In Memoriam

Jan Filippus Tamminga

Op 23 september is oud-PC kaatser Jan Filippus Tamminga overleden. Tamminga werd op 17 juni 1947 te Beers geboren en hij debuteerde op de PC op 4 augustus 1965. Hij vormde toen een partuur met Piet Santema en Tamme van der Berg en werd in de eerste omloop kansloos, op de stand van 5-1 en 6-6, uitgeschakeld. Tamminga, altijd opslager in het partuur, kaatste een jaar later op de PC  met Jos van Wieren en Gerrit Langerak en daarmee zou hij meer succes boeken. Hij kwam met zijn partuurmaten in de finale, waarin het toenmalige top-trio Rienk de Groot, Gerrit de Jong en Dirk Talsma met 5-4 en 6-2 te sterk bleek te zijn. In 1967 werd hij nipt in de tweede omloop uitgeschakeld (5-5 en  6-4) en in 1968 kwam in de eerste omloop zelfs alles aan de hang. Met dezelfde maten als in 1967, Jos van Wieren en Piet de Groot, trok hij opnieuw aan het kortste eind. Ook in 1969 en 1970 was er geen succes voor hem weggelegd. Op 4 augustus 1971 besloot hij zijn PC-loopbaan. Als nr. 2 op de lijst, samen met Sjoerd Heeringa en Anno Miedema, werd hij met een kansloze 5-0 en 6-2 naar de kleedkamer verwezen.  Op de Jong-Nederlandpartij in 1966 won hij voor de kaatsvereniging uit Jellum-Beers de vierde prijs en twaalf jaar later op de Bondswedstrijd voor de kaatsvereniging uit Heerenveen de tiende prijs. Op het hoogste niveau behaalde de op 23 september 2018 te St.Johannesga overleden Jan Filippus Tamminga 55 punten en werd hij eenmaal tot koning gekroond en wel te Huizum in 1968.

Tekst: Willem Hiemstra | Foto: Kaatshistorie

Lees meer...

Albert Veldkamp

Op 19 juli 2018 is tweevoudig PC-winnaar Albert Veldkamp op 89-jarige leeftijd overleden. Albert, bij het publiek en de kaatsers beter bekend als Appie, debuteerde op de PC in 1946, een jaar nadat hij op de Freulepartij de eerste prijs had gewonnen voor de kaatsvereniging ‘LKC’ uit Leeuwarden, en waar hij bovendien tot koning werd uitgeroepen. Hij bracht het met Johannes Tjepkema en Tjalling Werkhoven op deze PC niet verder dan de eerste omloop, welk lot hem ook in  1947, 1948, 1951 en 1952 was beschoren. Na 1952 begonnen de successen op de PC te komen, want in 1953 won hij met Jan Schouten en Johan Jansen de vierde prijs. Een jaar later stond hij met koning Johannes Stavinga en Sipke van der Zee op de hoogste trede van het erepodium, in 1955 en 1956 gevolgd door de tweede prijs, beide keren met Hotze Schuil en Rinnie Kuiper. In 1957 sneuvelde hij in de tweede omloop, maar in 1958 werd opnieuw de eerste prijs behaald, nu met zijn vaste opslagmaat gedurende een vijftal jaren, Roel Hoekstra en koning  Johan Jansen.  In 1959 en 1960 vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop, in 1961 won hij nog de vierde prijs en Veldkamp besloot zijn vijftienjarige PC-loopbaan in 1962, waarbij  hij na de tweede omloop van het strijdtoneel verdween.

In totaal verzamelde hij twaalf PC-punten. Andere hoogtepunten uit zijn kaatsperiode waren de tweede prijs op de Jong-Nederlandpartij in 1946 en de eerste, tweede en derde prijs op de Bondswedstrijd. Ook was hij van de partij op de eregalerij van PC-winnaars bij het 150-jarig bestaan van de PC in 2003. In totaal verzamelde Appie Veldkamp 359 punten op het hoogste niveau en werd veertien keer tot koning uitgeroepen. Ook was hij een verdienstelijk voetballer voor de voetbalvereniging ‘Friesland’ uit Leeuwarden. 

tekst: Willem Hiemstra

foto: De winnaars van de PC in 1958. V.l.n.r. Albert Veldkamp, Johan Jansen en Roel Hoekstra (Kaatshistorie) 

Lees meer...

Pier Hidma

Oud-PC lid Pier Hidma is op 11 juli 2018 overleden. Hidma was een groot kaatsliefhebber. Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader voor het eerst naar de PC. Ook was hij begeleider van het jongenspartuur van Witmarsum.

In de jaren zestig werd Pier Hidma als scheidsrechter actief voor de KNKB.  Dat heeft hij 20 jaar gedaan. In 1965 was hij scheidsrechter op de PC.  In 1982 werd hij voorzitter van de KNKB. Dat zorgde voor veel ophef want hij was ook lid van de Permanente Commissie. De toenmalige commissie wilde niet dat Hidma lid was van de PC en voorzitter van de bond. Uiteindelijk heeft hij na tien jaar de PC verlaten en is hij zo’n zes jaar voorzitter geweest van de bond.

 Pier Hidma is 90 jaar geworden. 

 Deze foto is gemaakt tijdens de PC in 1965. De koets voor de Koornbeurs is klaar voor vertrek. In de koets zitten de winnaars van de PC in 1964 met v.l.n.r.: Rienk de Groot (Leeuwarden), koning Johan Halbesma (Harlingen) en Sjoerd Heeringa (Tzummarum). Tegenover deze drie kaatsers zitten PC-voorzitter mr. Klaas Bijlsma (Franeker) en scheidsrechter Pier S. Hidma. Foto: Kaatshistorie.nl

 

 

Lees meer...

Riemer Reinalda (1922-2018)

Op 21 januari 2018 overleed te Frederiksoord  de langst nog in leven zijnde PC-winnaar, namelijk Riemer Reinalda.   De in 1922 te Winsum geboren Reinalda debuteerde op de PC in 1940 met Lammert Heeringa (Holwerd) en Jan de Groot (Weidum).  In de tweede omloop werd dit partuur uitgeschakeld.  Hij onderging datzelfde lot in 1941, toen hij met Jelle Stellingwerf (Oosterlittens) en Jan Ferwerda  (Bolsward) aantrad.  In 1942 was de  eerste omloop zijn eindstation. Na de Tweede Wereldoorlog  trad de toen te Menaldum wonende Reinalda  in 1945 aan met Klaas Wassenaar (Wier) en de eerder genoemde Jan Ferwerda. Ook nu kwam hij niet verder dan de eerste omloop. 

 

In 1946 vormde hij een partuur met Hotze Schuil (Harlingen) en Aebe Haima (Dongjum). En met deze twee partuurmaten was hij deze dag niet te stuiten. Zonder al te veel hindernissen bereikte dit drietal de finale en ook hierin waren zij oppermachtig. In 1948 kaatste de nu te Zuidhorn wonende Reinalda zijn zesde en tevens laatste PC. Met dezelfde spelers als in 1946 bereikte hij opnieuw de finale, maar moest nu in de opponenten zijn meerdere erkennen. In totaal behaalde Riemer Reinalda op het hoogste niveau 77 punten en twee koningsprijzen. Hij was getrouwd met Fokje van der Velde,  Nederlands kortebaan kampioene op de schaats in 1942 te Kampen. Zij overleed in augustus 2008 te Zuidhorn.

 

Willem Hiemstra

Lees meer...

Jacob Mulder

Op de laatste dag van november 2017 overleed na een langdurige ziekte in zijn geboorteplaats Sexbierum,  Jacob Mulder, bij de kaatsers beter bekend als Jappie Mulder. In de jeugdcategorieën kwam zijn naam niet veelvuldig  bij de prijswinnaars voor, maar bij de senioren kwam daar verandering in. Vooral bij extreme weersomstandigheden, in het bijzonder bij harde wind, was dit krachtmens op zijn best.  Uit Tzummarum, waar de weersomstandigheden vaak veel te wensen overlieten, kwam hij een aantal malen omkranst  thuis van de afdelingskaatswedstrijd,  zoals  onder andere in 1966 en 1968 en hij was toen in goed gezelschap van het ‘kanon’ uit die tijd, Hein van der Zee. 

Op de PC maakte hij zijn debuut in 1965, maar werd daarbij met Jan Meijer en Bauke Scheffer in de tweede omloop uitgeschakeld. Hetzelfde lot was hem beschoren in de eerste omloop in 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, terwijl hij in  1969 nog eens de tweede omloop wist te bereiken. In 1973 zette hij een punt achter zijn PC-loopbaan. Met Johannes van der Meij en Sjoerd Heeringa overleefde hij de eerste omloop niet. In de herfst van zijn kaatscarrière wist hij in 1979, met Johannes Brandsma en Gerrit Boomstra, nog de vijfde prijs op de Bondswedstrijd in Franeker te bemachtigen.

In de jaren tachtig trad hij toe tot het scheidsrechterskorps van de KNKB.

 

Tekst: Willem Hiemstra.

Foto: P.J Burenga / Kaatshistorie.nl

Lees meer...

Log in