Johannes Anema

Johannes Anema (1871 - 1936)

 

Woonplaats: Schingen
PC-koning: 1891, 1892
Deelnemer PC: 1888 - 1897, 1903
Aantal deelnames: 11
PC-puntentotaal: 15 (4, 1 , 1)

Johannes Anema werd in 1871 in Zweins geboren en het gezin verhuisde in 1882 naar Schingen. In de beginjaren van zijn kaatsperiode was het perkspel zijn sterkste onderdeel.  Later legde hij zich ook toe op de opslag en hierin ontwikkelde hij zich voortvarend en hij had de zuiverheid en de snelheid al vlug onder de knie. Kenmerkend hierbij was zijn lange aanloop.

In Dronryp bijvoorbeeld was het veld hierop niet berekend. Een aanwonende was dan zo bereidwillig zijn gangdeur voor hem open te zetten en van daaruit kon hij met zijn aanloop beginnen. In 1888, op zestienjarige leeftijd, was zijn première op de PC, maar hij kon na de eerste omloop zijn tas alweer inpakken. Anema, die veel kleine prijzen won en hoofdzakelijk in grote plaatsen zoals Bolsward en Franeker kaatste, won in 1890 de derde prijs op de PC. Een jaar later had hij meer succes. Met Hemke G. Elzinga en Cornelis B. van der Weg zegevierde hij op de PC en werd tot koning gekozen.

In 1892 evenaarde hij die prestatie. In 1893 won hij de PC opnieuw, nu met Pieter Baukes Yetsenga en Jan Reitsma sr.. Met dat tweetal kaatste hij veel partijen en sleepte met hen menige prijs in de wacht. Reitsma sr. werd tot koning aangewezen, omdat hij degene van het partuur was die niet nog nooit eerder koning op de PC was geweest. Weer een jaar later mocht genoemd drietal, wegens ‘meerdere bekwaamheid’ niet in die formatie op de PC uitkomen en moest een ieder op zoek naar twee andere kaatsmaten. Voor Anema zou die verandering dat jaar geen prijs opleveren.

In 1895 was die dubieuze bepaling niet meer van toepassing en werd het succesvolle partuur in ere hersteld. In datzelfde jaar werd de PC opnieuw gewonnen. In onderling overleg tussen de prijswinnaars werd besloten Pieter Baukes Yetsenga als koning aan te wijzen en het PC-bestuur kon zich met die keuze wel verenigen. Anema kwam ook op internationale wedstrijden uit, want zo trad hij in 1896 in Brussel aan. In 1897, toen hij zich als boer in Dongjum vestigde, behaalde hij zijn laatste succes op de PC. Het werd de tweede prijs. In 1903 kaatste hij voor de laatste keer op die klassieker. Vermeldenswaard is verder nog dat in zijn glorietijd het sigarenmerk ‘De Kaatskoning’ op de markt verscheen. Op het sigarenkistje stond zijn beeltenis, samen met die van Jan Reitsma sr. en Pieter Baukes Yetsenga. Johannes Anema overleed in 1936.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in