Nieuws

PC 2023: Nieuw tijdstip, twee locaties

De Permanente Commissie heeft, vanwege de weersverwachting, met pijn in het hart een aantal besluiten moeten nemen. De 170e PC vindt plaats op twee locaties: it Sjûkelân èn de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. De wedstrijd begint op beide locaties om 12:00 uur. Het weer, met name de hoeveelheid regen die voorspeld wordt, is de belangrijkste reden. Bovendien hangt er onweer in de lucht. Dat was in 2019 al eens reden geweest om it Sjûkelân te ontruimen. Bovendien kan het speelveld met zulke hoeveelheden water geen vijftien kaatspartijen aan.

Wat het kaatsen betreft, het is en blijft het allerbelangrijkste op deze dag:
- De parturen 1 tot en met 4 kaatsen vanaf 12:00 uur op it Sjûkelân
- De parturen 5 tot en met 16 kaatsen vanaf 12:00 uur op de sportvelden
- De parturen 5 tot en 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Samenvattend: de parturen 1 tot en met 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Alle wedstrijden in de eerste omloop gaan op hetzelfde moment los
- De wedstrijd voor verder voor de lijst, zoals die vastgelegd bij de loting
- De parturen 9 tot en met 16 kaatsen ook de tweede omloop op de sportvelden

De receptie in de Koornbeurs in Franeker begint om 10 uur. It Sjûkelân gaat om 11:30 uur open voor publiek. Er is geen rijtoer door de stad.

Houd onze site, socials en Omrop Fryslân in de gaten met het oog op eventuele wijzigingen.

Facebook: https://www.facebook.com/PCfraneker

Twitter: https://twitter.com/PCFraneker

Instagram: https://www.instagram.com/pc_franeker/

(foto: Henk Bootsma)

Log in