Pieter Yetsenga

Pieter Baukes Yetsenga (1865 - 1943)

 

Woonplaats: Arum
PC-koning: 1890, 1895
Deelnemer PC: 1885-1901
Aantal deelnames: 10
PC-puntentotaal: 11 (3, 0, 2)

Pieter Baukes Yetsenga werd in 1865 in Arum geboren. Hij leerde het kaatsen na schooltijd,  tenminste als daar tijd voor was. In zijn jongensjaren zou hij niet veel op wedstrijden uitkomen, hoewel bij hem zeker talent aanwezig was. Zowel in het opslaan als in het perkspel, achterin, blonk hij uit. Tijdens zijn H.B.S.-periode in Sneek kwam hij, vanwege tijdgebrek, niet aan kaatsen toe

Op zeventienjarige leeftijd trok hij de kaatshandschoen weer aan en de successen bleven niet uit. Hij kwam vooral uit op vrije formatiewedstrijden en door-elkaar-lotenwedstrijden. Ook vond hij wedstrijden met twee personen in één partuur, zoals destijds vaak voorkwam, leerzaam omdat hij bij die kaatsvariant zowel de opslag als de uitslag goed onder de knie moest hebben. Vooral de lengte van de opslag was in die jaren van groot belang, want er lag toen nog geen achterperklijn en hoe verder hij opsloeg hoe meer kans op succes hij had om de punten binnen te halen.

Yetsenga, een beschaafde kaatser met een eigen mening, kaatste alleen in grote plaatsen, waarbij hij vooral in Bolsward succesvol was. Hij hield van het kaatsen met een droge bal, dat wil zeggen dat hij de bal voor hij die opsloeg afdroogde aan zijn kaatsbroek en de nattigheid van bijvoorbeeld regen of het spuwen op de bal wegveegde. In 1890 won hij de PC met Jan Reitsma sr. en ‘grote’ Taeke de Jong en werd tot koning uitgeroepen. In 1893 werd hij in een eenzijdige finale, de tegenpartij kreeg slechts veertien punten, opnieuw winnaar, nu met Johannes Anema en koning Jan Reitsma sr.

Op de PC van 1894 werd genoemd drietal in die samenstelling niet toegelaten wegens ‘meerdere bekwaamheid’ en de drie kaatsers moesten dus andere kaatsmaten zoeken. In 1895 was die bepaling weer verleden tijd. Hij won die PC met dezelfde kaatsers als in 1893 en hij werd wederom tot koning gekozen. Als prijs mocht hij onder andere twee zilveren medailles, geschonken door Koningin Regentes Emma en prinses Wilhelmina, in ontvangst nemen. In die tijd kwam ook een sigarenmerk van  ‘De Kaatskoning’ op de markt met op het sigarenkistje de beeltenissen van de kaatskoningen Jan Reitsma sr., Johannes Anema en Pieter Baukes Yetsenga. Na 1901 kwam de naam van Yetsenga zelden meer op de kaatserslijsten voor. Wel was hij later nog geïnteresseerd in het kaatsen. In 1930 verscheen er van zijn hand een ingezonden artikel in de krant en bovendien gaf hij een brochure uit. Hierin stelde hij een verandering van de perkvorm voor. Daardoor zou zijns inziens een verbetering van het spelpeil ontstaan en het buitenslaan worden beperkt. Hiermee werd echter niets gedaan. Yetsenga, vetweider van beroep en fervent liefhebber van de jacht op hazen en patrijzen, overleed op 2 september 1943.

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in