Gerrit de Jong

Gerrit de Jong (1946)

Woonplaats: Sneek
PC-koning: 1966
Deelnemer PC: 1964-1978
Aantal deelnames: 15
PC-puntentotaal: 14 (3,1,3)

Gerrit de Jong werd in 1946 in Oude Leije geboren en leerde daar de beginselen van het kaatsspel. Later verhuisde hij naar Sint ­Annaparochie en won voor die kaatsvereniging in 1958 de derde prijs op het Nederlandse kampioenschap voor schooljongens. Daarna volgde opnieuw een verhuizing, nu naar Sneek, waar hij op de ambachtsschool de opleiding voor timmerman volgde.

Voor de kaatsvereniging ‘Sneek’ was hij met een derde prijs succesvol op de Freulepartij in Wommels in 1962. Bij de junioren kreeg De Jong met een lichte terugval te kampen. Die werd mede veroorzaakt doordat er zo weinig wedstrijden in die categorie waren. In 1964 werd bouwvakker De Jong reservehoofdklasser en hij won in dat jaar zijn eerste krans in Holwerd. Nadat hij kort daarna hoofdklasser was geworden begon zijn schitterende kaatsloopbaan. De Jong, die steeds zijn onafscheidelijke witte pet droeg, was een krachtmens en beschikte over een formidabele uitslag.

Op de bovenlijn was zijn optreden soms onnavolgbaar. Niet een sterk punt van deze voorinse was zijn tweede opslag. Op de PC van 1966, die door regenval later begon, was hij succesvol met Rienk de Groot en Dirk Talsma en hij mocht na afloop van die partij de koningsprijs in ontvangst nemen en werd later in zijn woonplaats op het bordes van het stadhuis in het zonnetje gezet. Ook in 1971 en 1974 schreef hij de PC op zijn naam. Verder won hij in 1969 de tweede prijs, in 1977 de derde prijs en in 1968 en 1970 de vierde prijs. Voor de kaatsvereniging ‘Sneek’ won hij op het Nederlandse kampioenschap niet minder dan negen keer een prijs, variërend van een derde tot en met een negende prijs. Na 1974 werden zijn prestaties minder omdat hij last kreeg van een onwillige arm en voorafgaande aan het seizoen 1978 kreeg de eveneens voetballende De Jong een beenbreuk, waardoor hij ongeoefend aan het kaatsseizoen begon. Hij kon geen vuist meer maken en aan het eind van dat seizoen, dat hij met de eerste prijs in Leeuwarden afsloot, besloot hij een punt achter zijn kaatsloopbaan te zetten, althans in de hoofdklasse.

De Jong, die inmiddels in Ysbrechtum woonde en een plafondbedrijf was begonnen , verzamelde 469 punten. Hij werd na afloop van zijn kaatscarrière onderscheiden met het KNKB-­insigne omdat hij toen een plaats had veroverd in de top tien klassering. Nadien zou Gerrit de Jong zich nog dikwijls doen gelden op 50+ partijen en bij zaalkaatswedstrijden. Niet onvermeld mag blijven dat hij in de tachtiger jaren met Dick van der Heide en Johannes de Vries een nieuw wereldrecord kaatsen vestigde. Dat drietal kaatste, voor een goed doel, een etmaal aaneen en kwam daarmee in het Guinness Book of Records.

 

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in