Nicolay in de halve finale aantreden op it Sjûkelân.

Daar was de tegenstand van Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma niet gering. Partuur Nicolay nam net als in de eerste omloop een ruime voorsprong (2-5), maar opnieuw ook kwam de tegenstander terug tot 5-5. Pas op 5-5 en 4-6 trokken Nicolay, Postma en Scheepstra de finaleplek over de streep.

De latere winnaars begonnen de PC-dag tegen André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga: 5-1 en 6-2. Reikhalzend werd uitgekeken naar de clash tussen de parturen van Steenstra en Marten Bergsma, maar eerstgenoemde was duidelijk de bovenliggende partij: 3-5 en 4-6. In de halve finale hadden Steenstra cs het in eerste instantie zeker niet gemakkelijk tegen Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma. Het werd 2-3 voor Dijkstra, maar daarna deden Steenstra, Hiemstra en Wassenaar er een schepje bovenop. Op 5-3 en 6-6 miste opslager Paul Dijkstra het perk.

Of het de moeizame weg naar de finale was of omdat het krachtsverschil 'gewoon' te groot was? Wie het weet, mag het zeggen. Feit is, dat de finale nooit spannend werd. De latere winnaars kaatsten scherp en koninklijk en liepen vlot uit naar 5-0. Gelukkig bleef een schone telegraaf Nicolay, Postma en Scheepstra bespaard, maar op 5-1 en 6-2 was het toch echt over. Dat betekende dezelfde winnaars als vorig jaar en ook zeker een gedroomd afscheid van Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Het was hun laatste PC.

De koningscommissie koos voor Tjisse Steenstra als koning, voor de tweede keer in zijn PC-loopbaan dus. De aanmoediginsprijs was voor Jelmer Miedema. Die prijs is bestemd voor een veelbelovende kaatser, jonger dan 23 jaar, die voor de halve finale is uitgeschakeld. Het scheelde overigens maar weinig of Miedema had wèl in de halve finale gestaan. In de tweede omloop tegen het partuur van Paul Dijkstra kregen Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema meerdere kansen om de partij te beslissen. Dat lieten ze en uiteindelijk trokken ze met alles oan'e hang aan het kortste eind.

1. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Patrick Scheepstra
3. Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
3. Paul Dijkstra | Steven Koster | Rick Minnesma

aanmoedigingsprijs: Jelmer Miedema

Log in