Taeke Triemstra

Taeke Triemstra (1982)


Woonplaats:
Sint Jacobiparochie
PC-koning: 2006
Deelnemer PC: 2000-heden
Aantal deelnames: 23
PC-puntentotaal: 35 (6, 4, 9 )

Taeke Triemstra werd op 4 december 1982 in Leeuwarden geboren en hij groeide op in Sint Jacobiparochie. Zijn naam kwam in de jongste kaatscategorie al dikwijls in de kranten voor, bijvoorbeeld bij het Nederlandse kampioenschap voor pupillen in 1993, waarop hij voor kaatsvereniging ‘Het Noorden’ uit Sint Jacobiparochie de tweede prijs won. Ook bij de schooljongens deed hij van zich spreken door voor dezelfde kaatsvereniging in 1994 en 1995 de vierde prijs op het Nederlandse kampioenschap in de wacht te slepen.

Het mooiste succes voor hem was ongetwijfeld de winst op de Freulepartij in Wommels in 1999. Met Willem Veenstra en Douwe Hogenhuis won hij in een enerverende en spannende finale van het drietal uit Berltsum. In 2000 kwam hij uit bij de junioren en de senioren en ook meldde hij zich aan voor de PC in dat jaar. In eerste instantie werd zijn partuur afgewezen, maar doordat iemand van een wel aangewezen partuur verstek moest laten gaan mocht hij alsnog meedoen. Triemstra, op die PC de jongste deelnemer, werd met zijn partuur in de halve finale kansloos uitgeschakeld, maar behaalde bij zijn debuut niettemin de derde prijs. In september van bovenstaand jaar won hij in Sneek zijn eerste eerste prijs in de hoofdklasse.

Ook 2001 werd voor Triemstra een succesvol jaar. Na de zesde prijs op het Nederlandse kampioenschap voor junioren (de Jong-

Nederland) bereikte hij op de PC in dat jaar de finale, maar moest hierin de eer aan de tegenstander laten. Een tweede prijs was ook zijn vader Reinder niet vreemd. Zowel in 1980, 1982 en 1985 stond hij in de finale, maar moest daarin steeds het onderspit delven. Dat hij de PC nimmer tot een goed einde zou brengen bleef hem altijd achtervolgen.

Taeke was in het veld, in tegenstelling tot zijn soms emotionele en nerveuze vader, de rust zelve. Hij stond achter in het perk en had een flitsende, ietwat wisselvallige, opslag. In 2003, na de derde prijs op het Nederlandse kampioenschap voor junioren, bracht Triemstra het op de 150ste PC, wederom tot de halve finale en de derde prijs, een prestatie die hij in 2004 en 2005 zou evenaren. In 2004, toen hij op het Nederlandse kampioenschap voor junioren de tweede prijs won, werd de stijlvolle kaatser door rugklachten gekweld. Na een bezoek aan een sportarts en de daaropvolgende rek- en strekoefeningen knapte hij dusdanig op dat hij in de loop van het seizoen weer volledig inzetbaar was.

Het jaar 2006 was zeer succesvol voor Triemstra. Hij won, naast vele andere prijzen, de PC met Johan van der Meulen en Kor Zittema. Met algemene stemmen werd de veelzijdige Triemstra tot koning uitgeroepen. Vader Reinder, die tijdens de finale zijn zenuwen nauwelijks de baas was en zich na de laatste slag zeer emotioneel toonde, voelde zich na afloop ook een beetje winnaar. Triemstra werd dat seizoen eerste in het puntenklassement. Het jaar 2007 zou, ondanks een enkelblessure aan het begin van het kaatsseizoen, voor hem amper minder glorieus verlopen.

Opnieuw werd hij PC­-winnaar, nu met koning Johan van der Meulen en Auke van der Graaf aan zijn zijde. In 2008 presteerde hij opnieuw uitstekend. Hij won voor de kaatsvereniging ‘Het Noorden’ uit St.­Jacobiparochie, samen met Rutmer van der Meer en Renze P. Hiemstra, het Nederlandse kampioenschap en op de PC was er voor hem de derde prijs weggelegd. Tenslotte eindigde hij met 38 punten als tweede in het jaarpuntenklassement. Voor Triemstra begon het kaatsseizoen 2009 in mineur.

Tijdens een trainingskamp met Pasen op Terschelling kwam hij ten val en kwam onzacht op zijn linker hand terecht. Het gevolg was enkele gebroken en beschadigde vingers. Een operatie was noodzakelijk, waardoor hij de start van het kaatsseizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Alhoewel hem onder andere door de revalidatiearts werd afgeraden te kaatsen maakte hij op 1 juni, nog wat voorzichtig, zijn rentree op de kaatsvelden bij het Nederlandse kampioenschap in Franeker.

Een week later werd hij in Sneek zowaar tot koning van de partij uitgeroepen. Het jaar 2009 bracht Triemstra echter niet de successen waarop hij had gehoopt, want hij behaalde maar 26 punten en bracht daardoor zijn totaal op 304 punten. 

Het jaar 2010 verliep voor Triemstra aanvankelijk niet geweldig, maar de overstap naar Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger, eind juni, legde hem bepaald geen windeieren. Zo won hij, op de door de regen geteisterde PC en op het nauwelijks bespeelbare ‘Sjûkelân’, de eerste prijs en in het puntenklassement in 2010 vergaarde hij 55 punten.

In 2011 was hij opnieuw succesvol op de PC. Met dezelfde kaatsmaten als in 2010, Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger, won hij voor de vierde keer deze kaatsklassieker. Het gehele kaatsseizoen 2011 was voor hem trouwens memorabel. Hij behaalde 62 punten en eindigde daarmee als eerste in het jaarklassement en passeerde bovendien zijn vader in het puntenklassement aller tijden.

In 2012 won hij opnieuw met dezelfde spelers de tweede prijs op de PC. Bovendien werd hij winnaar van het puntenklassement in dat jaar met 60 punten.

In 2013 won hij met laatstgenoemde spelers de derde prijs op de PC en werd hij opnieuw winnaar van het puntenklassement in dat jaar, nu met 58 punten. 

In 2014 kwam Taeke Triemstra, vanwege een schouderblessure, maar sporadisch in actie op kaatswedstrijden. Op de PC in dat jaar viel hij na de tweede omloop uit en werd vervangen door Jacob Wassenaar, die met koning Daniël Iseger en Gert-Anne van der Bosch de eerste prijs won. Desondanks kreeg hij toch nog een PC-punt toegekend.

Ondanks een schouderblessure in het begin van het seizoen won hij in 2015 voor de vijfde maal de PC, wederom met Daniël Iseger en koning Gert-Anne van der Bos. Ook werd hij met 45 punten winnaar van het puntenklassement in genoemd jaar. In 2016 sneuvelden Triemstra cs. in de eerste omloop om vervolgens in 2017, samen met Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra de derde prijs te veroveren. In 2018 was dit partuur opnieuw de grote favoriet. Ze wonnen voorafgaand van de PC 11 van de 18 Vrijeformatie wedstrijden  Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra werden in de finale met 5-5 6-2  verslagen door Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.

In 2019 werd Taeke Triemstra tijdens de loting door de Permanente Commissie gehuldigd voor z'n twintigste deelname aan de PC. Een mijlpaal die slechts door 12 andere kaatsers werd bereikt. Met zijn vaste maten van de laatste drie jaren, Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra, behaalde hij de tweede prijs. In de finale moesten zij op de stand 2-5 en 4-6 het onderspit delven tegen Marten Pieter Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. In totaal verzamelde Taeke in 2019 52 punten in de hoofdklasse en bracht daarmee zijn totaal in het klassement aller tijden op 790. Hij passeerde daarmee Wiebren van Wieren en Sake Saakstra en staat nu op de derde plaats. Boven hem staan nog Piet Jetze Faber en Hotze Schuil respectievelijk met 885 en 876 punten. In de door de Corona-epidemie beperkte wedstrijdkalender, behaalde Triemstra in 2020 slechts 14 punten, waarmee z'n puntentotaal op 804 kwam.

Na het PC-loze jaar 2020 won Taeke in 2021 voor de zesde keer de PC, ook nu weer met Gert-Anne van der Bos en met koning Erwin Zijlstra en bracht daarmee zijn PC-puntentotaal op 34 en nestelde zich daarmee op de derde plaats in het PC-puntenklassement aller tijden, slechts één punt achter Piet Jetze Faber en drie punten achter Hotze Schuil. Door in 2021 17 punten te verzamelen in het puntenklassement in de Hoofdklasse bracht hij zijn totaal op 821, nog ruimschoots achter Piet Jetze Faber (885 punten) en Hotze Schuil (876 punten).  

In 2022 was Taeke Triemstra voor de 22ste keer present op de PC en hij kaatste met dezelfde spelers als in 2021, dus met Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra, waarbij de laatste, vanwege zijn gezondheid, niet optimaal functioneerde. Hij zich na de tweede oploop zelfs laten vervangen door Jan-Tymen Eisma. In de halve finale kaatsten Gert-Anne en Taeke voor wat zij waard waren en ook Jan-Tymen was goed op dreef. Toch moesten zij het hoofd buigen op de stand 3-5 en 2-6. De derde prijs was het resultaat en doordat ene punt kwam Taeke in het PC-puntenklassement aller op gelijke hoogte met Piet Jetze Faber met 35 punten. Zij delen de tweede plaats, twee punten achter Hotze Schuil. 

Tot zijn grote teleurstelling kwam daar in 2023 geen verandering in. Op de sportvelden van de Sportclub Franeker, waarvan Taeke allerminst gecharmeerd was, viel voor hem het doek al in de eerste omloop en dat zou in zijn 23-jarige PC-loopbaan voor de derde keer zijn. Met Gert-Anne van der Bos (voor de dertiende keer) en Erwin Zijlstra (voor de derde keer), verdween hij volkomen onverwacht van de lijst, door met alle hout aan de telegraaf het onderspit te delven. Desondanks was 2023 een uiterst memorabel jaar voor Triemstra en de kaatssport, met het bereiken van de eerste plaats in het klassement aller tijden in de Hoofdklasse. Op 23 juli won hij de tweede prijs op de Rengersdag te Leeuwarden en passeerde daarbij Piet Jetze Faber in genoemd klassement met één punt en kwam daardoor op 886 punten.

 

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in