Nieuws

PC 2023: Nieuw tijdstip, twee locaties

De Permanente Commissie heeft, vanwege de weersverwachting, met pijn in het hart een aantal besluiten moeten nemen. De 170e PC vindt plaats op twee locaties: it Sjûkelân èn de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan. De wedstrijd begint op beide locaties om 12:00 uur. Het weer, met name de hoeveelheid regen die voorspeld wordt, is de belangrijkste reden. Bovendien hangt er onweer in de lucht. Dat was in 2019 al eens reden geweest om it Sjûkelân te ontruimen. Bovendien kan het speelveld met zulke hoeveelheden water geen vijftien kaatspartijen aan.

Wat het kaatsen betreft, het is en blijft het allerbelangrijkste op deze dag:
- De parturen 1 tot en met 4 kaatsen vanaf 12:00 uur op it Sjûkelân
- De parturen 5 tot en met 16 kaatsen vanaf 12:00 uur op de sportvelden
- De parturen 5 tot en 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Samenvattend: de parturen 1 tot en met 8 kaatsen de tweede omloop op it Sjûkelân
- Alle wedstrijden in de eerste omloop gaan op hetzelfde moment los
- De wedstrijd voor verder voor de lijst, zoals die vastgelegd bij de loting
- De parturen 9 tot en met 16 kaatsen ook de tweede omloop op de sportvelden

De receptie in de Koornbeurs in Franeker begint om 10 uur. It Sjûkelân gaat om 11:30 uur open voor publiek. Er is geen rijtoer door de stad.

Houd onze site, socials en Omrop Fryslân in de gaten met het oog op eventuele wijzigingen.

Facebook: https://www.facebook.com/PCfraneker

Twitter: https://twitter.com/PCFraneker

Instagram: https://www.instagram.com/pc_franeker/

(foto: Henk Bootsma)

Lees meer...

Arriva rijdt met extra bussen naar PC

Arriva rijdt op woensdag 2 augustus met vier speciale buslijnen naar de PC. Na afloop van de kaatswedstrijd is het uiteraard weer mogelijk om met de bus naar huis te gaan. Een aantal dingen is handig om te weten:

Lees meer...

Keatsoff verplaatst naar sportvelden Franeker

De keatsoff wordt donderdag op de sportvelden aan de Hertog van Saksenlaan in Franeker gehouden. Normaal gesproken wordt de wedstrijd, waar bepaald wordt welk laatste partuur naar de PC, mag op It Sjûkelân in Franeker gehouden.  PC voorzitter Ids Hellinga: ,,De keatsoff is moarn op de fjilden by de Hertog van Saxenlaan. Dit is omdat er nochal wat reinwetter ferwachte wurdt. We wolle it fjild sparje foar de PC-dei."

De loting is om 18:00 uur op het sportveld. Daarna wordt er gekaatst

De volgende parturen kaatsen de keatsoff 

16. Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
17. Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Jan Tymen Eisma
18. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
19. Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Lees meer...

15 PC-parturen bekend, 4 parturen naar Keats Off

Na de eerste klassewedstrijd in Stiens en de Rengersdag in Leeuwarden is duidelijk welke vijftien parturen zich rechtstreeks plaatsen voor de PC op woensdag 2 augustus. Vier parturen kaatsen op de donderdag daarvoor om het laatste deelnamebewijs. Alle anderen mogen het volgend jaar weer proberen.

Lees meer...

PC 2023 volledig uitverkocht

De PC, die dit jaar op woensdag 2 augustus wordt verkaatst, is uitverkocht. Dat wil zeggen, dat er geen tribunekaarten meer verkrijgbaar zijn. Op de wedstrijddag zijn er nog wel veldkaarten te koop aan de kassa.

Lees meer...

Log in