Reitse Mienstra

Reitse Mienstra (1945)

Woonplaats: Heerenveen
PC-koning: 1971
Deelnemer PC: 1969-1978
Aantal deelnames: 4
PC-puntentotaal: 4 (1,0,1)

Reitse Mienstra werd in 1945 in Heerenveen geboren en het gezin verhuisde een half jaar later naar de omgeving van Tzum, waar zijn vader boerenarbeider werd. Hij volgde eerst het onderwijs op de openbare school in Hitzum, doch na een conflict met het schoolhoofd vervolgde hij het onderwijs aan de christelijke school in Tzum. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Bolsward.

Het kaatsen leerde hij bij de christelijke kaatsvereniging ‘ Meiinoar Ien’ uit Lollum en in het vervolg zou hij ook voor de Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK) op kaatspartijen uitkomen. In 1966 verhuisde hij weer naar Heerenveen, waar hij de overstap naar de KNKB maakte. Hij bezocht regelmatig kaatspartijen op zondag en het leek hem de moeite waard om zijn krachten eens met de kaatsers van die bond te meten. In 1969 werd Mienstra, die achter in het perk stond en de tweede opslag verzorgde, hoofdklasser. In Arum boekte hij zijn eerste succes, hij won daar de derde prijs. Mienstra, van beroep metselaar, kaatste in datzelfde jaar voor het eerst op de PC.

 Dat werd geen succes, zijn partuur verdween al in de eerste omloop van de lijst. In 1970 ging het beter, want hij won daar de vierde prijs. In 1971 veroverde hij voor de kaatsvereniging ‘ De Pompeblêdden’ uit Heerenveen de tweede prijs op het Nederlandse kampioenschap. Na de PC van 1970 kwam het succesvolle partuur Jarich van der Veen, Gerrit de Jong en Reitse Mienstra tot stand en dat drietal zou vele prijzen winnen met als hoogtepunt de winst op de PC in 1971. Mienstra werd tot koning uitgeroepen, maar daar was hij niet zo blij mee. Iemand op een voetstuk plaatsen was in strijd met zijn religieuze opvattingen. Gedrieën hadden ze de PC gewonnen en elke speler had vier maanden recht op de koningsprijs, zo was zijn uitleg. In die veronderstelling nam Mienstra de koningsprijs dan ook in ontvangst. Dat drietal won nog een aantal keren de eerste prijs, maar er was onderling afgesproken dat geen koningsprijs meer aangenomen zou worden.

Het hoofdbestuur van de KNKB had respect voor die mening, al strookte dat niet met de bestaande traditie. In 1972 was het zover dat de studie van de leer van Jehova voor het kaatsen ging. In het begin van het kaatsseizoen, in Dronrijp, sloot Mienstra zijn kortstondige kaatscarrière in de hoofdklasse af met een bovenslag op 5­5 en 6­6 in de finale en dus met de eerste prijs.

Voor de aanvang van de PC van dat jaar was Mienstra ook niet bereid in de koets plaats te nemen, zoals gebruikelijk was voor de prijswinnaars van het jaar daarvoor. In 1978 betrad de sympathieke speler, op verzoek, nog een paar keer de kaatsarena, zonder succes overigens. Aan wedstrijdsport deed Reitse Mienstra daarna niet meer, want het geloof en zijn huishouding stonden nu op de hoogste trede van het erepodium. Later kreeg de metselaar last van de knieën en de rug, echte bouwvakkwalen. In het dagelijkse leven werd hij nadien, na een knieoperatie en bezoeken aan de fysiotherapeut, leermeester metselen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in