Ids Jousma

Ids K. Jousma (1900 - 1935)

Woonplaats:

Dokkum
PC-koning: 1920
Deelnemer PC: 1918-1930
Aantal deelnames: 13
PC-puntentotaal: 16 (4,2,0)

Het succes van de uit Dokkum afkomstige Ids K. Jousma begon in 1916, toen hij de Freule­partij in Wommels won. Twee jaar later zegevierde hij op de Jong ­Nederland-partij. Jousma zou één van de beste achterinsen aller tijden worden en ook op de bovenlijn was zijn spel van hoog niveau. Hij oefende veel op het marktplein in Dokkum. Dit plein was met keien bestraat, waardoor de kaatsbal bij het stuiten de vreemdste wendingen maakte. Vlug handelen was dus noodzakelijk. Het werd andere kaatscoryfeeën al snel duidelijk dat dit een speler van uitzonderlijke klasse was. Reeds spoedig kwamen deze prominenten op hem af en kwam de combinatie Teade Zijlstra, Ids Roukema (Harlingen) en Ids Jousma tot stand.

In 1920 won dit drietal de PC en werd Jousma tot koning uitgeroepen. Ids Roukema werd, nadat zijn ster niet meer rijzende was, in 1925 vervangen door Klaas Kuiken, waardoor het partuur bijna onverslaanbaar werd. In een bepaald jaar won dit trio drieëntwintig van de tweeëndertig wedstrijden. De samenstelling van deze formatie wekte wrevel bij andere parturen op en werden wedstrijden geboycot. Verenigingen zochten naar andere middelen om de teruglopende belangstelling van het publiek te doen keren door bijvoorbeeld een wedstrijd te organiseren van twee hoofdklassers met een junior. Jousma won de PC vier keer en het Nederlands kampioenschap vijf keer. Hij werd hiermee de eerste speler die het klavertje vier (Freulepartij, Jong­-Nederlandpartij, Nederlands kampioenschap en de PC) achter zijn naam mocht schrijven.

Ids Jousma kwam niet altijd positief in het nieuws. Op een jongenswedstrijd kaatste hij eens met een te oude speler (de eerste prijs moest weer ingeleverd worden), op de PC zou zijn partuur, om een geldelijke weddenschap, een ander drietal hebben laten winnen (dit werd nooit bewezen) en in 1920 zou hij twee tegenstanders hebben omgekocht om hem met mooie opslagballen een kans te geven de medaille voor de meeste bovenslagen in ontvangst te kunnen nemen. Hij won inderdaad deze medaille, maar het bestuur van de kaatsvereniging (Ternaard) was niet van plan deze aan Jousma uit te reiken. Het bestuur van de Nederlandse Kaatsbond onderzocht dit geval en kwam tot de conclusie, alhoewel er niets bewezen kon worden, dat de inhouding terecht was geweest. Op dertigjarige leeftijd werd slager Jousma door een beroepsziekte (blaasworm) getroffen.

Deze ziekte maakte een einde aan zijn kaatsloopbaan op het hoogste niveau en zou hij alleen nog maar verschijnen op minder belangrijke partijen. In 1931 verhuisde Jousma naar Jelsum waar hij het café ‘De Groote Bontekoe’ kocht en beheerde. Nog eenmaal kwam hij in het kaatsnieuws toen hij in Akkerwoude zijn honderdste medaille veroverde. Op vierendertigjarige leeftijd overleed Ids K. Jousma.

Bestuursleden van de Nederlandse Kaatsbond, van de kaatsvereniging ‘Oostergo’ in Dokkum, waarvoor hij in zijn gloriejaren uitkwam, en kaatsers waren op zijn begrafenis te Dokkum aanwezig.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in