Erwin Zijlstra

Erwin Zijlstra (1996)

Woonplaats: Easterlittens
PC-koning: 2021
Deelnemer PC: 2014-nu
Aantal deelnames: 9
PC-puntentotaal: 5 (1,0,2)

Erwin Zijlstra wordt op 28 maart 1996 te Leeuwarden geboren en is woonachtig te Easterlittens. In zijn jeugdjaren komt zijn naam bijna niet bij de prijswinnaars voor, alleen op de Bondswedstrijd/NK voor Pupillen in 2007 wint hij voor de Kaatsvereniging ‘Onder Ons’ te Easterlittens de vierde prijs met Jeffrey Brand, een derde partuurmaat ontbreekt.  Op de Jong Feintepartij te Easterein in 2013 en 2015 komt zijn naam voor als winnaar van de derde prijs. Zijn eerste punt in de Hoofdklasse behaalt Erwin 29 mei 2014 op de afdelingskaatswedstrijd te Tzummarum en de eerste koningsprijs op het hoogste niveau kan hij in ontvangst nemen op 30 juli 2016 te Sexbierum. Met broer Simon  en Pier Piersma is hij in 2016 met de vijfde prijs succesvol op het Nederlands Kampioenschap voor Senioren in Franeker en op 10 juni 2019 wint hij met dezelfde spelers, uit een lijst met 69 parturen, de eerste prijs. Dan de PC. Zijn mem Houkje geeft hem hierin het goede voorbeeld door in 1977 op de Froulju’s  PC de eerste prijs te winnen, een jaar later verovert zij de tweede prijs en in 1983 en 1990 de derde prijs.

Erwin debuteert in 2014 op de PC met Michiel Scheepvaart en Tjerck Floris Karsten, maar verder dan de eerste omloop komt dit drietal niet, al is het verlies nipt (5-5 en 4-6). In 2015 en 2017 is de eerste omloop het eindstation en in 2016 en 2018 de tweede omloop, al is de nederlaag in het laatstgenoemd jaar sneu, want op de stand 5-5 en 6-6 valt het doek voor hem.  In 2019 is er wel succes. Met Menno van Zwieten en Kees van der Schoot wordt de derde prijs in de wacht gesleept. In 2020 is er geen PC en in 2021 kaatst Erwin met de veelvoudige PC-winnaars Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos en zij zijn mede-favoriet voor de eindzege. Het loopt allemaal op rolletjes en tot de finale krijgt dit drietal slechts zes eersten tegen. In de finale wordt aangetreden tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra, een niet te onderschatten tegenstander. Maar het wordt voor het publiek een vrij eenzijdig partij die eindigt op de stand 5-2 en 6-6. Na afloop wordt Erwin Zijlstra terecht tot koning uitgeroepen.

De PC van 2022 zou voor de koning van 2021 niet eindigen zoals hij zich ongetwijfeld zal hebben voorgesteld. In de aanloop naar de PC liet de gezondheid hem al enigszins in de steek en het mocht een wonder heten dat hij toch aan de start verscheen. Met Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra kwam hij de eerste twee omlopen vrij eenvoudig door, maar daarna liet hij zich vervangen door de jongenskaatser  Jan-Tymen Eisma, die hem overigens voortreffelijk verving.  Deze laatste kon echter niet voorkomen dat hij met zijn partuurmaten in de halve finale strandde. Voor Erwin Zijlstra restte derhalve een derde prijs, gezamenlijk met zijn vervanger. En ook de PC in 2023 verliep voor Erwin Zijlstra anders dan hij zich wellicht had voorgesteld. Op de sportvelden van de Sportclub Franeker vond hij met zijn partuurmaten Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra, toch een favoriet partuur, al in de eerste omloop zijn Waterloo. Het liep in het begin van de partij allerminst voortvarend en zij moesten tegen een fikse achterstand aankijken. Wel kwamen ze nog op gelijke hoogte met de tegenstander, maar toen Gert-Anne met alle hout aan de telegraaf de bal buiten de perklijnen deponeerde, was het einde PC.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in