Sake Saakstra

Sake Saakstra (1954)


Woonplaats:
Winsum
PC-koning: 1976,1981
Deelnemer PC: 1972-1990
Aantal deelnames: 18
PC-puntentotaal: 27 (6,4,1)

Sake Saakstra werd in 1954 in Zweins geboren. Hij stamde uit een kaatsfamilie, want zo won zijn overgrootvader Klaas Boorsma de PC zeven keer en werd in 1886 tot koning gekroond. Ook zijn broer Sipke kaatste jarenlang in de hoofdklasse. Saakstra won voor de kaatsvereniging met de toepasselijke naam ‘Klaas Boorsma’ uit Zweins de derde prijs op het Nederlandse kampioenschap voor jongens in 1970 en een jaar later de tweede prijs op de Freulepartij in Wommels.

Op het Nederlandse kampioenschap voor junioren (de Jong Nederland partij) zorgde hij voor een unicum door die partij in drie opeenvolgende jaren, namelijk in 1974, 1975 en 1976, op zijn naam te schrijven. De beide eerste jaren, met broer Sipke, voor Zweins en het laatste jaar voor Winsum, waarheen hij verhuisd was. Saakstra, onderwijzer van beroep, had als kaatser niet altijd de sympathie van het publiek. De linkshandige speler, met een flitsende en geplaatste opslag, kwam voor de overwinning en dat ging meestal ten koste van zijn uitstraling in het veld.

Op 14 mei 1972 behaalde hij in St.­Annaparochie het eerste punt in de hoofdklasse, niet als opslager maar als achterinse. In 1976 begon voor Saakstra het prijzenfestival op de PC. In dat jaar won hij met zijn onafscheidelijke maat Piet Jetze Faber en Dirk Talsma die kaatspartij en hij mocht na afloop de koningsbal in ontvangst nemen. Na de eerste prijs op het Nederlandse kampioenschap in 1978 voor de kaatsvereniging ‘Winsum’ won hij in datzelfde jaar de tweede prijs op de PC. Vervolgens won hij de PC vijf jaar achtereen, van 1979 tot en met 1983, telkens met Piet Jetze Faber als voorinse en de beide laatste jaren met Johannes Brandsma als achterinse. Dat trio werd door kenners als het beste partuur aller tijden gekenschetst.

In 1981 werd de inmiddels in Deinum woonachtige Saakstra opnieuw tot koning gekozen. Daarna volgden voor de naar Grou verhuisde kaatser nog drie tweede en één vierde prijs op de PC. In totaal verzamelde hij zevenentwintig punten en staat daarmee op de zevende plaats in het PC­- klassement, twee punten achter zijn overgrootvader Klaas Boorsma. Alle punten op de PC veroverde hij trouwens met Piet Jetse Faber. Op 14 september 1990 nam de toen in Wergea wonende Saakstra op de heilige grond van het Sjûkelân in Franeker, samen met de kaatscoryfeeën Johannes Brandsma en Wieb van Wieren, afscheid van het kaatsminnende publiek.

Duizenden toeschouwers waren hier getuige van, evenals van de rondrit door Franeker in de PC-­koets. Saakstra wist in totaal 170 eerste, 92 tweede en 78 derde prijzen in de wacht te slepen, goed voor 772 punten en een hoge klassering in het puntenklassement aller tijden. Bovendien werd hij 64 keer tot koning gekozen en staat daarmee op de tweede plaats in het koningsklassement. Na zijn actieve kaatsloopbaan trad hij in 1990 toe tot het hoofdbestuur van de KNKB, eerst als bestuurslid technische zaken en op 4 april 1998 werd hij voorzitter. Op 15 november 2001 droeg hij die functie over aan zijn opvolger Theunis Piersma. Voor zijn inzet voor het kaatsen werd Sake Saakstra tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en tot erelid van de KNKB benoemd.

 

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in