Nieuws

In Memoriam Johan van Seijst

Drievoudig PC-winnaar Johan van Seijst overleed op 13 april 2024 op 79-jarige leeftijd. Het In Memoriam hieronder werd door de PC uitgesproken tijdens de herdenkingsdienst op 20 april. De foto is van de receptie van de 166e PC in 2019, waar het winnende partuur van 1969 in het zonnetje worden gezet. v.l.n.r.: Sikke Sikkema, Johan van Seijst en Johannes Westra.

Johan van Seijst groeit op in Baard, waar z'n ouders uitbaters zijn van het plaatselijke café bij de brug aan de Bolswardevaart. Al op jonge leeftijd is hij al veel op het kaatsveld te vinden. In z'n jeugd wint Johan van Seijst veel prijzen. Vaak met dorps- en leeftijdsgenoot Tamme Velstra. Samen winnen ze in 1960 voor Baard de tweede prijs op de Freule in Wommels, twee jaar later winnen ze de Jong Nederlandpartij en weer twee jaar later, in 1964, weten ze de Bondspartij te winnen voor Baard. Het hoogtepunt moet dan nog komen, want in 1968 winnen beide mannen de PC. Hun derde maat is Johannes Westra. Westra maakt deel uit van het Leeuwarder partuur, dat de beide Baarders in 1960 van de eerste prijs op de Freule afhoudt. Hierdoor lopen ze het klavertje vier, dat tot vandaag slechts aan dertien kaatsers is uitgereikt, nipt, op drie eerste na, mis.

Johan van Seijst was een ranke, frêle verschijning op het kaatsveld. Het leverde hem, in het Fries, de bijnaam 'De Spiker' op. Het werd hier regelmatig de gek mee aangestoken. Als het hard waaide, vroegen ze hem of het niet verstandig zou zijn om een paar stenen in z'n broekzak te steken, om maar niet weg te waaien. Of als er na het kaatsen werd gedoucht, werd er iemand gevraagd om een deksel op het doucheputje te doen, om te voorkomen dat hij in het riool zou verdwijnen. Johan van Seijst had trouwens meer bijnamen. Zo werd hij ook wel Jopie Sinas genoemd. Mensen vonden het vreemd dat hij als zoon van een kroegbaas alleen maar fris dronk. Analoog aan de Spiker, werd hij door de fameuze Hotse Schuil ook wel 'Spriet' genoemd. En over Hotse Schuil gesproken... Johan van Seijst zal vast een van de kaatsers zijn geweest waarover Hotse bij z'n afscheid zei, dat hij vond dat sommige van de jongere kaatsers een te grote mond hadden. Ja, Johan stond bekend als een temperamentvolle kaatser. Het maakte dat, ondanks de vele successen van dit duo, ze niet echt tot de publiekslievelingen behoorden. Johan van Seijst kwam dan ook regelmatig in aanvaring ket keur- en scheidsrechter. Samen met Johan Halbersma werd in Marsum eens een keurmeester aan de andere kant van de kaatsbank verplaatst. In Arum komt Johan van Seijst tijdens een afdelingspartij in conflict met scheidsrechter Paasen. Als Johan van Seijst hem beetpakt, dreigt Paasen hem met een levenslange schorsing. De mannen spreken later in de partij af, dat als er na de partij drie romers met jonge jenever klaar zullen staan op de tap, Paasen nergens meer over zal praten. En zo gebeurt het.

 Dat temperamentvolle karakter in het veld deelt hij overigens met maat Johannes Westra. De mannen kunnen het desondanks of misschien wel juist daardoor uitstekend met elkaar vinden. Ze kaatsen 5 jaar met elkaar, staan 4 jaar achterelkaar in de PC-finale en weten deze twee twee keer te winnen. In 1968 met Tamme Velstra en in 1969 met de Franeker Sikke Sikkema. 'De vijf jaren dat ik samen met johannes heb gekaatst, is een prachtige tijd geweest die niemand me meer af kan nemen', zo kijkt Johan van Seijst in 2018 terug, als we als PC terugblikken met de winnaars van 50 jaar terug.

 Johan van Seijst behoort tot de allerbeste opslagers uit zijn tijd. Met name z'n platte bal voorin het perk, de pripper, is fenomenaal. Het maakte hem een succesvolle PC-kaatser. Naast de genoemde overwinningen in 1968 en 1969, wint Johan van Seijst, samen met Klaas van Wieren en Piet Jetze Faber ook in 1975 opnieuw de eerste prijs. In 1969 en 1975 wordt hij bovendien tot Koning uitgeroepen. Naast drie eerste prijzen op de PC, zijn er ook drie tweede prijzen.

Het had ook allemaal zomaar ander kunnen hebben gelopen. Een jaar voor Johan's eerste PC-winst is hij betrokken bij een ernstig ongeluk nabij de watertoren in Franeker. 'Kaatster Johan van Seijst aan de dood ontsnapt', zo kopt de Leeuwarder Courant. En getuige de foto van het wrak bij het artikel mag het een wonder heten, dat de enige schade een gebroken sleutelbeen is.

 Johan van Seijst is niet alleen succesvol op de PC, maar ook tijdens de Bondspartij op Pinkstermaandag. Ik noemde al de winst op de Bond in 1964 voor Baard. Na de verhuizing naar Franeker, wordt namens deze kaatsstad ook de Bond gewonnen in 1968 en 1974. Deze transfer naar Franeker had overigens een bijzondere achtergrond. Toenmalig Franeker Burgemeester Jan Dijkstra was een groot kaatsliefhebber en had opgemerkt dat het afdelingspartuur eigenlijk geen goede opslager had. Hij bood Johan van Seijst een baan aan op het gemeentehuis als Secretaris-ambtenaar. Een mooie titel voor een baan die, naar eigen zeggen van Johan van Seijst, niet veel meer inhield, dan 'jongste bediende'. Misschien wel de meest opmerkelijke winst op de Bondspartij vindt echter plaats in 1975. Hij wint dan samen met Rein Ferwerda en Flip Soolsma de Bond namens Drachten. Niet bepaald een kaatsbolwerk.

De jonge Johan van Seijst mocht zich wel graag profileren in de wat hogere regionen. Zo zat hij zo'n beetje als enige kaatser winterdag regelmatig bij PC-voorzitter Mr. Bylsma aan het bureau voor een kopje thee in diens notariskantoor. En daarnaast fungeerde hij als privéchauffeur van KNKB-voorzitter en PC-winnaar Jan Rodenhuis, in z'n lichtblauwe Audi 80 GT-Sport. Soms treden ze ook gezamenlijk op. Als voorzitter van de Vereniging van Kaatsers staat Johan van Seijst samen met Rodenhuis regelmatig op de sprekerslijst van feestavonden van jubilerende kaatsverenigingen.

De kaatsloopbaan van Johan van Seijst endigt in 1978 als gevolg van een blessure. In totaal behaalt hij 433 punten en wordt hij maar liefst 29 keer tot koning uitgeroepen.

Johan van Seijst blijft het kaatsen volgen. Hij geniet met volle teugen van de uitnodiging in de Koornbeurs op de fyfde woansdei in 2018 en 2019 om als winnaar van 50 jaar eerder gehuldigd te worden. Maar ook van de rit van de Koornbeurs naar It Sjûkelân in de Rolls met chauffeur. Het broze lichaam staat hem niet toe de hele dag op de tribune te zitten. Meer fysieke malheur treft hem in 2022. Een ogenschijnlijke onschuldige enkelbreuk leidt tot een bacterie-infectie die leidt tot een beenamputatie en het grotendeels uitvallen van z'n nieren, waardoor hij meermaals per week in Groningen gedialyseerd moet worden. Als we hem bezoeken in Berchhiem in Bergum, waar Johan van Seijst verpleegd wordt, scherp van geest en steevast met Eurosport op de televisie, haast hij zich te zeggen dat hij daar maar tijdelijk is. Dat hij zeker weer zal kunnen lopen. Het tekent hem als mens, zoals hij ook als kaatser was: een optimist, een vechter, een winnaar. Wij spreken af dat hij er in 2025 gewoon weer bij zal zijn in de Koornbeurs, als we terug zullen blikken op zijn winnende PC van 1975. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Log in