In Memoriam

Riemer Reinalda (1922-2018)

Op 21 januari 2018 overleed te Frederiksoord  de langst nog in leven zijnde PC-winnaar, namelijk Riemer Reinalda.   De in 1922 te Winsum geboren Reinalda debuteerde op de PC in 1940 met Lammert Heeringa (Holwerd) en Jan de Groot (Weidum).  In de tweede omloop werd dit partuur uitgeschakeld.  Hij onderging datzelfde lot in 1941, toen hij met Jelle Stellingwerf (Oosterlittens) en Jan Ferwerda  (Bolsward) aantrad.  In 1942 was de  eerste omloop zijn eindstation. Na de Tweede Wereldoorlog  trad de toen te Menaldum wonende Reinalda  in 1945 aan met Klaas Wassenaar (Wier) en de eerder genoemde Jan Ferwerda. Ook nu kwam hij niet verder dan de eerste omloop. 

 

In 1946 vormde hij een partuur met Hotze Schuil (Harlingen) en Aebe Haima (Dongjum). En met deze twee partuurmaten was hij deze dag niet te stuiten. Zonder al te veel hindernissen bereikte dit drietal de finale en ook hierin waren zij oppermachtig. In 1948 kaatste de nu te Zuidhorn wonende Reinalda zijn zesde en tevens laatste PC. Met dezelfde spelers als in 1946 bereikte hij opnieuw de finale, maar moest nu in de opponenten zijn meerdere erkennen. In totaal behaalde Riemer Reinalda op het hoogste niveau 77 punten en twee koningsprijzen. Hij was getrouwd met Fokje van der Velde,  Nederlands kortebaan kampioene op de schaats in 1942 te Kampen. Zij overleed in augustus 2008 te Zuidhorn.

 

Willem Hiemstra

Lees meer...

Jacob Mulder

Op de laatste dag van november 2017 overleed na een langdurige ziekte in zijn geboorteplaats Sexbierum,  Jacob Mulder, bij de kaatsers beter bekend als Jappie Mulder. In de jeugdcategorieën kwam zijn naam niet veelvuldig  bij de prijswinnaars voor, maar bij de senioren kwam daar verandering in. Vooral bij extreme weersomstandigheden, in het bijzonder bij harde wind, was dit krachtmens op zijn best.  Uit Tzummarum, waar de weersomstandigheden vaak veel te wensen overlieten, kwam hij een aantal malen omkranst  thuis van de afdelingskaatswedstrijd,  zoals  onder andere in 1966 en 1968 en hij was toen in goed gezelschap van het ‘kanon’ uit die tijd, Hein van der Zee. 

Op de PC maakte hij zijn debuut in 1965, maar werd daarbij met Jan Meijer en Bauke Scheffer in de tweede omloop uitgeschakeld. Hetzelfde lot was hem beschoren in de eerste omloop in 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, terwijl hij in  1969 nog eens de tweede omloop wist te bereiken. In 1973 zette hij een punt achter zijn PC-loopbaan. Met Johannes van der Meij en Sjoerd Heeringa overleefde hij de eerste omloop niet. In de herfst van zijn kaatscarrière wist hij in 1979, met Johannes Brandsma en Gerrit Boomstra, nog de vijfde prijs op de Bondswedstrijd in Franeker te bemachtigen.

In de jaren tachtig trad hij toe tot het scheidsrechterskorps van de KNKB.

 

Tekst: Willem Hiemstra.

Foto: P.J Burenga / Kaatshistorie.nl

Lees meer...

Log in